Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
Mastermodule Organisatietheorie en strategisch HRM

Mastermodule Organisatietheorie en strategisch HRM

Een wetenschappelijke verdieping in organisatietheorie en HRM

 • Je kent diverse organisatietheorieën, zoals systeemtheorie, netwerktheorie en de antropologische benadering
 • Je bent een professional die organisatie- en personeelsvraagstukken in de context analyseert
 • Je kent actuele thema's als Het Nieuwe Werken en duurzame inzetbaarheid

Bekijk alle details

Uitvoering
Mastermodule
Duur
7 dagen (14 weken)
ECTS (studiepunten)
8 ECTS (studiepunten)
Startmoment
Start al in september
Onderwerpen
 • +1
  Nog 1 anderen

Dit ga je leren in Mastermodule Organisatietheorie en strategisch HRM

Je wilt het beste halen uit mens én organisatie. Gezonde organisatieverhoudingen zijn dan ook de basis voor een goede ontwikkeling van mensen. In deze Mastermodule Organisatietheorie en strategisch HRM krijg jij diepgaande inzichten over het functioneren van organisaties in relatie tot hun omgeving én in de ontwikkeling van medewerkers.

De nadruk ligt tijdens deze Organisatietheorie en strategische HRM opleiding vooral op theoretische ontwikkeling. Dat geeft een goede basis en helpt je om organisatie- en personeelsvraagstukken van verschillende kanten te bekijken. Uitzoomen en zo het grotere geheel zien is essentieel voor dynamisch handelen en multidisciplinair samenwerken in organisaties. Alleen zo kun je effectief samenwerken en elkaars thema’s en taal nog beter begrijpen. De systeemvisie die in deze mastermodule wordt belicht is een handig instrument bij de analyse van organisatieverschijnselen. Aan het eind van de mastermodule weet jij precies wat strategisch HRM kan betekenen voor organisaties én medewerkers!

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Organisatietheorie
 • Structuur, taakverdeling en leiderschap
 • De HRM cyclus
 • Mensen in organisaties: Strategisch HRM, diversiteit en conflict in organisaties
 • Cultuurtheorie en strategieën van cultuurverandering
 • Veranderen, ontwikkelen en verbeteren
 • Arbeid, gezondheid en geluk

Resultaten

 • Je weet wat strategisch HRM kan betekenen voor organisaties en medewerkers
 • Je ziet organisatieontwikkelingen en personeelsvraagstukken in hun context
 • Je bent op de hoogte van actuele HRM-trends zoals duurzame inzetbaarheid
 • Je kent diverse organisatietheorieën en kunt deze beoordelen
 • Je hebt inzicht in hun gevolgen voor aansturing en organisatie-inrichting  

Voor wie meer wil halen uit mens én organisatie

Voor wie?

Hoe kun je een sterke organisatiestrategie combineren met een gezonde groei van je medewerkers? En hoe kunnen die twee elkaar versterken? Als leidinggevende, HR-professional of organisatieadviseur kom je regelmatig voor deze vraagstukken te staan. Hoewel je misschien al ideeën hebt, wil je deze graag theoretisch onderbouwen. Tijdens een opleiding strategisch HRM doe je waardevolle theoretische kennis op én weet je deze praktisch te vertalen voor jouw organisatie. Daarnaast kom je meer te weten over de impact van actuele HRM-trends, zoals duurzame inzetbaarheid.

Toelatingscriteria

Voor deze mastermodule heb je een hbo-achtergrond nodig, aangevuld met twee jaar relevante werkervaring. Beschik je niet over een hbo-bachelor of wo-diploma, maar heb je wel aantoonbaar minimaal hbo werk- en denkniveau, dan kun je een toelatingsprogramma volgen.

Mocht je ervoor kiezen om de gehele master te gaan volgen, dan volgt er een studiegesprek met jouw studiebegeleider. In dit gesprek bespreek je jouw achtergrond, motivatie, wederzijdse verwachtingen, of de opleiding aansluit bij jouw leerdoelen en stel je samen een voorlopig studiepad samen.

Inhoud

Organisatietheorie

Bij de start van deze module maak je kennis met organisatie- en systeemtheorie. Je gaat aan de slag met de strategische cyclus en leert de organisatie te bekijken als een entiteit die reageert op de omgeving.

Structuur, taakverdeling en leiderschap

Vervolgens verdiep je je in de werkverdeling binnen de organisatie. We gaan in op de voor- en nadelen van organisatiestructuur, organisatieopbouw en taakverdeling en de verdeling van taken en bevoegdheden. Ook de rol van leiderschap komt aan bod.

