Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Veerkracht – steeds op zoek naar groei, uitdaging, motivatie

Thema: Management en leidinggeven
Rubriek
Artikel
Datum
25 juni 2015
3 minuten leestijd

In een tijd dat veranderingen elkaar in toenemend tempo opvolgen, is veerkracht een bepalende eigenschap: flexibel meebewegen met ontwikkelingen, vanuit kennis van je eigen sterke en zwakke punten. De motivatie om jezelf te blijven ontwikkelen en hierbij de hulp van leidinggevenden, coaches en collega’s in te roepen is van cruciaal belang. De onderzoekers van Schouten & Nelissen Research maken duidelijk hoe het staat met deze aspecten van veerkracht.

Veerkracht op leeftijd

Meer dan de helft van de werknemers boven de vijftig jaar, 52,2%, denkt het werk over drie tot vijf jaar nog steeds goed aan te kunnen. Ongeveer een vijfde verwacht dat het werk hun dan zwaarder zal gaan vallen.

Nieuwe uitdaging nodig

Groeien in je werk kan uiteindelijk ook betekenen: je werk ontgroeien. Dan heb je een nieuwe uitdaging nodig. Hoe hoger de opleiding, hoe eerder medewerkers verwachten dat ze over drie tot vijf jaar toe zullen zijn aan een nieuwe uitdaging. Leeftijd speelt eveneens een belangrijke rol: het percentage medewerkers dat verwacht op de middellange termijn toe te zijn aan iets nieuws, neemt af met de leeftijd.

Kennis

Hoe hoger de opleiding, hoe meer medewerkers verwachten dat hun kennis en vaardigheden over drie tot vijf jaar nog steeds prima in orde zullen zijn. Van de mensen met alleen een lagere beroepsopleiding denkt ruim 44 procent dit, terwijl bijna 66 procent van de wetenschappelijk opgeleiden verwacht dat hun kennis over een paar jaar niet verouderd zal zijn. De verwachting om over drie tot vijf jaar nog steeds met gemak de nieuwste ontwikkelingen te kunnen bijbenen stijgt eveneens met het opleidingsniveau mee. Opvallend genoeg ligt dit vertrouwen in eigen kunnen wel een stuk hoger dan de verwachting over de veroudering van kennis en vaardigheden: veel medewerkers zien dat hun mogelijkheden om de ontwikkelingen te kunnen bijbenen niet uitsluitend afhangen van actuele kennis en vaardigheden.

Extra scholing gewenst

36,5% van de medewerkers in het midden van hun loopbaan (30-50 jarigen) geeft aan op korte termijn extra scholing nodig te hebben. Medewerkers onder de 30 en boven de 50 vinden dat in mindere mate nodig (respectievelijk 28,1% en 30,3%).

Veerkracht versterken

Is veerkracht een persoonlijke eigenschap of een proces dat door de omgeving kan worden beïnvloed? Beide. Sommige mensen bewegen van nature gemakkelijk mee met de uitdagingen die ze tegenkomen. Ze accepteren gebeurtenissen waarop ze geen vat hebben en komen in actie om dingen te veranderen waarop ze wél invloed hebben. Ze putten daarbij zowel uit eigen kracht als die van hun omgeving. Vertaald naar de werkomgeving betekent dit dat sommige medewerkers uit zichzelf de nodige stappen zetten om flexibel met veranderingen om te gaan, en dat andere daarbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Lang dienstverband? Minder zin in ontwikkeling

De algemene trend is: hoe langer in dienst bij dezelfde werkgever, hoe minder animo om zichzelf te ontwikkelen. Werknemers met een dienstverband tot 10 jaar hebben nog in meerderheid zin zich bij te scholen. Daarna zakt de bereidheid iets terug en bij dienstverbanden vanaf 26 jaar is nog maximaal een derde tot een kwart van de medewerkers genegen in zichzelf te investeren.

Leidinggevenden nemen de regie

Leidinggevenden zijn meer dan niet-leidinggevenden gericht op persoonlijke groei door middel van bijscholing, het leren van nieuwe dingen op het werk, of het volgen van een training of opleiding. Bovendien vragen leidinggevenden vaker dan niet leidinggevenden om feedback of coaching en stellen de vraag of hun leidinggevende tevreden is met hun werk. Opvallend is dat zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden eerder geneigd zijn zich in meer algemene zin te ontwikkelen, dan om gericht feedback op hun functioneren te vragen.

BEKIJK DE OPLEIDING

Een vrouw met bruine haren zit blij achter haar laptop en laat dat zien door haar vuist in de lucht te steken.

Gerelateerde artikelen