Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
Mastermodule Onderzoek in organisaties

Mastermodule Onderzoek in organisaties

Maak een vliegende start met jouw afstuderen

 • Betere onderzoeksrapporten door meer structuur en duidelijke formulering
 • Alle ins en outs van onderzoeksmethodologie en dataverwerking
 • Uitgebreide inleiding in centrale begrippen voor onderzoek

Bekijk alle details

Uitvoering
Mastermodule
Duur
7 dagen (18 weken)
ECTS (studiepunten)
8 ECTS (studiepunten)
Startmoment
Start al in januari
Onderwerpen

Dit ga je leren in Mastermodule Onderzoek in organisaties

De Mastermodule Onderzoek in organisaties is een verplicht onderdeel van de Master Human Development en de Master Kwaliteitsmanagement. Met deze module start je met je afstudeeronderzoek door het schrijven van jouw thesisvoorstel.

In deze module leer je alles over onderzoeksmethodologie en dataverwerking, waaronder statistiek. De basiskennis die noodzakelijk is om methodologisch te kunnen oordelen en schrijven. Je opgedane kennis over onder meer dataverzameling en kwalitatieve analyses pas je tijdens de module onmiddellijk toe op jouw eigen onderzoeksopzet.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Probleemstelling en doelstelling
 • Theoretisch en praktisch georiënteerd onderzoek
 • Schrijven masterthesis en literatuuronderzoek
 • Onderzoeksdesign, dataverzamelingstechnieken (kwantitatief) en steekproeven
 • Dataverzamelingstechnieken (kwalitatief)
 • Beschrijvende en toetsende statistiek
 • Kwalitatieve analyse
 • Presentatie onderzoeksvoorstel

Resultaten

 • Je formuleert op de juiste wijze een doelstelling en vraagstelling
 • Je kijkt kritisch naar relevante bronnen (literatuur en online)
 • Je formuleert begrijpelijk en gebruikt acceptabele argumenten
 • Je bent in staat data te analyseren en de juiste verbanden te leggen
 • Je hebt een thesisvoorstel waarmee je jouw onderzoek kan starten

Vergroot je kennis van onderzoeksmethodes binnen organisaties

Voor wie?

Je bent een masterstudent aan de Master Human Development of de Master Kwaliteitsmanagement.

Toelatingscriteria

Voor deze mastermodule heb je een hbo-achtergrond nodig, aangevuld met twee jaar relevante werkervaring. Beschik je niet over een hbo-bachelor of wo-diploma, maar heb je wel aantoonbaar minimaal hbo werk- en denkniveau, dan kun je een toelatingsprogramma volgen.

Mocht je ervoor kiezen om de gehele master te gaan volgen, dan volgt er een studiegesprek met jouw studiebegeleider. In dit gesprek bespreek je jouw achtergrond, motivatie, wederzijdse verwachtingen, of de opleiding aansluit bij jouw leerdoelen en stel je samen een voorlopig studiepad samen.

Inhoud

Probleem- en doelstelling

Een inleiding in de methodologie. Je leert een voorlopige doelstelling en vraagstelling voor een handelingsprobleem (praktijkprobleem) en kennisprobleem (onderzoeksprobleemstelling) te formuleren.

Theoretisch en praktisch georiënteerd onderzoek

Je werkt aan je onderzoeksvraag. Vanuit verzadiging werk je toe naar zuinigheid en kom je tot een conceptueel model.

Schrijven masterthesis en literatuuronderzoek

Je krijgt uitleg en tips voor het schrijven van een thesis. De structuur en opbouw van de rapportage staan hierbij centraal. Ook leer je hoe je literatuuronderzoek moet doen.

Onderzoeksdesigns, dataverzamelingstechnieken (kwantitatief) en steekproeven

De verschillende opties rondom onderzoeksdesign, kwantitatieve dataverzamelingsmethoden en steekproeven komen aan de orde. Daarbij wordt ingegaan op de representativiteit, als ook het toetsen van oorzaak en gevolg, en daarmee de validiteit en betrouwbaarheid van onderzoek.

Dataverzamelingstechnieken (kwantitatief)

Je leert verschillende vormen van interviewen en observatietechnieken.

Beschrijvende en toetsende statistiek

Je leert over centrum- en spreidingsmaten; hoe je jouw vermoedens – hypothesen – statistisch kunt toetsen (chi-kwadraat toets; t-toets, r en R-kwadraat, de analyse van frequentie verdelingen, kruistabellen en regressie).

Kwalitatieve analyse

Je leert de kwalitatieve technieken om data te analyseren en relaties te leggen.

Presentatie onderzoeksvoorstel

Je presenteert je onderzoeksvoorstel en krijgt hier feedback op.

Kosten

De totale prijs is opgebouwd uit de volgende componenten:

Opleiding

De prijs van deze mastermodule is € 3.750,00. Je profiteert bij ons automatisch van een supervoordelige regeling, namelijk dat je géén 21% btw betaalt voor hoger onderwijs.

Thesisbegeleiding:

Deze module is niet los te volgen en vormt samen met je thesis de afronding van je master. De kosten voor de thesisbegeleiding bedragen €2.000 en worden apart vermeld op de factuur. Ook hierover wordt geen btw berekend. Heb je voor betaling van je master in één keer gekozen? Dan betaal je geen thesiskosten. Kijk voor meer informatie op www.suas.nl/praktische-informatie-masters.

Financiering

Wil je voordeliger studeren? Er zijn verschillende interessante mogelijkheden en wettelijke regelingen om gebruik van te maken. Bekijk ze allemaal op www.suas.nl/financieringsmogelijkheden.

