Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Praktische informatie Masters

Van wetenschap naar werkpraktijk

Onze Masters en Mastermodules zijn stuk voor stuk interactief opgebouwd. In groepen van maximaal 20 deelnemers ga je samen met een hoogleraar of universitaire docent aan de slag om jouw theoretische achtergrond te verdiepen – met een praktische insteek. Daarbij stimuleren we dat je situaties uit je dagelijkse praktijk als oefenstof gebruikt, zodat je de opgedane kennis meteen kunt toepassen. Met onze senior trainers train je je communicatieve- en beroepsvaardigheden. Daarnaast is tijd en aandacht ingeruimd voor reflectie op jouw persoonlijke ontwikkeling in jouw professioneel functioneren.


Kosten en financiering

Er zijn verschillende gunstige financieringsmogelijkheden waar het STAP-budget er één van is.

STAP-budget

Iedere Nederlander, werkend of werkzoekend, kan bij de overheid een budget van € 1000 per jaar aanvragen voor een opleiding of training. Deze subsidieregeling heet  STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie). Hiermee wil de overheid je helpen om je positie op de arbeidsmarkt te  versterken. Wil je eerst een module proberen? De eerste HBO module is met STAP-budget kosteloos.

Daarnaast bieden wij drie verschillende betaalopties voor de master Human Development en master Kwaliteitsmanagement:

 • Je betaalt in één keer en ontvangt €2.000 korting. Je betaalt in totaal €22.500 voor je master en géén kosten voor thesisbegeleiding.
 • Je betaalt in twee keer en ontvangt €1.500 korting. Je betaalt in totaal €23.000 voor je master: 2x €10.500 per 3 modules + €2.000 thesisbegeleiding (Onderzoek in organisaties).
 • Je betaalt in zes keer en ontvangt geen korting. Je betaalt in totaal €24.500 voor je master: 6x €3.750 per module + €2.000 thesisbegeleiding (Onderzoek in organisaties).

En ook drie verschillende betaalopties voor de master Bedrijfskunde:

 • Je betaalt in één keer en ontvangt €4.050 korting. Je betaalt in totaal €22.500 voor je master.
 • Je betaalt in twee keer en ontvangt €2.000 korting. Je betaalt in totaal €24.550 voor je master: 2x €10.025 voor de modules + €4.500 thesisbegeleiding (afstudeerproject).
 • Je betaalt in zes keer en ontvangt geen korting. Je betaalt in totaal €26.550 voor je master: 6 modules x €2.950 + 1 module x €4.350 + €4.500 voor de thesisbegeleiding (afstudeerproject).

Wil je je na het volgen van één of meerdere Master modules alsnog inschrijven voor de gehele Master? Dat kan. Van de afgeronde module(s) blijven behaalde resultaten geldig en de kosten worden hiervan in mindering gebracht.

Geaccrediteerd en BTW vrij

De master Human Development, de master Kwaliteitsmanagement en de master Bedrijfskunde zijn NVAO geaccrediteerd en zodoende BTW vrijgesteld. De hiervoor genoemde prijzen zijn inclusief inschrijfgeld, arrangementskosten, gebruik van de leeromgeving, online bibliotheek en één tentamen en één hertentamen. Alleen de studieboeken, ca. €125 per module, zijn niet inbegrepen bij de prijs. Studiekosten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

Logo van Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Toelatingseisen

Je ben in het bezit van een Bachelor in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs, en je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring. Beschik je niet over dit diploma en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsprocedure doorlopen. Met deze procedure worden de zogenoemde Elders Verworven Competenties (EVC) beoordeeld. Deze kun je aantonen op basis van je CV. 

Daarnaast dien je te beschikken over een relevante werkomgeving omdat de opdrachten die je in de master krijgt, betrekking hebben op je werkomgeving.

Een man zit aan tafel met vijf vrouwlijke collega's, de man heeft een a4tje vast en alle vrouwen kijken hem aan.

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding word je begeleid door een studiebegeleider, jouw eerste aanspreekpunt voor je studievoortgang en studieplanning. In een intakegesprek voor aanvang van je opleiding maak je kennis met jouw studiebegeleider en bespreek je je verwachtingen, studiepad, persoonlijk leerplan en eventuele onderwerpen voor de masterthesis.

Presentie

Wij registreren aanwezigheid en adviseren bij ten minste 85% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn, ook gezien de interactiviteit van de bijeenkomsten en het belang van ervaringsleren. Dat betekent dat je maximaal één bijeenkomst per mastermodule kunt missen.

Bibliotheek

Naast de verplichte literatuur zul je mogelijk andere literatuur gaan gebruiken, al dan niet op aanbeveling van de docent. Wij adviseren om lid te worden van een (Universiteits)bibliotheek. Je hebt dan ook online toegang tot bronnen. 

Tentamens

Je sluit iedere mastermodule af met een tentamen. Afhankelijk van de mastermodule geldt een van de 3 tentamenvormen: een schriftelijk examen, een paper of portfoliotoets. De mastermodules kunnen in 2,5 jaar tot 5 jaar tijd worden gestapeld tot een volledige master.

Diploma

Na geslaagde afronding van je master, ontvang je twee officiële geschriften:

 • Getuigschrift: Voor de Masters Human Development en Kwaliteitsmanagement ontvang je het officiële diploma met vermelding van de mastergraad Master of Arts (MA) en voor de Master Bedrijfskunde het officiële diploma met vermelding van de mastergraad Master of Science (MSc).
 • Supplement: officiële bijlage bij je diploma met een overzicht van alle onderdelen van het masterexamen onder vermelding van 60 behaalde ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), het systeem voor toekenning van studiepunten in het hoger onderwijs.

Indien je enkel examen hebt gedaan voor een mastermodule en deze met goed resultaat hebt afrond, ontvang je een deeldiploma met 8 ECTS.

Judicia cum laude

Aan de uitslag van het masterexamen kan het judicium ‘met lof’ (cum laude) worden toegekend. Dit wordt vermeld op het getuigschrift. Je bent cum laude geslaagd als:

 • Je beoordeling van de Masterthesis minimaal 8,0 is;
 • Je gemiddelde van alle cijfers van de afzonderlijke modules samengenomen minimaal 8,0* is;
 • Je elke module hebt afgesloten met minimaal 7,0;
 • Je cijfers allemaal zijn behaald tijdens de 1e tentamenkans;
 • Je doorlooptijd voor de Master als geheel maximaal 4 jaar is;
 • Je maximaal voor 2 modules vrijstelling hebt gehad (16 ECTS).

* Indien er meerdere cijfers per module worden gegeven dan wordt een gemiddelde berekend van de deelresultaten (zonder weging van zwaarte van de afzonderlijke onderdelen van de module)

Vragen of advies nodig?

Klik op onderstaande links om hulp te ontvangen

Ditty van der Elst

Opleidingsadviseur