Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Werk aan het potentieel van jouw team

Thema: Management & leidinggeven
Rubriek
Artikel
Datum
12 oktober 2015
2 minuten leestijd

Als (team)coach of leidinggevende ben je het meest effectief wanneer jij je richt op het potentieel van jouw mensen: hun kracht, hun waarden en ambities. In veel organisaties denkt men echter vaak dat het team uit functionele onderdelen bestaat en dat het team als geheel weer functioneert als een defect onderdeel gerepareerd of vervangen wordt. De realiteit van levende systemen is echter anders.

De derde entiteit

Elk individu heeft invloed op het systeem, maar andersom heeft het systeem ook invloed op zijn individuen. Het is de taak van de coach om de spelers uit zijn ooghoeken in de gaten te houden en zich expliciet te richten op de ‘derde entiteit’ (het systeem) – dat morfische veld dat zich tussen spelers bevindt en dat meer is dan de som van de individuen. Het systeem zelf leeft, heeft behoeften, zwakke en sterke kanten en waarden. Het kan solide of fragiel zijn. Bij het coachen van organisaties en relatiesystemen noemen we het systeem ‘de derde entiteit’.

Unieke aard

Elk systeem heeft een voortdurend veranderend klimaat of emotioneel veld. Iedereen die wel eens in een succesvol team heeft gezeten, kent de bezielde sfeer waarvan elk teamlid doordrenkt is – een sfeer die het hele team tot buitengewone prestaties kan aanzetten. En iedereen die in een organisatie heeft gewerkt met een verslechterend moreel weet hoe die atmosfeer zelfs de meest gemotiveerde medewerkers kan demoraliseren. Gezien de unieke aard van het systeem als levende entiteit is de vraag: hoe coachen we een systeem? Wat is anders, en wat is hetzelfde?

Bevorder positiviteit!

Negativiteit is een gif dat het leven aan een systeem onttrekt en dat een systeem fataal kan worden. We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens in meer of mindere mate negativiteit meegemaakt in een organisatie of relatie. Positiviteit is het tegengif. Een positieve, stimulerende, transparante werkomgeving realiseert een gezonde atmosfeer die groei bevordert. Een teamcoach werkt actief samen met cliënten of zijn eigen team om structuren voor erkenning, waardering en viering te ontwikkelen en in stand te houden.

Als we naar coaching kijken, zien we dat er een groeiende behoefte is aan coaches die de vaardigheden en de knowhow bezitten om met relaties, teams en organisaties te werken. Ons inziens dient de technologie om aan die behoefte tegemoet te komen gebaseerd te zijn op kennis van de werking van het systeem en de competenties die daarmee gepaard gaan. Hoe coach jij systemen met zekerheid, speelsheid, creativiteit en lef?

Ontdek de eerste geaccrediteerde team en relatiecoach training ter wereld

Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC™) is een geïntegreerd en krachtig coachingsmodel voor teamcoaching en relatiecoaching. Het programma is geaccrediteerd door de International Coach Federation (ICF). Leer teamdynamiek en systeemdenken begrijpen en omgaan met diversiteitsvraagstukken.

BEKIJK TRAINING

Handen met duim omhoog

Gerelateerde artikelen