Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Arbeidsmediation

waarom zou je?

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
1 maart 2023
3 minuten leestijd

Een leidinggevende en medewerker met een machtsconflict. Twee directieleden met verschillende belangen en een meningsverschil. Of collega’s onderling die onenigheid hebben over een systeem, proces of werkwijze. Als HR-adviseur of HR-manager kun je een constructieve bijdrage leveren aan de oplossing van veel soorten arbeidsconflicten. Aan de ene kant door ruzie te voorkomen en aan de andere kant door partijen te begeleiden in het vinden van oplossingen. Je bent dan bezig met arbeidsmediation.

Wat mediation precies inhoudt, wat de voordelen zijn van arbeidsmediation en wat gewenste mediationvaardigheden zijn? Je komt er meer over te weten in deze blog.

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation, oftewel conflictbemiddeling of conflicthantering op de werkvloer, is het bemiddelen bij een arbeidsconflict. Het doel van mediation is het arbeidsconflict uit de wereld helpen en een oplossing vinden waar beide partijen vrede mee hebben. Als arbeidsmediator ben je een neutrale en onafhankelijke gespreksleider.

Wanneer en waarom is arbeidsmediation nodig?

Een conflict op de werkvloer is vervelend. Voor de sfeer ten eerste, maar het kan ook voor onnodig en duur ziekteverzuim zorgen als een medewerker zich ziek meldt. Komen collega’s ergens samen niet uit? Of is de communicatie of het vertrouwen tussen werkgever en werknemer verstoord? Dan biedt arbeidsmediation een goede uitkomst. Om het conflict uit de wereld te helpen óf om de arbeidsrelatie op een respectvolle manier te beëindigen.

Arbeidsmediation kan ook een van de re-integratie inspanningen zijn bij ziekte van een werknemer. Tijdens de mediation kun je arbeidsgerelateerde oorzaken voor de ziekte en voorwaarden voor terugkeer bespreken. Zo kun je langdurige ziekte voorkomen en voldoen aan je verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Vrouw zit met handen in het haar aan bureau met laptop en notitieblokken

Voordelen van arbeidsmediation

Tijdige en professionele arbeidsmediation bij conflicten levert je als organisatie veel op. Zo zorgt het voor:

 • Herstel van de samenwerking of een respectvol afscheid;
 • Minder werkstress, ziekteverzuim en personeelsverloop, doordat zaken op tafel komen en uitgepraat worden;
 • Hogere werknemerstevredenheid en meer creativiteit en vertrouwen. Een goed opgelost conflict levert soms meer op dan het gekost heeft!
 • Een beter imago, doordat conflicten die binnen jullie organisatie spelen niet op straat komen te liggen;
 • Een oplossingsgerichte en praktische aanpak van het conflict;
 • Meer draagvlak voor de oplossing, doordat alle betrokkenen samenwerken aan het vinden ervan.

Van eerste gesprek tot vaststellingsovereenkomst

Bij arbeidsmediation is meestal sprake van een gezagsverhouding, waardoor betrokkenen zich minder vrij kunnen voelen om aan te geven waar het echt over gaat. Daarom begint een goede arbeidsmediator bij arbeidsconflicten altijd met een apart gesprek met ieder van de partijen. Verder is het belangrijk om vooraf een mediationovereenkomst op te stellen en je neutrale karakter te benadrukken. Maak duidelijke afspraken, stel voorwaarden en wees in de vervolggesprekken een goede gespreksleider. Eentje die ervoor zorgt dat iedereen zijn of haar zegje kan doen, gezien en gehoord wordt én in de gaten houdt dat er met aandacht aan een oplossing wordt gewerkt.

Een vrouw zittend aan een tafel pratend met een man

Arbeidsmediation is succesvol als jullie een oplossing vinden waar beide partijen tevreden mee zijn. Natuurlijk is het mooi als je over echt herstel van de samenwerking kunt spreken. Dit zal ook meestal het geval zijn. Toch kan de arbeidsrelatie verbreken ook een wenselijke uitkomst zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de arbeidsrelatie zo slecht is dat samenwerking niet meer mogelijk is, of als de organisatie te erg is veranderd.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je geen oplossing vindt. In dat geval volgt na de mediation alsnog een juridisch traject. Dit heeft vaak een negatieve impact op beide partijen, kost veel geld, tijd en energie en kent niet zelden alleen maar verliezers. Nog een reden om te investeren in goede arbeidsmediation dus!

Gewenste mediationvaardigheden

Om ervoor te zorgen dat de arbeidsmediation goed verloopt, is kennis van arbeidsrecht essentieel. Belangrijker echter nog zijn de nodige mediationvaardigheden, die bepalen of jij conflicten goed kunt hanteren of niet. Een goede arbeidsbemiddelaar:

 • Snapt de emoties die spelen en kan hier goed mee omgaan;
 • Begrijpt de belangen van alle partijen;
 • Weet een veilige en neutrale sfeer te creëren;
 • Gaat vertrouwelijk en integer met alle gehoorde informatie om;
 • Kan goed luisteren, samenvatten en doorvragen;
 • Kent de juiste gesprekstechnieken om uit een impasse te komen;
 • Kan onderhandelen en is duidelijk doch vriendelijk in de communicatie;
 • Is in staat mensen die elkaar vooraf niet meer in de ogen kunnen kijken, weer met elkaar om de tafel te zetten en samen een oplossing te laten bedenken.
Drie mensen zitten aan tafel en overleggen

Schuilt er een arbeidsmediator in jou?

Heb je een bedrijfsmatige, arbeidsjuridische of HR-achtergrond? Ga jij conflicten niet uit de weg, maar wil je ze van nature graag oplossen? Misschien is onze opleiding Mastermodule Professionele conflictbemiddeling - SUAS wel iets voor jou.

BEKIJK DE MASTERMODULE PROFESSIONELE CONFLICTBEMIDDELING

Een man met zijn arm op een groot raam waar hij tegen aan leunt, de man kijkt door zijn bril en het raam naar buiten

Gerelateerde artikelen

 • Wil jij iedere maand geïnspireerd worden?

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere maand relevante artikelen, nuttige tips, leuke testjes en onderzoeken, inspirerende quotes en meer.