Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
Master Bedrijfskunde specialisatie Data Driven Business Management

Master Bedrijfskunde specialisatie Data Driven Business Management

Kansen benutten door het slim inzetten van data

 • Meer klantwaarde door de strategische inzet van data analytics en tools
 • Ontdek de waarde van datagedreven werken voor jouw organisatie
 • Ontwerp een succesvol transformatieplan naar een datagedreven organisatie

Bekijk alle details

Een startmoment wordt met je afgestemd

Uitvoering
Master
Accreditaties
NVAO
Duur
26 dagen (2,5 jaar)
ECTS (studiepunten)
60 ECTS (studiepunten)
Startmoment
Start al in september
Onderwerpen
 • +3
  Nog 3 anderen

Dit ga je leren in Master Bedrijfskunde specialisatie Data Driven Business Management

Datagedreven organisaties onderscheiden zich sterk van de concurrentie, omdat ze een aantal dingen slimmer doen. Ze zetten intelligentie in om klanten, partners en andere stakeholders aan zich te (ver)binden. Ze nemen beslissingen zoveel mogelijk op basis van feiten en cijfers en slaan een brug tussen de behoefte van de klant en de interne organisatie. 

Je wilt als professional met een strategische blik kijken naar ontwikkelingen op het gebied van data en analytics. Niet alleen begrijpen wat er speelt, maar de betekenis hiervan doorvertalen naar toekomstige business modellen, strategie en management van jouw organisatie. Hoe kun je data daadwerkelijk zó inzetten dat ze bijdragen aan de business? En welke technologie hoort hierbij? 

In deze Master Bedrijfskunde met als specialisatie Data Driven Business Management ontdek je hoe innovaties op het gebied van datatechnologie nieuwe marktkansen en organisatievormen opleveren. In de modules leer je alles over datagedreven verdienmodellen, de kansen en de risico’s. Je adviseert over de inrichting van de organisatie en over hoe medewerkers kunnen worden meegenomen in de omslag naar datagedreven werken.  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

Hoofdfase: 

 • Innovatiekracht
 • Ethisch leiderschap
 • Risicomanagement in verandering
 • Organisational design
 • Praktijkgericht onderzoek

Afstudeerfase: 

 • Data Driven Business Strategy
 • Managing Data Driven Organizations
 • Examendossier

Resultaten

 • Je beschikt over actuele strategische bedrijfskundige inzichten en kennis
 • Je ontwikkelt een strategische visie op datagedreven organiseren
 • Je identificeert aandachtspunten ter bevordering van een datagedreven cultuur
 • Je formuleert aanbevelingen voor draagvlak van de datagedreven strategie
 • Je bent een stevige gesprekspartner bij complexe organisatievraagstukken
 • Je weet hoe je organisatieonderzoek verricht en complexe problemen oplost
 • Je draagt de NVAO-geaccrediteerde titel Master of Science (MSc)

Wijs de weg naar datagedreven organiseren

Voor wie?

Wil je weten hoe je de mogelijkheden van datatechnologie verankert in de strategie en de cultuur van een organisatie? Verzilver jouw kennis op het gebied van bedrijfskunde dan naar master niveau met deze opleiding. Laat je voeden door de nieuwste wetenschappelijke inzichten, excellente docenten en best practices van collega-professionals. 

Toelatingscriteria

Je ben in het bezit van een Bachelor in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs, en je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring. Beschik je niet over dit diploma en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek ontvangen. Met deze procedure worden de zogenoemde Elders Verworven Competenties (EVC) beoordeeld. Deze kun je aantonen op basis van je CV. 

Gedurende deze studie ga je werken aan je eigen beroepsproducten. Het grote voordeel hiervan is dat je na afronding van elke module een concreet plan in handen hebt om impact mee te maken. Hiervoor dien je een praktijkopdracht, case of assessment in. Deze kan voor je eigen bedrijf zijn, of gebaseerd zijn op de functie die je vervult, en heeft de vorm van een analyse, advies of ontwerp. Heb je momenteel geen (vaste) baan? Dan volstaat het inbrengen van een praktijkopdracht namens of voor een bedrijf.

Inhoud

Hoofdfase 

Innovatiekracht  

Organisaties zetten wereldwijd massaal in op innovatie. Dat heeft verschillende redenen. Door te innoveren creëert een bedrijf waarde voor zijn klanten maar ook voor zijn werknemers, en kan daardoor een voorsprong nemen op de concurrentie. In deze module leer je hoe innovatie een onderdeel wordt van het realiseren van de strategie en het behalen van de strategische doelen van de organisatie. Door te werken aan de ontwikkeling van het innovatie-ecosysteem in jouw bedrijf, lever je een wezenlijke bijdrage aan de realisatie van de ambities van jouw organisatie.  

Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving

Ethisch leiderschap

Goed leiderschap is ethisch leiderschap. Ethische leiders zijn integer naar zichzelf en naar hun medewerkers. Ze vertonen voorbeeldgedrag en dragen op deze wijze hun waarden over op hun medewerkers en op hun organisatie. In deze mastermodule leer je werken aan een moreel kompas dat je leert toepassen op zaken als risicobeheer, relatiemanagement en innovatie. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving

Risicomanagement in verandering 

Risicomanagement biedt organisaties de mogelijkheid om snel te anticiperen op risico’s in deze complexe en snel veranderende wereld. Het brengt niet alleen risico's aan het licht, maar maakt juist ook inzichtelijk waar de kansen liggen. In deze mastermodule leer je hoe je interne en externe analyses maakt van alle facetten van risicomanagement. Je ontwikkelt een eigen visie en ontwerpt een overall Risk Management Framework voor jouw organisatie. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving

Organisational design 

Hoe richt je een organisatie zo in dat cultuur en gedrag positief beïnvloed worden, resulterend in efficiënte processen en resultaten? Hoe creëer je een wendbare organisatie die in staat is om continu in te spelen op de veranderende context? In deze module krijg je actuele inzichten op het gebied van het ontwerp van organisatie gepresenteerd, en je leert ze toepassen op jouw eigen situatie. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving

Praktijkgericht onderzoek 

Hoe kun je praktijkgericht onderzoek inzetten bij innovatie in je eigen organisatie? In deze mastermodule krijg je onderzoeksmethoden en -vaardigheden aangereikt om te komen tot een onderbouwde implementatie en borging van de innovatie. Je werkt aan een concreet innovatieproject in je eigen organisatie. Hierbij gebruik je de reeds opgedane kennis rondom innovatievermogen, risicomanagement, organisatiestructuur en ethiek. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving

Afstudeerfase 

Data Driven Business Strategy 

Het ontwikkelen van een nieuw data driven verdienmodel vereist niet alleen een creatieve aanpak maar ook een grote mate van gebruik van data. Het verbinden van klanten, partners en andere stakeholders is ook belangrijk. In deze module ga je met een externe focus aan de slag met data en ga je op zoek naar de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt. De ‘harde’ technologiekant van bedrijfskunde komt aan de orde, maar wordt vertaald naar strategie. Hoe laat je data analytics en tools bijdragen aan waardecreatie in jouw business en welke technologie hoort hierbij? Wat wil je precies bereiken? Wat levert de meeste businesswaarde op? Wat wil de klant? 

Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving

Managing Data Driven Organizations 

In deze module leer je jouw organisatie helpen meer datagedreven te functioneren. Als professional speel je hierin een onderzoekende en verbindende rol. Hoe kun je data daadwerkelijk zó inzetten dat ze bijdragen aan het verbeteren van processen en klantbeleving? Welke technologie hoort hierbij? Maar ook: hoe zorg je ervoor dat datagedreven werken daadwerkelijk gaat leven in de hele organisatie? 

Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving

Examendossier 

Tijdens de afstudeerfase werk je aan de opbouw van een examendossier. Je krijgt kennis en vaardigheden aangereikt op het gebied van onderzoeksmethodologie en -rapportage.   

 • Je voert zelf een praktijkgericht onderzoek uit, rondom een complex bedrijfskundig probleem en ontwerpt een duurzame en impactvolle oplossing van het probleem vanuit een relevante werkcontext  
 • Deel kennis en ervaringen met studiegenoten onder begeleiding van een expert  
 • Ontwikkel jezelf tot een master professional   

Onder begeleiding van jouw persoonlijke afstudeerbegeleider reflecteer je kritisch op eigen handelen, voor zowel het proces als het eindresultaat. 

Kosten

De totale prijs is opgebouwd uit de volgende componenten:

Opleiding

De prijs van de master is € 22.500,00, wanneer je kiest voor een betaling in één keer. Je profiteert bij ons automatisch van een supervoordelige regeling, namelijk dat je géén 21% btw betaalt voor hoger onderwijs.

Bekijk ook onze andere betaalopties.

Financiering

Wil je voordeliger studeren? Er zijn verschillende interessante mogelijkheden en wettelijke regelingen om gebruik van te maken. Bekijk ze allemaal op www.suas.nl/financieringsmogelijkheden.

Materiaal

De kosten voor het studiemateriaal zijn bij de prijs inbegrepen. Colleges zijn in het Nederlands. De literatuur kan naast Nederlands ook in het Engels zijn.

