Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Ga voor een officieel en erkend diploma

Met geaccrediteerde opleidingen zorgen we voor kwalitatief en impactvol onderwijs.

Om jou van een erkend diploma of zelfs van een officiële titel op je CV te kunnen voorzien, laten we onze opleidingen accrediteren door de belangrijkste brancheorganisaties en kwaliteitszorgorganisaties die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het onderwijs bewaken. Je vindt hier het overzicht van de behaalde accreditaties en de bijbehorende erkende opleidingen.


De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. Onze bachelor en masteropleidingen laten we accrediteren door de NVAO, zodat je na afloop de officiële titel Bachelor of Science (BSC), Master of Science (MSc) of Master of Arts (MA) mag dragen.

Logo van Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

De International Coaching Federation (ICF) is de grootste beroepsorganisatie van coaches ter wereld. Het ICF-predicaat is wereldwijd normstellend in coaching. ‏Daardoor weet je als cliënt dat je in de meest bekwame handen bent en weet je als coach dat jouw kwaliteit en professionaliteit eruit springen. Ook voor jou als leidinggevende is een door de ICF-geaccrediteerde coach-of leiderschapstraining een echte verrijking van je professionele skills. 

Logo van International Coaching Federation (ICF)

De Stichting Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. Met hét kwaliteitsregister voor mediators in Nederland, het MfN-register, wordt de kwaliteit van de beroepsgroep mediators structureel geborgd en onderhouden. Wij bieden de door de MfN geaccrediteerde opleiding tot erkend mediator.

Logo van Mediators Federatie Nederland (MFN)

Mediator opleiding met MfN accreditatie

 

NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. NOBCO certificeert en faciliteert bij de NOBCO aangesloten coaches en opleiders, zodat zij het Europees gewaardeerde EIA- en EQA-keurmerk mogen voeren.

European Mentoring & Coaching Council heeft tot doel om wereldwijd de best practices op het gebied van mentoring, coaching en supervisie te ontwikkelen en te promoten ten behoeve van de samenleving.

De Stichting Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) heeft als doel beroepstrainers te toetsen, te erkennen, te ontwikkelen en te verbinden. De NOBTRA bevordert en bewaakt de kwaliteit van het trainersvak in Nederland. Onze Opleiding tot professioneel trainer is door NOBTRA gecertificeerd.

CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert, certificeert en registreert. Een opleiding mag zich dan ‘Registeropleiding’ noemen. CPION bewaakt de kwaliteit en actualiteit door middel van een jaarlijkse evaluatie. Onze Opleiding tot professioneel trainer is door CPION gecertificeerd op Post-hbo niveau.

Trainersopleiding met NOBTRA en CPION accreditatie