Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Organisaties transformeren niet vanzelf, daar zijn mensen voor nodig

Thema: Organisatie ontwikkeling en bedrijfskunde
Rubriek
Artikel
Datum
13 januari 2022
4 minuten leestijd

De maatregelen die de overheid vanaf het voorjaar van 2020 nam om de impact van de coronapandemie in te dammen, troffen Schouten & Nelissen hard. Omdat crisistijden óók kansen bieden, ging het vizier al snel op wat er nog wél mogelijk was. Jan Hein Schouten en Ronald de Vries vertellen over de grotere rol van Schouten & Nelissen University of Applied Sciences (SUAS) en de krachtige combinatie van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

“Het één kan niet zonder het ander, dat maakt de propositie van SUAS uniek.”

Schouten & Nelissen is in de vier decennia sinds de oprichting uitgegroeid tot marktleider voor trainingen op het gebied van soft skills. Als President of the board van de Schouten & Nelissen Groep zag Jan Hein Schouten de afgelopen jaren langzaamaan een kentering in de markt ontstaan. “Op het gebied van soft skills is de markt redelijk verzadigd. Bedrijven weten heel goed wat ze willen en zijn ook zelf nadrukkelijk met opleiden bezig.” De coronapandemie bood de ruimte om op de eigen positionering te reflecteren en die waar nodig te herijken. “In de markt wordt steeds minder onderscheid gemaakt tussen hard skills en soft skills. Mensen willen vooral een totaalpakket. Dat bieden we onder de vlag van de SUAS (SUAS), waar trainingen op het gebied van persoonlijke groei zijn uitgebreid met geaccrediteerde opleidingen”, aldus Schouten.

Unieke propositie

Volgens Ronald de Vries, de managing director van SUAS, schuilt in die combinatie juist de kracht van het aanbod. “We zijn er voor ambitieuze professionals die in beweging en relevant willen blijven. Dit doen we door de beste opleidingen, trainingen en coaching voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei aan te bieden. Onze kracht zit in de combinatie van beiden, want het één kan niet zonder het ander. Dat maakt de propositie van SUAS uniek”, zo geeft hij aan. Het aanbod van SUAS, dat al een Master Human Development en een Master Kwaliteitsmanagement bevatte, werd recent onder meer uitgebreid met de Bachelor- en Masteropleiding Bedrijfskunde. Hier was onder de bestaande klanten van het opleidingsinstituut veel vraag naar, merkten Schouten en De Vries.

Bij afgestudeerde bedrijfskundigen ontbreekt het dikwijls aan de persoonlijke vaardigheden, de soft skills, zo klonk het vanuit de markt. “Uiteindelijk is bedrijfskunde natuurlijk mensenwerk”, zegt De Vries. “Organisaties transformeren niet vanzelf, daar zijn mensen voor nodig. Succesvolle verandering begint bij het begrijpen van het waarom en het willen omarmen van verandering. Pas dan ontstaat beweging en kan er daadwerkelijk nieuw gedrag worden aangeleerd en uitgevoerd. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan: we kunnen allemaal een boek over organisatieverandering lezen, maar dat betekent nog niet dat we de theorie kunnen toepassen. Laat staan dat het meteen lukt om het op iemand anders over te brengen. Daarvoor is een basis van soft skills onmisbaar”, aldus De Vries. Vanuit die basis wordt bij SUAS vervolgens de koppeling met de praktijk gemaakt. “We vragen elke student om een eigen casus in te brengen. Aan de hand daarvan stellen ze een concreet plan op waar ze in de praktijk meteen mee aan de slag kunnen gaan. Daar hebben zowel de individuele professionals als hun organisaties baat bij.”

Gedragsverandering als kern

De President of the board van de Schouten & Nelissen Groep hoopt met SUAS de stap te maken van een opleidingsbedrijf pur sang naar een organisatie die professionals in alle relevante onderdelen van werk en leven begeleidt. “Dat betekent voor mij niet alleen dat we de beste trainingen en coaches in huis hebben, maar ook dat we écht klaar staan voor de professionals wanneer ze dat nodig hebben. Nazorg is daarbij cruciaal. Assertief worden leer je niet in vijf dagen. Dus als je in de periode daarna nog eens vastloopt, moet er een coach voor je klaar staan om je daarbij te helpen. Alleen zo kunnen we het resultaat boeken dat we willen”, zegt Schouten. Ook De Vries ziet die zorg voor mensen als een belangrijke voorwaarde. “Leren begint met bewustwording van de eigen kracht en het leerproces. Daarom is er binnen onze modules veel aandacht voor reflectie op het leerproces en de leerprestaties. Bij geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen ga je een langere commitment met studenten aan. Om ervoor te zorgen dat mensen de eindstreep halen, speelt begeleiding dan ook een essentiële rol.”

Schouten hoopt met het hernieuwde opleidingsaanbod zoveel mogelijk professionals en organisaties te raken. “Bij bedrijfskunde draait het uiteindelijk altijd om de relatie met de mens. Om de human touch: van boven naar onder en van onder naar boven. Bij de uitbreiding van ons portfolio is daarom ook goed gekeken naar wat past bij ons DNA. Gedragsverandering zit als kern in alles verweven wat we doen, wat bedrijfskunde tot een logische keuze maakt. Ons opleidingsaanbod maakt immers niet alleen professionals sterker, maar ook de organisatie waar ze werken.” In de toekomst hoopt hij daarbij steeds meer aandacht aan duurzaamheid te besteden. “Duurzaamheid in alle dimensies: van aandacht voor wat bijdraagt aan de leefomgeving tot de inzetbaarheid en flexibiliteit van mensen zelf. We moeten zuinig zijn op het menselijk kapitaal in organisaties.”

Wil je als professional impact maken in een snel veranderende wereld?

In dit artikel vertellen vier onderwijsinnovators waarom de masteropleiding Bedrijfskunde van SUAS relevanter is dan ooit.

BEKIJK DE MASTER

Jan Hein en Ronald, twee mannen in nette kleding, staan naast elkaar geposeerd.

Gerelateerde artikelen