Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Met teamcoaching ontdek je de onderstroom binnen je team

Thema: Management & leidinggeven
Rubriek
Artikel
Datum
11 november 2022
4 minuten leestijd

Soms loopt de samenwerking tussen je medewerkers niet soepel. Er ontstaan conflicten, sommige teamleden houden zich niet aan de gemaakte afspraken en er lijken zaken te spelen ‘onder de oppervlakte’. Je merkt dat deze sfeer de prestaties van je team geen goed doet. Tijd om je team onder de loep te nemen: tijd voor teamcoaching! Maar wat houdt teamcoaching precies in en hoe pak je het aan?

Als leidinggevende ben je volop aan de slag met het coachen van je medewerkers. Het coachen van je team is minstens zo belangrijk. Door naast individuele coaching ook aan de slag te gaan met teamcoaching help je je teamleden om beter samen te werken en kan je team zich verder ontwikkelen.

Een groep mensen zitten in een cirkel op bruine stoelen, een man kijkt achterom in de camera. De rest praat met elkaar.

Wat is teamcoaching?

Ieder team bestaat uit verschillende individuen met een eigen persoonlijkheid en manier van werken. Hierdoor ‘matcht’ niet iedereen van nature met elkaar en verloopt de interactie soms stroef. Misschien verschillen collega’s van mening over de doelstellingen. Of is de gezamenlijke visie niet helder genoeg voor iedereen.

Door teamcoaching maak je onderlinge verschillen en conflicten op een constructieve manier bespreekbaar en krijgen je teamleden inzicht in ieders rol en kwaliteiten. Daarnaast werk je aan een gezamenlijke doelstelling en creëer je inzicht in de taakverantwoordelijkheden. Met als resultaat: verbeterde onderlinge relaties, fijne samenwerking en betere resultaten.

Hoe ga je aan de slag met coaching van een team?

Jouw rol als teamcoach is cruciaal in het ontwikkelingsproces richting een succesvoller team. Bij team coaching motiveer je je teamleden zich uit te spreken en naar elkaar te luisteren. Daarnaast durf je negatieve interactiepatronen te benoemen en maak je je team bewust van wat er speelt

De onderliggende dynamiek binnen een team, die soms lastig te herkennen is, zorgt vaak tot onbegrip in de communicatie en samenwerking. Aan jou de taak deze te ontdekken, te benoemen en je medewerkers hierin te coachen. Zo creëer je inzicht en begrip en worden de communicatie en samenwerking effectief en positief.

Mogelijke frustraties in de samenwerking in het team

Binnen een team spelen vaak verschillende frustraties in de samenwerking. Misschien ontbreekt het aan onderling vertrouwen of is er angst voor conflict. Dan spreken collega’s ergernissen niet uit, terwijl die er wel degelijk zijn. Soms is er sprake van een lage betrokkenheid van een of meerdere teamleden en vermijden zij hun verantwoordelijkheden. Dit gedrag irriteert mogelijk andere teamleden en leidt zo tot frustratie in de samenwerking. Het is belangrijk de frustraties binnen jouw team scherp te krijgen. Dan kun je aan de slag met het kweken van vertrouwen, het bespreekbaar maken van conflicten en het verhogen van de betrokkenheid van je medewerkers.

Twee mannen zitten aan een tafel, op tafel staat een laptop. Een van de mannen legt iets uit aan de andere man.

Hoe herken je de ‘onderstroom’ in een groep?

Soms zijn negatieve emoties niet direct zichtbaar, maar wel merkbaar. We noemen dit de onderstroom. Het herkennen ervan is niet altijd even eenvoudig. Toch is het mogelijk, als je let op bepaalde signalen. Misschien zie je tijdens een teamoverleg wel eens iemand fronsen, zuchten, een cynisch grapje maken of met een bepaalde blik naar iemand kijken.

Of merk je dat collega’s hun kritiek niet rechtstreeks uiten, maar dit wel in kleine groepjes doen bij het koffieapparaat. Onderstroom wordt ook zichtbaar als mensen iets zeggen, terwijl zij non-verbaal iets totaal anders communiceren. Met teamcoaching ga je aan de slag met het benoemen van emoties en gedrag en help je je teamleden om met elkaar te praten, in plaats van over elkaar.

Het belang van veiligheid binnen het team

Een gevoel van veiligheid binnen je team is heel belangrijk. In een veilige omgeving durven mensen open en eerlijk te zijn en ontstaat er ruimte voor het geven van feedback en het bespreken van fouten. Ook hier heb je als teamcoach een belangrijke rol. Het is van belang dat je je toegankelijk opstelt naar je medewerkers en dat je constructieve gesprekken voert.

Je luistert dan oprecht naar ieders mening, wensen, ideeën en belangen. Hoe hoger het gevoel van veiligheid en vertrouwen in je team, hoe groter de onderlinge openheid, motivatie en betrokkenheid. Je creëert zo een fijne werkomgeving waarin collega’s gemakkelijker op elkaar afstappen om lastige situaties samen op te lossen.

Vijf mensen zitten op een rij en lachen, twee van hen hebben een notitieboekje op schoot.

Coaching methodes en gesprekstechnieken

Er zijn verschillende coachingsmethodes en gesprekstechnieken die je kunt inzetten bij het ontwikkelen van je team, zoals bijvoorbeeld de vijf ontwikkelingsfasen van Tuckman, de piramide van Lencioni en de Lewis-methode van Deep Democracy. De laatst genoemde methode richt zich op de situatie waarin het team een gezamenlijk besluit moet nemen, terwijl een collega een afwijkende mening heeft.

Zo’n situatie leidt vaak tot irritaties en uitspraken zoals ‘daar heb je hem weer’, of ‘we waren bijna rond!’. Met de Lewismethode doorloop je een aantal stappen, waarin je met je team juist constructief en respectvol omgaat met deze mening. Met als resultaat een inclusief besluit waarbij iedereen zich gehoord voelt.

Wil je meer weten over deze verschillende methodes en deze in de praktijk gaan brengen? Jouw eigenaarschap vergroten en meer bereiken door de onderstroom binnen je team te ontdekken? Dat kan met de training Leiderschap en teamcoaching. In deze training ontwikkel je je vaardigheden als teamcoach en vergroot je de slagkracht van je team. Zo worden je medewerkers zelfredzamer en zetten ze hun beste beentje voor.

BEKIJK DE TRAINING

Vijf mensen zitten op een trap en luisteren naar een man die ook op de trap zit. De vijf mensen zijn aan het lachen.

Gerelateerde artikelen