Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
Mastermodule Onderzoek in het onderwijs

Mastermodule Onderzoek in het onderwijs

Onderzoek en draag bij aan onderwijskundige innovatie

 • Voer een wetenschappelijk gefundeerd praktijkgericht onderzoek uit
 • Analyseer een praktijkprobleem en vertaal de resultaten naar een advies
 • Ontwikkel een onderwijskundige innovatie

Bekijk alle details

Uitvoering
Mastermodule
Duur
11 dagen (42 weken)
Startmoment
Start al in september
Onderwerpen

Dit ga je leren in Mastermodule Onderzoek in het onderwijs

Dit is de afstudeermodule van de Master Educational Leadership (MEL). In deze uitdagende module doe je praktijkgericht onderzoek waarbij je je richt op onderwijsvernieuwing. Je gaat aan de slag met een complex onderwijsprobleem in jouw organisatie of met een onderwijskundig dilemma. Of je richt je op een onderwijsvernieuwingsproces in je organisatie.

Heb je je onderwerp gekozen, dan zoek je er theorie bij om je onderwerp in een wetenschappelijk conceptueel kader te plaatsen. Je zoekt modellen en concepten die helpen bij het oplossen van het probleem of verhelderen van het dilemma. Je formuleert een onderzoeksvraag en voert een praktijkgericht onderzoek uit. Dit kan een kwalitatief of kwantitatief onderzoek zijn of actieonderzoek.

Je analyseert de resultaten en je conclusies. Je komt daarbij tot een ontwerp of prototype of tot een advies. Je deelt je bevindingen met de relevante stakeholders en reflecteert op het onderzoeksproces en de impact die het kan hebben in de praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Verschillende methodes praktijkgericht onderzoek
 • Onderzoeksplan schrijven
 • Onderzoeksvraag definiëren
 • Onderzoek uitvoeren
 • Data verzamelen en resultaten interpreteren
 • Ontwerp (prototype) of advies maken
 • Onderzoeksverslag schrijven

Resultaten

 • Je bent in staat een onderwijskundig probleem wetenschappelijk te analyseren
 • Je kunt het probleem omzetten naar een heldere onderzoeksvraag
 • Je kunt praktijkgericht onderzoek uitvoeren
 • Je leert gegevens te verzamelen en te interpreteren
 • Je kunt resultaten vertalen naar een concreet prototype of advies
 • Je creëert draagvlak binnen de organisatie
 • Je draagt bij aan onderwijskundige innovatie

Draag bij aan onderwijskundige innovatie

Voor wie?

De opleiding Master Educational Leadership (MEL) is bedoeld voor:

 • Leidinggevenden in het onderwijs, van primair onderwijs tot hoger onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de (bovenschools) schoolleider, opleidingsmanager, onderwijsdirecteur of manager academie.
 • Niet-leidinggevenden die de ambitie hebben om onderwijsvernieuwing te realiseren. Denk aan de teacher-leader, de voorzitter van een curriculumcommissie, projectleider of een programmamanager.

Toelatingscriteria

Om te starten met deze afstudeermodule, dien je minimaal 4 modules van de MEL met positief resultaat afgerond te hebben (30 EC).

Inhoud

Verschillende methodes praktijkgericht onderzoek

Je voert zelf een praktijkgericht onderzoek uit. Dit kan kwalitatief onderzoek zijn, kwantitatief onderzoek of actieonderzoek. Je voert dit onderzoek uit in co-creatie met andere scholen of  netwerken of samen met je team. Doel is te komen tot nieuwe kennis of inzichten en toepassing daarvan in de onderwijspraktijk.

Onderzoeksplan schrijven

Het onderzoeksplan start met het kiezen van een complex probleem of dilemma. Je kunt ook kiezen voor een onderwijsvernieuwingsproces dat loopt in je organisatie. Je plaatst het probleem in een wetenschappelijk conceptueel kader. Je formuleert een onderzoeksvraag en beschrijft de onderzoeksopzet, de onderzoeksmethode en de instrumenten voor dataverzameling.

