Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Accreditaties en erkenningen opleidingen

Met de belangrijkste accreditaties, erkenningen en keurmerken voor onze opleidingen zorgen wij voor innovatief, kwalitatief en impactvol onderwijs.


De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. Onze masteropleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO. Na afronding van je master krijg jij de officiële titel Master of Science (MSc) of Master of Arts (MA).

De International Coaching Federation (ICF) is de grootste beroepsorganisatie van coaches ter wereld. Het ICF-predicaat is wereldwijd normstellend in coaching. ‏Daardoor weet je als cliënt dat je in de meest bekwame handen bent en weet je als coach dat jouw kwaliteit en professionaliteit eruit springen.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. Wij bieden de door de MfN geaccrediteerde opleiding tot mediator.

Mediator opleiding met MfN accreditatie

                 

NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. NOBCO werkt continu en actief aan de professionalisering van het coachvak. Hiertoe certificeert en faciliteert NOBCO aangesloten coaches en opleiders, zodat zij het Europees gewaardeerde EIA- en EQA-keurmerk mogen voeren.

European Mentoring & Coaching Council heeft tot doel om wereldwijd de best practices op het gebied van mentoring, coaching en supervisie te ontwikkelen en te promoten ten behoeve van de samenleving.

De Stichting Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) heeft als doel beroepstrainers te toetsen, te erkennen, te ontwikkelen en te verbinden. De NOBTRA bevordert en bewaakt de kwaliteit van het trainersvak in Nederland. Onze Leergang Professioneel Trainer is door NOBTRA gecertificeerd.

CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert, certificeert en registreert. Een opleiding mag zich dan ‘Registeropleiding’ noemen. CPION bewaakt de kwaliteit en actualiteit door middel van een jaarlijkse evaluatie. Onze Leergang Professioneel Trainer is door CPION gecertificeerd op Post-hbo niveau.

Trainersopleiding met NOBTRA en CPION accreditatie

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en telt circa 3.000 leden. Noloc-erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.

Coachopleiding met Noloc erkenning