Arrangement

De kosten voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet zijn bij de prijs inbegrepen.

Programma

Doelstellend gesprek

In een persoonlijk gesprek met je studiebegeleider en je businesscoach bespreek je jouw achtergrond, motivatie en wederzijdse verwachtingen. Je formuleert samen je leerdoelen en bespreekt op welke manier je de opleiding het beste kunt volgen.

Collegedagen

Doordat de Master Bedrijfskunde specialisatie Data Driven Business Management modulair is opgebouwd, kun je zelf jouw studietempo bepalen. De opleiding bestaat uit een persoonlijk doelstellend gesprek, 6 modules met een minimale doorlooptijd van 2,5 jaar en 1 thesis.

Een mastermodule bestaat uit 3 collegedagen of 6 dagdeelbijeenkomsten en 2 intervisiebijeenkomsten met een doorlooptijd van 14 weken. Je tijdsinvestering is circa 16 uur aan zelfstudie per week (inclusief collegedagen). Je kunt drie keer per jaar starten met de master: in januari, april en september.

Je kunt de modules maximaal 5 jaar combineren tot een complete master. Een complete master bestaat uit 60 ECTS: 48 ECTS voor de modules en 12 ECTS voor de thesis.

Module 1 t/m 6, colleges 1 t/m 3 + 2 intervisiebijeenkomsten:

 • 1 collegedag van 09.30 tot 17.30 uur of
 • 1 dagdeelbijeenkomst

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze masteropleiding is 20 deelnemers.

Diploma

Elke module wordt afgerond met een beroepsproduct, waarbij je het geleerde integraal op je eigen praktijk toepast. Bij voldoende resultaat ontvang je een deeldiploma. Heb je je Mastermodules én het examendossier succesvol afgrond, dan ontvang je het SUAS diploma voor Master Bedrijfskunde specialisatie Data Driven Business Management. Na behalen van accreditatie mag het SUAS diploma omgezet worden in getuigschrift Data Driven Business Management en mag je de NVAO erkende mastertitel Master of Science (MSc) voeren.

Incompany

Staan meerdere collega's voor dezelfde uitdaging? Dan is 'incompany' de ideale optie. Deze opleiding of training kan namelijk ook binnen jouw organisatie worden georganiseerd. Ons gespecialiseerde zusterbedrijf Relevance zal dit maatwerktraject samen met jou ontwikkelen. Relevance past de opdrachten en voorbeelden dan aan op de praktijksituatie in jouw organisatie.

Pluspunten van Incompany

 • Efficiënt - Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
 • Hoog rendement - De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega's staan centraal.
 • Borging - We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
 • Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we de opleiding of training organiseren.
 • Overal - We organiseren de opleiding of training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.

Advies aanvragen

Docenten

Docenten

SUAS werkt met verschillende hoogleraren en professionals met een zeer rijke ervaring in zowel de academische wereld als de praktijk. Zo ben je altijd verzekerd van de meest actuele wetenschappelijke inzichten en trends binnen het werkveld.

Onze docenten bieden inhoudelijke verdieping op basis van up-to-date wetenschappelijke kennis en leggen steeds de relatie tussen de theorie en jouw eigen werkpraktijk. Op deze manier vallen werken en leren voor een belangrijk deel samen én kun je actuele wetenschappelijke inzichten vertalen naar krachtig handelen in jouw eigen praktijk.

Dit worden je docenten

 • Marc Eilering

  Avans Hogeschool

  Marc Eilering heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit waarna hij verschillende functies in Corporate Finance heeft bekleed. Hierna heeft hij als ondernemer een eigen uitgeverij opgericht en gedurende 10 jaar geleid. Momenteel is hij als docent ondernemerschap en innovatie verbonden aan Avans Hogeschool en brengt hij als business developer van start-ups zijn kennis en ervaring op het gebied van waardepropositie en business model innovatie dagelijks in de praktijk. Hij heeft speciale aandacht voor de meervoudige waardecreatie en impact ondernemerschap en deelt zijn uitgebreide ervaring graag met studenten.

 • Drs. Remco Gaanderse

  Drs. Remco Gaanderse heeft zijn werkervaring van meer dan 30 jaar voornamelijk opgedaan in de financiële sector. Hij was werkzaam als country manager, consultant, change manager en adviseur op het snijvlak van financiële dienstverlening, business en ondernemerschap met een focus op opkomende markten in Centraal Europa, Latijns Amerika, Azië, Afrika en het Midden Oosten. Daarnaast heeft hij gewerkt als trainer voor organisaties en als docent en studentencoach aan hogescholen in Nederland en aan een Business School in Vietnam. Hij is in het bezit van een masterdiploma van de universiteit van Utrecht en heeft aanvullende opleidingen gevolgd aan onder andere Harvard Business School en Insead.