Onderzoeksvraag definiëren

Je onderzoek staat of valt bij het formuleren van een goede onderzoeksvraag. Je formuleert een onderzoeksvraag die logisch voortvloeit uit de aanleiding. Ook moet de vraag relevant zijn voor onderwijsvernieuwing in jouw eigen organisatie. Uiteraard biedt de vraag voldoende basis voor het onderzoek.

Onderzoek uitvoeren

Je voert het onderzoek uit volgens je onderzoeksplan. Al naar gelang de gekozen onderzoeksvorm richt je je hierbij op de kwalitatieve aanpak, kwantitatieve aanpak of actieonderzoek.

Data verzamelen en resultaten interpreteren

Als je de data hebt verzameld, is het zaak deze op de juiste wijze te analyseren en hieraan op een verantwoorde manier conclusies te verbinden.

Ontwerp (prototype) of advies maken

Op basis van je bevindingen en conclusies kom je tot een ontwerp, een model of advies dat is gericht op de verbetering of vernieuwing van onderwijs. Het is van belang dat dit ontwerp, model of advies ook toepasbaar is buiten je eigen organisatie.

Onderzoeksverslag schrijven

Je geeft een verantwoording van je onderzoek. Waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? Hoe heb je de data verzameld? Hoe ben je tot je conclusies en je ontwerp of advies gekomen? Een onderzoeksverslag schrijven is een hele klus. Natuurlijk nemen we je daarin stap voor stap mee.

Kosten

De totale prijs is opgebouwd uit de volgende componenten:

Opleiding

De prijs van deze mastermodule is € 3.095,00. Je profiteert bij ons automatisch van een supervoordelige regeling, namelijk dat je géén 21% btw betaalt voor hoger onderwijs.

Financiering

Wil je voordeliger studeren? Er zijn verschillende interessante mogelijkheden en wettelijke regelingen om gebruik van te maken. Bekijk ze allemaal op www.suas.nl/financieringsmogelijkheden.

Materiaal

De prijs voor het lesmateriaal is € 114,86 (excl. btw). Je krijgt hiervoor:

 • Persoonlijke licentie voor de leeromgeving MijnSN
 • Succeskit SUAS NL
 • Actieonderzoek doen (boek)

Arrangement

De prijs voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet is in totaal € 400,00 (excl. BTW). Je betaalt uiteraard geen arrangementskosten als je kiest voor de online variant in de ‘virtual class’.

Programma

Business coach

Voor de start van je studie kies je je business coach. Hij of zij werkt in je organisatie en is beschikbaar en bereid om je te begeleiden bij het uitwerken van je praktijkopdrachten. Kijk voor meer informatie over de rol en taken van de business coach op https://www.suas.nl/opleidingen-en-trainingen/business-coach.

Module-opdracht

De module rond je af door het opleveren van een praktijkopdracht. Dit is een specifieke oplossing of advies, gebaseerd op de theorie uit de module en onderzoek dat je in de praktijk uitvoert. Je kunt deze opdracht in je eigen organisatie uitvoeren.

Online kick-off bijeenkomst

Tijdens de online kick-off bijeenkomst maak je kennis met je medestudenten, je docent en de leeromgeving.

Leerdagen

De totale doorlooptijd van de mastermodule bedraagt 42 weken. De module bestaat uit vijf fysieke bijeenkomsten en zes online bijeenkomsten.

Je tijdsinvestering is circa 9 uur aan zelfstudie per week: theorie- en praktijkopdrachten via de MijnSN leercommunity.

Na de online kick-off bijeenkomst (09.30 tot 13.00 uur) wisselen fysieke bijeenkomsten en online bijeenkomsten elkaar af.

In het rooster zijn vijf fysieke bijeenkomsten opgenomen van 09.30 tot 17.30 uur. De online bijeenkomsten in het programma duren van 09.30 tot 11.30 uur.

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze mastermodule is 20 deelnemers.

Certificaat

Deze module wordt afgerond met een beroepsproduct, waarin je het geleerde integraal op jouw eigen praktijk toepast. Jijzelf en je organisatie hebben er direct baat bij! Bij een voldoende resultaat ontvang je een certificaat van SUAS.