Materiaal

Je schaft voor de start van elke mastermodule zelf je studieboeken aan (ca. € 125,00 per module). Je ontvangt hiervoor van ons een literatuurlijst. Omdat de materiaalkosten niet bij de prijs van de master zijn inbegrepen, zullen ze ook niet op de factuur staan. Declareer ze dus, indien mogelijk, separaat bij je werkgever.

Je volgt de colleges altijd in het Nederlands. De literatuur kan wel deels in het Engels zijn.

Arrangement

De kosten voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet zijn bij de prijs inbegrepen.

Programma

Collegedagen

De Mastermodule Onderzoek in organisaties bestaat uit 7 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 18 weken en staat gelijk aan 8 ECTS. Je tijdsinvestering is circa 12 uur zelfstudie per week.  Je kunt de modules maximaal 5 jaar combineren tot een complete master. Een complete master bestaat uit 60 ECTS: 48 ECTS voor de modules en 12 ECTS voor de thesis.

Bijeenkomst 1 t/m 7:

 • 1 collegedag van 09.30 tot 17.30 uur

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze mastermodule is 14 deelnemers.

Diploma

Na succesvolle afronding van deze module ontvang je een deeldiploma van SUAS (8 ECTS). Wanneer je besluit de toets niet te maken of wanneer je de toets onvoldoende afrondt, kun je een bewijs van deelname aanvragen. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht van 85%.

Incompany

Staan meerdere collega's voor dezelfde uitdaging? Dan is 'incompany' de ideale optie. Deze opleiding of training kan namelijk ook binnen jouw organisatie worden georganiseerd. Ons gespecialiseerde zusterbedrijf Relevance zal dit maatwerktraject samen met jou ontwikkelen. Relevance past de opdrachten en voorbeelden dan aan op de praktijksituatie in jouw organisatie.

Pluspunten van Incompany

 • Efficiënt - Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
 • Hoog rendement - De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega's staan centraal.
 • Borging - We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
 • Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we de opleiding of training organiseren.
 • Overal - We organiseren de opleiding of training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.

Advies aanvragen

Docenten

Docenten

Deze module wordt verzorgd door docenten die de totale breedte van onderzoek vertegenwoordigen:

Dit worden je docenten

 • Dr. Arienne van Staveren

  Dr. Arienne van Staveren werkt op het snijvlak van onderzoek en leren en innoveren aan vraagstukken en ontwikkelingen in het onderwijs en in de zorg. Als lector Leren en innoveren bij de Marnixacademie houdt ze zich bezig met de vraag naar hoe je innoveert. Naast lector is ze academic director van de Master Leren en Innoveren. Om vraagstukken en ontwikkelingen richting te geven, zoekt ze naar mogelijkheden van betrokkenen en zal ze inzichten die tijdens het werken aan vernieuwing ontstaan, methodisch bevragen om deze beschikbaar te krijgen voor anderen. Ze leidt onderzoeksprogramma’s gericht op duurzame verandering en geeft les in leren innoveren, veranderkunde, leiderschap en actieonderzoek. Verder begeleidt ze studenten in hun thesisonderzoek.

 • Dr. Sandra Doeze Jager - van Vliet MBA

  Avans Hogeschool

  Dr. Sandra Doeze Jager - van Vliet MBA is bij Avans Hogeschool verbonden aan het expertisecentrum Sustainable Business. Als kenniskringlid en onderzoeker is zij actief op het snijvlak van duurzaamheid en wendbaarheid via People & Sustainability (duurzame inzetbaarheid, AI en zelfsturende teams). Ze werkte jarenlang in de commercie. De assessmentwereld kent ze door en door en in 2014 besloot ze om definitief het onderwijs in te gaan. Haar expertise beslaat duurzaam wendbaarheidsgedrag en de vertaling hiervan naar communicatie, psychologische en HR. Dit sluit aan bij haar achtergrond in psychologie, communicatie en personeelswetenschap. Ze promoveerde in 2017 op proactieve en adaptieve wendbaarheid van medewerkers aan de Erasmus Universiteit.

 • Dr. Anna Snel

  Dr. Anna Snel promoveerde op onderzoek naar het discours binnen de ‘Experience Economy’, met de nadruk op waarom en hoe we de mens centraal moeten stellen in ons discours in plaats van de organisatie. De hang naar beheersing en maakbaarheid in organisaties maakt dat we het lastig vinden om daadwerkelijk te focussen op individuen, en professionals zullen daarom bepaalde kennis en skills moeten aanleren maar ook vooral veel vanzelfsprekendheden moeten afleren. De multidisciplinaire insteek van dit onderzoek leidde tot een bredere focus op VUCA vraagstukken: vraagstukken gekenmerkt door volatiliteit, onvoorspelbaarheid, complexiteit en ambiguïteit. Ze onderzoekt deze vraagstukken, adviseert organisaties over het omgaan ermee en doceert hierover.

)

Nu starten met Mastermodule Onderzoek in organisaties

Mastermodule Onderzoek in organisaties

Maak een vliegende start met jouw afstuderen

 • Betere onderzoeksrapporten door meer structuur en duidelijke formulering
 • Alle ins en outs van onderzoeksmethodologie en dataverwerking
 • Uitgebreide inleiding in centrale begrippen voor onderzoek

Vragen of advies nodig?

Klik op onderstaande links om hulp te ontvangen

Ditty van der Elst

Opleidingsadviseur

)

Gerelateerde opleidingen

Deze opleidingen zijn misschien ook wat voor jou