Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Verbeter je team met het teameffectiviteitsmodel

Thema: Management & leidinggeven
Rubriek
Artikel
Datum
13 december 2022
3 minuten leestijd

Een sportcoach neemt niet zijn beste spelers, maar het beste team mee naar de wedstrijd. Met een sterk team behaal je immers de mooiste resultaten. Maar hoe bouw je een team dat goed presteert, fijn samenwerkt én effectief te werk gaat? Het teameffectiviteitsmodel van Jan Schouten en Wiebe Kamminga biedt jou als leidinggevende een heldere structuur en praktische richtlijnen voor het bouwen van jouw superteam.

Het teameffectiviteitsmodel is een overzichtelijk model dat zich richt op zowel de harde als de zachte kant van je team. Meestal gaat de aandacht bij teamontwikkeling naar de ‘zachte’ kant, dus naar de samenwerking tussen de teamleden. Dit teameffectiviteitsmodel focust ook op de ‘harde’ kant, waarbij je kijkt naar taken, rollen en bevoegdheden binnen het team. Zijn alle teamleden bereid om samen het team te verbeteren? Dan biedt dit model de structuur die je team nodig heeft.

Bouwen van een team met inzet van het teameffectiviteitsmodel

Teameffectiviteitsmodel

Hoe werk je hiermee nu gericht aan het bouwen van een team? Het teameffectiviteitsmodel bestaat uit vijf hoofdzaken: missie, doelen, taken en rollen, werkafspraken en procedures en persoonlijke verhoudingen (zie afbeelding). Ze zijn gerangschikt van boven naar beneden. Deze hoofdzaken hangen samen én beïnvloeden elkaar. Als er sprake is van een conflict in je team, ligt de oorzaak vaak op een hoger niveau in de piramide dan waar het verschijnt. Zo ontstaan verstoorde onderlinge verhoudingen meestal door onduidelijkheid op de bovenliggende niveaus. En is het dus belangrijk om deze bovenliggende hoofdzaken helder te krijgen.

Gezamenlijke missie en doelstellingen

Het bouwen van een effectief team begint met het duidelijk formuleren van de missie, visie, waarden, doelen, rollen en procedures. Een duidelijke missie is belangrijk voor een gemeenschappelijk gevoel binnen je team en zorgt dat je teamleden begrijpen waarom het team samenwerkt. Vanuit die missie formuleer je doelen die je team moet bereiken en die bijdragen aan het volbrengen van de missie.

Taken, rollen en procedures

Vervolgens vertaal je de doelstellingen naar een heldere rol- en taakverdeling. Ieder teamlid krijgt een eigen taak en rol die nodig is om de doelen te bereiken. Zodra de taakverdeling binnen een team helder is, ga je aan de slag met de procedures. Dan kijk je naar de manier waarop het team werkt. Als iedereen deze zaken begrijpt en omarmt, ontstaat er meer inzet en betrokkenheid. Als je team niet voldoet aan deze eerste voorwaarden, bestaat het risico dat teamleden in verschillende richtingen gaan werken.

Twee vrouwen kijken op een laptop, een van hen zit aan een tafel terwijl de ander op de tafel leunt.

Onderlinge verhoudingen

Het onderste niveau richt zich op onderlinge verhoudingen. Teamleden die elkaar vertrouwen, helpen en respecteren zullen ongetwijfeld beter samenwerken. Tegelijkertijd hebben negatieve gevoelens een negatieve invloed op de effectiviteit van je team, ook al zijn de procedures en de doelstellingen helder. Het is dus zaak om zowel aan de harde als de zachte kant van je team te werken.

Feedback geven en elkaar aanspreken op gedrag

Mensen vinden het vaak lastig om negatieve gevoelens met hun teamleden te bespreken. En dan gaat het schuren: mensen werken minder goed samen, ontlopen elkaar, reageren non-verbaal of verlaten in het uiterste geval zelfs het team. Daarom is het zo belangrijk om elkaar feedback te geven en elkaar aan te spreken op gedrag. Zo voorkom je een negatieve onderstroom en verbeter je de onderlinge samenwerking.

Verbeter je teameffectiviteit

Als teamleider heb je een belangrijke functie bij het bouwen van een team. Je zorgt voor een gezamenlijke missie en je begeleidt je team bij het formuleren van heldere doelen, rollen en procedures. En als het gaat om onderlinge verhoudingen binnen je team, durf je zaken die je voelt en waarneemt bespreekbaar te maken. Ook creëer je een veilige omgeving waarin ruimte is voor het geven en ontvangen van feedback.

Wil jij naast het teameffectiviteitsmodel nog meer theoretische kennis over teamcoaching opdoen? En wil je dit als leidinggevende ook graag in de praktijk brengen om zo een effectiever team te vormen? Dan is de training Leiderschap en teamcoaching precies wat je zoekt. Je krijgt handvatten om de samenwerking binnen je team te verbeteren en meer inzicht te krijgen in het groepsproces. Zo kom je meer te weten over onderwerpen zoals Deep Democracy en gifitige communicatie. Je ontwikkelt je vaardigheden als teamcoach, waardoor je medewerkers zelfredzamer worden. Tijdens deze training zul je als leidinggevende in je rol groeien als teamcoach. Als die jas je eenmaal als gegoten zit, dan zie je wat de teameffectiviteit in de weg zit en weet je hoe je deze kunt verbeteren.

BEKIJK DE TRAINING

Een aantal collega's luisteren naar een andere collega's die iets aan het vertellen is. Ze staan in een kantoor.

Gerelateerde artikelen