Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Duurzaam ondernemen binnen je organisatie?

Kies voor een methodologische aanpak!

Thema: Organisatie ontwikkeling en bedrijfskunde
Rubriek
Artikel
Datum
30 november 2021
4 minuten leestijd

Steeds meer organisaties kiezen voor verantwoord ondernemerschap. En dat is nodig, want klimaatverandering, uitstoot van schadelijke gassen en uitputting van grondstoffen en fossiele brandstoffen zijn grote thema’s die onze toekomst bepalen. Dat vraagt binnen organisaties om een flinke transitie en cultuuromslag. Maar waar begin je als professional, en hoe krijg je de juiste mensen mee? Volgens Gerard Berendsen zijn twee dingen belangrijk: de juiste methodologie gebruiken en de taal van de beslissers spreken.

Economie als organisch netwerk

Berendsen is specialist en ondernemer op het gebied van kwaliteitsmanagement en organisatieverbetering. Hij deelt zijn ervaringen en kennis over duurzaam ondernemerschap tijdens de mastermodule Maatschappelijk ondernemen in ecosystemen. “Met ecosystemen bedoelen we dat je de economie niet ziet als een statisch geheel, maar als organisch netwerk dat uit talloze mensen, stakeholders en factoren bestaat. Het is van belang dit netwerk in kaart te brengen, hoe het functioneert, en waar het beter kan. Jij als professional staat in dat netwerk centraal.”

Kijk kritisch naar je eigen organisatie

Volgens Berendsen begint de stap naar duurzaam ondernemen altijd met leren, bewustwording en verdieping in de materie. “Veel professionals hebben de ambitie wel, maar weten nog niet wat er allemaal mogelijk is binnen hun werkveld op het gebied van duurzaamheid. De kaders zijn beperkt. Maar door je langdurig te verdiepen in de materie, ga je anders kijken naar de werkelijkheid. Je wordt bewuster van wat er op je af komt en wat dat betekent. Met andere woorden: je leert mooie kansen te zien die eerst onzichtbaar waren.”

En met die mindset en kennis kun je als professional vervolgens kritisch(er) naar je eigen organisatie kijken. Berendsen: “Waar ben je bijvoorbeeld minder trots op binnen je organisatie, en hoe kan dat anders? Waar is winst te behalen op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door recycling, gebruik van grondstoffen en circulariteit? Dat zijn relevante vragen die betrekking hebben op de gehele keten van een organisatie.”

Spreek de taal van de beslissers

Berendsen is ervan bewust dat zulke vragen kunnen leiden tot weerstand binnen een organisatie, en dat je altijd afhankelijk blijft van anderen. “Om mensen mee te krijgen en ze te overtuigen van je verhaal, moet je met feiten komen. Dat betekent dat je plannen altijd onderbouwd moeten zijn. Gebruik dus wetenschappelijke bronnen, data en cijfers, en denk nooit alleen vanuit je onderbuikgevoel of intuïtie. Ook is het noodzakelijk om de taal van beslissers te leren spreken, niet alleen met communicatieve softskills om te kunnen overtuigen, maar ook door te weten hoe je je plannen presenteert in de context van de bedrijfscontinuïteit.”

Ga methodologisch aan de slag

Om professionals te helpen met verduurzaming binnen hun organisatie, ontwikkelde Berendsen samen met TNO de DOSIT-methodiek (Duurzaam Ondernemen door Selectie Innovatieve Technologie). “Professionals krijgen met die methodiek inzicht in de relatie tussen duurzaamheid, bedrijfsprocessen en aandachtsgebieden voor de bedrijfscontinuïteit. De methodiek leidt op technologisch en organisatorisch niveau tot een concreet plan voor duurzame innovatie binnen het bedrijf.”

Dosit Methode

Zo’n methodologie is volgens Berendsen een belangrijk handvat voor professionals die impact willen maken. “We hebben het immers over ecosystemen: in de natuur zijn die ontzettend complex en in balans door miljarden jaren evolutie; alles hangt op micro- en macroniveau met elkaar samen. Zoiets kun je niet zomaar kopiëren naar het bedrijfsleven. Daarom is het belangrijk om methodologisch aan de slag te gaan, zodat je goed in kaart kunt brengen hoeveel effect en impact jouw beslissingen hebben, en weet met welke (f)actoren je rekening moet houden.”

Zorg voor impact binnen je organisatie

“Tijdens de module zie ik van dichtbij hoe professionals hun geleerde kennis succesvol toepassen in hun organisatie. Zo was er iemand die onderzoek deed naar de voor- en nadelen van het elektrificeren van het wagenpark van zijn organisatie. Bijvoorbeeld de impact op het milieu, maar ook de kosten. Op basis van een analyse van betrouwbare bronnen werd duidelijk dat de stap naar een elektrisch wagenpark op de lange termijn flink wat geld bespaarde.”

Een ander voorbeeld dat Berendsen noemt is een grote producent van vrachtwagenbanden. “Die banden bestaan uit twee onderdelen: een karkas dat miljoenen kilometers meegaat en een rubberen loopvlak dat na zo’n 80.000 kilometer niet meer gebruikt kan worden. Normaal wordt alleen dat karkas hergebruikt en moet er een nieuwe band op. Door onderzoek te doen kwam het bedrijf erachter dat je met een innovatieve techniek oude banden kan recyclen, in plaats van fossiele brandstoffen te moeten gebruiken om nieuwe te maken. Dat scheelt flink in de inkoop-, productie- en transportkosten. Én in de uitstoot. Het uitvoeren van dat onderzoek en ontwikkelen van de technologie kost natuurlijk geld, maar op lange termijn levert het een behoorlijke Return On Investment op. Niet alleen voor de organisatie, maar zeker ook voor de maatschappij.”

Wil je meer inzicht krijgen in de relevantie, betekenis en mogelijkheden van duurzaam ondernemen? En aan de slag gaan om een concreet plan voor duurzame innovatie voor jouw organisatie te ontwikkelen? Tijdens de mastermodule Maatschappelijk ondernemen in ecosystemen leer je op basis van onderzoek, praktijksituaties en vakliteratuur alles over duurzaam ondernemen, circulariteit en businesscontinuïteit.

BEKIJK DE MASTERMODULE

Een man die in een grasveld een boom water geeft. Op de achtergrond is een grote stad te zien.