De HRM cyclus

Hoe heeft het HRM-denken zich geëvolueerd? De weg die afgelegd is naar duurzaam HRM. Hoe haal je het beste uit mens én organisatie? Wat is de relatie tussen motivatie, werkgedrag en prestaties? Je krijgt inzicht in de verschillende HR-meetinstrumenten en in performance & talentmanagement.

Strategisch HRM, diversiteit en conflict in organisaties

Je krijgt inzicht in strategisch HRM in de 21e eeuw en in high-performance organisaties. Verder worden verschillende leiderschapstheorieën besproken en kijk je naar de toepassing daarvan op je eigen organisatie/afdeling. De ontwikkeling van mensen en hun loopbaan is mede afhankelijk van diversiteitskenmerken als levensfase, leeftijd, etniciteit en geslacht. Je leert hoe dit doorwerkt in keuzes en besluitvorming op organisatieniveau.

Cultuurtheorie en strategieën van cultuurverandering

Je leert met een antropologische benadering naar organisaties te kijken. Naast de nationale cultuur komen ook andere culturen aan de orde.

Veranderen, ontwikkelen en verbeteren

Uitgangspunt is om de organisatieverandering niet te zien als het top-down toepassen van methodieken en interventies, maar als een complexe, interactieve samenwerking tussen relevante stakeholders in een organisatie. Hierin spelen betekenisverlening, cultuur en macht een belangrijke rol.

Arbeid, gezondheid en geluk

Je verdiept je in de wetenschappelijke ontwikkelingen en interventies op het gebied van arbeid, gezondheid en geluk.

Kosten

De totale prijs is opgebouwd uit de volgende componenten:

Opleiding

De prijs van deze mastermodule is € 3.750,00. Je profiteert bij ons automatisch van een supervoordelige regeling, namelijk dat je géén 21% btw betaalt voor hoger onderwijs.

Financiering

Wil je voordeliger studeren? Er zijn verschillende interessante mogelijkheden en wettelijke regelingen om gebruik van te maken. Bekijk ze allemaal op www.suas.nl/financieringsmogelijkheden.

Materiaal

Je schaft voor de start van elke mastermodule zelf je studieboeken aan (ca. € 125,00 per module). Je ontvangt hiervoor van ons een literatuurlijst. Omdat de materiaalkosten niet bij de prijs van de master zijn inbegrepen, zullen ze ook niet op de factuur staan. Declareer ze dus, indien mogelijk, separaat bij je werkgever.

Je volgt de colleges altijd in het Nederlands. De literatuur kan wel deels in het Engels zijn.

Arrangement

De kosten voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet zijn bij de prijs inbegrepen.

Programma

Collegedagen

De Mastermodule Organisatietheorie en strategisch HRM bestaat uit 7 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 14 weken en staat gelijk aan 8 ECTS. Je tijdsinvestering is circa 12 uur zelfstudie per week. Je kunt de modules maximaal 5 jaar combineren tot een complete master. Een complete master bestaat uit 60 ECTS: 48 ECTS voor de modules en 12 ECTS voor de thesis.

Bijeenkomst 1 t/m 7:

 • 1 collegedag van 09.30 tot 17.30 uur

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze mastermodule is 20 deelnemers.

Diploma

Na succesvolle afronding van deze module ontvang je een deeldiploma van SUAS (8 ECTS). Wanneer je besluit de toets niet te maken of wanneer je de toets onvoldoende afrondt, kun je een bewijs van deelname aanvragen. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht van 85%.

Incompany

Staan meerdere collega's voor dezelfde uitdaging? Dan is 'incompany' de ideale optie. Deze opleiding of training kan namelijk ook binnen jouw organisatie worden georganiseerd. Ons gespecialiseerde zusterbedrijf Relevance zal dit maatwerktraject samen met jou ontwikkelen. Relevance past de opdrachten en voorbeelden dan aan op de praktijksituatie in jouw organisatie.

Pluspunten van Incompany

 • Efficiënt - Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
 • Hoog rendement - De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega's staan centraal.
 • Borging - We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
 • Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we de opleiding of training organiseren.
 • Overal - We organiseren de opleiding of training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.