 • Witek ten Hove

  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  Witek ten Hove is een ervaren professional op het gebied van datagestuurde bedrijfsoplossingen. Zijn expertise ligt in het snijvlak van business, wetenschap en data technologie. Met zijn combinatie van academische achtergrond en professionele ervaring, is hij een veelgevraagde consultant voor organisaties die streven naar digitale transformatie en optimalisatie van hun bedrijfsprocessen. Zijn benadering van data science vraagstukken is zowel pragmatisch als innovatief, waarbij hij academische gedegenheid en real-world toepassing naadloos integreert. Hij is een open innovation practitioner die regelmatig zijn inzichten en artikelen deelt over thema's op het gebied van data driven business en digitale innovatie.

 • Hans Ruinemans

  Hans Ruinemans is een gedreven ondernemer. Hij studeerde bewegingswetenschappen, psychologie en politicologie. En rondde zijn Master of Business Administration af met een 9,5. Hij richtte onder meer het bedrijf Business Tales B.V. op. Als DGA en strateeg denkt hij mee met corporate bestuurders en voorziet hij directeuren van zakelijke en persoonlijke adviezen. Hij wordt vaak gevraagd als boardroom monk, business mentor en secret strategist. Zowel door gelouterde CEO’s als jonge start-uppers. Op zijn YouTube kanaal staan 350 insight video’s. Op Spotify 31 podcasts.

 • John Smits

  John Smits inspireert al jaren studenten als het gaat om de regisseursrol op het snijvlak van IT & business. Het werken met nieuwe technieken, durven te pionieren en verandermanagement is voor hem een tweede natuur. Met de krachtige combinatie van IT-trainingen, IT-ervaring en een afgeronde MBA en accountantsopleiding voorziet hij het bedrijfsleven van strategisch advies. Hij deelt graag zijn kennis en coacht, inspireert, prikkelt en enthousiasmeert studenten graag op het gebied van digitale transitie en datagedreven werken. Als innovator is hij trainer en ontwikkelaar van onderwijsmateriaal op het gebied van Big Data, Business Intelligence, ICT, Data Analyse en FinTech.

 • Drs. Nathalie Hazenberg MA

  Drs. Nathalie Hazenberg MA is gespecialiseerd in transitiemanagement, veranderkunde en HRM. Ze is afgestudeerd in Bedrijfskunde/Internationale Marketing (VU) en heeft een post-academische master in arbeidsstudies (Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (Universiteit van Amsterdam). Ze houdt zich actief bezig met intersectorale mobiliteit van bedrijfsleven naar onderwijs via publiek-private samenwerking en is betrokken bij het initiatief Cross Mentoring. Haar huidige functies zijn HR Innovator organisatie ontwikkeling en mobiliteit (ABN AMRO), Voorzitter Raad van Toezicht (STWT), programmaleider en lid werkveldraad (SUAS), systemisch (team)coach (ORSC), eigenaar en adviseur (Team&More) en auteur.

 • Dr. Sandra Doeze Jager - van Vliet MBA

  Avans Hogeschool

  Dr. Sandra Doeze Jager - van Vliet MBA is bij Avans Hogeschool verbonden aan het expertisecentrum Sustainable Business. Als kenniskringlid en onderzoeker is zij actief op het snijvlak van duurzaamheid en wendbaarheid via People & Sustainability (duurzame inzetbaarheid, AI en zelfsturende teams). Ze werkte jarenlang in de commercie. De assessmentwereld kent ze door en door en in 2014 besloot ze om definitief het onderwijs in te gaan. Haar expertise beslaat duurzaam wendbaarheidsgedrag en de vertaling hiervan naar communicatie, psychologische en HR. Dit sluit aan bij haar achtergrond in psychologie, communicatie en personeelswetenschap. Ze promoveerde in 2017 op proactieve en adaptieve wendbaarheid van medewerkers aan de Erasmus Universiteit.

)

Nu starten met Master Bedrijfskunde specialisatie Data Driven Business Management

Master Bedrijfskunde specialisatie Data Driven Business Management

Kansen benutten door het slim inzetten van data

 • Meer klantwaarde door de strategische inzet van data analytics en tools
 • Ontdek de waarde van datagedreven werken voor jouw organisatie
 • Ontwerp een succesvol transformatieplan naar een datagedreven organisatie

Vragen of advies nodig?

Klik op onderstaande links om hulp te ontvangen

Ditty van der Elst

Opleidingsadviseur

)

Gerelateerde opleidingen

Deze opleidingen zijn misschien ook wat voor jou