Incompany

Staan meerdere collega's voor dezelfde uitdaging? Dan is 'incompany' de ideale optie. Deze opleiding of training kan namelijk ook binnen jouw organisatie worden georganiseerd. Ons gespecialiseerde zusterbedrijf Relevance zal dit maatwerktraject samen met jou ontwikkelen. Relevance past de opdrachten en voorbeelden dan aan op de praktijksituatie in jouw organisatie.

Pluspunten van Incompany

 • Efficiënt - Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
 • Hoog rendement - De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega's staan centraal.
 • Borging - We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
 • Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we de opleiding of training organiseren.
 • Overal - We organiseren de opleiding of training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.

Advies aanvragen

Docenten

Docenten 

SUAS werkt met ruim 60 hoogleraren, professoren en professionals met zowel een rijke ervaring in de academische wereld als de praktijk. Zo ben je altijd verzekerd van de meest actuele wetenschappelijke inzichten en trends binnen het werkveld. Onze docenten bieden inhoudelijke verdieping op basis van up-to-date wetenschappelijke kennis en leggen steeds de relatie tussen de theorie en jouw eigen werkpraktijk. Op deze manier vallen werken en leren voor een belangrijk deel samen én kun je actuele wetenschappelijke inzichten vertalen naar krachtig handelen in jouw persoonlijke praktijksituatie.

Dit worden je docenten

 • Dr. Ellen Daniëls

  Universiteit Utrecht

  Dr. Ellen Daniëls volgde verschillende opleidingen gerelateerd aan onderwijs. Ze behaalde een bachelor in het onderwijs (Nederlands, aardrijkskunde, economie, Duits), een advanced bachelor in schoolontwikkeling, een master in opleidings- en onderwijswetenschappen en een postgraduaat in relatie- en communicatiewetenschappen. Ze verdedigde haar proefschrift over leiderschap en leiderschapsontwikkeling aan KU Leuven in 2020 en behaalde hiermee de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen. Haar carrière begon als leerkracht in het voortgezet onderwijs. Vervolgens kwam ze in het volwassenenonderwijs terecht, waar ze negen jaar lang programmacoördinatie en kwaliteitszorg voor haar rekening nam. Daarna stapte ze over naar de universiteit waar ze als wetenschappelijk medewerker werkte aan een project rond de professionalisering van schoolleiders. Ellen bouwde ook ervaring op in de coördinatie van special interest groups van onderzoeksassociaties, zoals de groep rond leiderschap in onderwijs van EAPRIL (European Association for Practitioner Research in Improving Learning) en de organisatie van de conferentie People Management in Education. Momenteel werkt ze als assistant professor aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar leiderschap en HRM (in onderwijs) en professioneel ontwikkelen.

 • Dr. Sandra Doeze Jager - van Vliet MBA

  Avans Hogeschool

  Dr. Sandra Doeze Jager - van Vliet MBA is bij Avans Hogeschool verbonden aan het expertisecentrum Sustainable Business. Als kenniskringlid en onderzoeker is zij actief op het snijvlak van duurzaamheid en wendbaarheid via People & Sustainability (duurzame inzetbaarheid, AI en zelfsturende teams). Ze werkte jarenlang in de commercie. De assessmentwereld kent ze door en door en in 2014 besloot ze om definitief het onderwijs in te gaan. Haar expertise beslaat duurzaam wendbaarheidsgedrag en de vertaling hiervan naar communicatie, psychologische en HR. Dit sluit aan bij haar achtergrond in psychologie, communicatie en personeelswetenschap. Ze promoveerde in 2017 op proactieve en adaptieve wendbaarheid van medewerkers aan de Erasmus Universiteit.

)

Nu starten met Mastermodule Onderzoek in het onderwijs

Mastermodule Onderzoek in het onderwijs

Onderzoek en draag bij aan onderwijskundige innovatie

 • Voer een wetenschappelijk gefundeerd praktijkgericht onderzoek uit
 • Analyseer een praktijkprobleem en vertaal de resultaten naar een advies
 • Ontwikkel een onderwijskundige innovatie

Vragen of advies nodig?

Klik op onderstaande links om hulp te ontvangen

Susanne Beukes

Opleidingsadviseur

)

Gerelateerde opleidingen

Deze opleidingen zijn misschien ook wat voor jou