Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van innovatie

Je kan het als bedrijf niet alleen

Thema: Organisatie ontwikkeling en bedrijfskunde
Rubriek
Blog
Datum
4 januari 2022
3 minuten leestijd

Om succesvol te zijn in een wereld die steeds sneller verandert, is innovatie cruciaal – in welke sector je je ook bevindt. Steeds meer professionals – van business developers tot marketingmanagers – krijgen binnen hun functie met innovatie te maken. Hoe kunnen zij hun eigen innovatievermogen en dat van hun team of organisatie vergroten? Masterdocent innovatie Marc Eilering geeft advies.

Marc Eilering heeft een achtergrond in corporate finance, waar hij zich met fusies en overnames en groeifinanciering bezighield. Ook had hij 10 jaar een eigen uitgeverij, waar hij verschillende nieuwe concepten in de markt heeft gezet en waar hij alle pieken en dalen van het ondernemen meemaakte. Hij werkte 7 jaar bij de Avans Hogeschool, waar hij docent business innovation was. Inmiddels coacht hij startende ondernemingen bij het Avans Ondernemerscentrum. Bij SUAS ontwikkelde Marc Eilering de nieuwe Mastermodule Commercial innovation and strategy en doceert hij in de Mastermodule Innovatiekracht.

Tijdens die module laat hij zijn studenten een soort actuele snapshot maken van hoe het er op innovatiegebied met hun organisatie voor staat.

“Hoe zien de huidige innovatieprocessen eruit? Wat speelt er in de omgeving van de organisatie? Wie zijn onze samenwerkingspartners en belangrijkste stakeholders? En hoe zien onze strategische doelen eruit: waar willen we naar toe en hoe gaan we daar komen? Al dat soort vragen zijn van belang om innovatie uiteindelijk een structurele plek in de organisatie te geven”, zo vertelt Eilering.

Breng je innovatie-ecosystemen in kaart

Door de toenemende snelheid van technologische ontwikkelingen is innovatie steeds complexer geworden. Had een innovatief product vroeger nog wel eens een houdbaarheid van 5 of zelfs 10 jaar, tegenwoordig wordt er zowat elk jaar een nieuw product verwacht. Dit heeft ook gevolgen voor de businessmodellen van bedrijven. Wie doorlopend wil vernieuwen, kan dat volgens Eilering lang niet altijd alleen. “Gelukkig hoeft dat ook niet, want in de omgeving van je organisatie zijn vaak genoeg stakeholders aanwezig die ook met innovatie bezig zijn”, zo geeft hij aan.

“Zodra deze krachten worden gebundeld, spreek je van een innovatie-ecosysteem. Veel succesvolle ecosystemen zijn ontstaan rondom een sterk bedrijf of universiteit. Een goed voorbeeld in Nederland is onder meer het ecosysteem rondom ASML. Hier is sprake van een vruchtbare wisselwerking tussen het hightechbedrijf zelf en de innovatieve bedrijven die zich in de nabijheid hebben gevestigd. Ook voor jouw bedrijf zijn lokaal en regionaal partijen te vinden die bij kunnen dragen aan jouw innovatiekracht, van inspiratie tot co-creatie. Zaak dus om dit ecosysteem in kaart te brengen en te analyseren hoe je het beste van de aanwezige ervaring, expertise en faciliteiten gebruik kan maken om je organisatie vooruit te helpen.”

Koester het experiment

Het belang van innovatie moet volgens Eilering tot in de top van een organisatie worden gedragen. Daarbij hoort ook het besef dat falen onlosmakelijk met succesvolle innovatie verbonden is. Als coach en docent ziet hij in de praktijk hoe belangrijk het is om het experiment te koesteren en ruimte te bieden aan mislukkingen. “Innovatie komt soms uit een onverwachte hoek. Het zijn dikwijls de happy accidents die ineens voor een flinke versnelling kunnen zorgen. Daar moet in je organisatie wel ruimte voor zijn, en dat begint vaak aan de top en komt vervolgens tot uiting in de manier waarop innovatie is georganiseerd.” Ook hamert Eilering op het belang van kruisbestuiving. “Samenwerken is een belangrijk onderdeel van innovatie. Je kunt het als bedrijf vaak niet alleen, en dat hoeft ook niet. Je moet weten waar je goed in bent, en voor welke onderdelen je andere partijen uit het innovatie-ecosysteem kan inschakelen om je sterker te maken.”

Wil jij het innovatievermogen van je organisatie vergroten?

In onze e-paper lees je meer tips van Marc Eilering en leer je meer over de actuele thema’s die een belangrijke rol spelen bij de innovatiekracht van je organisatie.

DOWNLOAD E-PAPER

Een close-up van een man met zwarte haren en blauwe ogen. De man staat in nette kleding op een dak.

Gerelateerde artikelen