Advies aanvragen

Docenten

Docenten

Deze module wordt verzorgd door docenten die de totale breedte van organisatietheorie en HRM vertegenwoordigen:

Dit worden je docenten

 • Prof. Dr. Rob Poell

  Tilburg University

  Prof. Dr. Rob Poell studeerde sociale wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is hij als Professor Human Resource Development verbonden aan Tilburg University. ‘Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe mensen strategisch opereren bij het zichzelf ontwikkelen. Ook de mogelijkheden die het werk daartoe biedt zijn cruciaal. Het effect van een training zal gering zijn als je geen aandacht besteed aan de werkplek én aan de persoon zelf.’ Over de rol van HR zegt Rob: ‘Het is één van de kernrollen van HR om recht te doen aan de talenten die mensen hebben meegekregen en die ze ten goede van zichzelf en organisatie kunnen ontplooien. Als je daaraan gestalte kan geven, dan ben je volgens mij goed bezig.’

 • Harry Jonker MA

  Harry Jonker MA is medeoprichter van het consultancy bedrijf The Art of Dialogue met de missie: ‘Unlock your people’s potential’. Hij heeft een Technisch Bedrijfskundige achtergrond en vele jaren management- en directiefuncties bekleed bij Defensie en in het bedrijfsleven. Hij heeft zijn Lean Six Sigma Black Belt in 2014 gehaald, waarna hij als zelfstandig ondernemer een aantal jaren diverse projecten daarin heeft mogen leiden. Met de vraag 'Waarom Lean onvoldoende tot wasdom komt in Nederland en het Westen' heeft hij de Master Human Development (specialisatie Verandermanagement) afgerond. Niet met ‘of-of’, maar ‘en-en’ denken wil Harry de verschillende veranderstrategieën bij elkaar brengen en met elkaar combineren.

 • Dr. Albert Kampermann

  Open Universiteit

  Dr. Albert Kampermann is assistant professor Duurzaam HRM aan de Open Universiteit. Hij doet onderzoek naar het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en heeft daarnaast een eigen bedrijf in online assessments om medewerkers en managers te ondersteunen bij het vormgeven van talentmanagement. Het voortdurend verbeteren van de dialoog op de werkvloer is zijn specialiteit en heeft ook centraal gestaan in zijn proefschrift. Hij heeft verschillende boeken geschreven over organisatieverandering, leiderschap en HRM en schrijft graag artikelen voor vakbladen. Zijn passie is de stichting Himalayan Care Hands die ontwikkelingswerk doet in Nepal.

 • Dr. Ad Bergsma

  Hogeschool Saxion

  Dr. Ad Bergsma studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde op onderzoek naar geluk over de relatie tussen moderne cognitieve theorieën over emoties en sociologische data over geluk. Hij was voorheen gastredacteur van Tijdschrift voor Management en Organisatie (maart 2015) voor het themanummer ‘Welbevinden op het werk’. Hedendaags is hij associate lector zelfmanagement bij Saxion. Hij schreef onder meer de boeken Happiness at work (2013), Gelukkig voor de klas, ga voor meer werkplezier en betere pestaties (2014) en Sturen op Geluk (2012).

 • Ad Faasse

  Ad Faasse heeft rechten gestudeerd in de tijd dat hij werkzaam was bij de politie. Hij voelt zich thuis op verschillende rechtsterreinen. Dat stelde hem in staat op verschillende coordinerende en leidinggevende posities boeiende projecten op te zetten en uit te voeren. Inspiratie haalt hij vooral uit de natuur. Dat heeft ook te maken met “back to basics”. Zorg voor de natuur maar ook zorg voor een eigen habitat waarbinnen iemand tot zijn recht komt is belangrijk. Vallen en weer opstaan, eigen veerkracht ontwikkelen en onderhouden, systemen doorgronden helpen de horizon te verbreden en het leven interessanter te maken. Die rijke ervaring deelt hij graag met studenten.


Wat anderen over Mastermodule Organisatietheorie en strategisch HRM zeggen

Ervaringen

7,6 van de 10

7,6 uit 38 ervaringen

Bekijk alle ervaringen

)

Nu starten met Mastermodule Organisatietheorie en strategisch HRM

Mastermodule Organisatietheorie en strategisch HRM

Een wetenschappelijke verdieping in organisatietheorie en HRM

 • Je kent diverse organisatietheorieën, zoals systeemtheorie, netwerktheorie en de antropologische benadering
 • Je bent een professional die organisatie- en personeelsvraagstukken in de context analyseert
 • Je kent actuele thema's als Het Nieuwe Werken en duurzame inzetbaarheid

Vragen of advies nodig?

Klik op onderstaande links om hulp te ontvangen

Ditty van der Elst

Opleidingsadviseur

)