Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Conflictcoaching binnen ziekenhuis

Thema: Coaching en trainersvaardigheden
Rubriek
Klantverhaal
Datum
30 december 2017
2 minuten leestijd

Een groot ziekenhuis in Nederland wilde voor de leden van een vakgroep weer een werkbare situatie scheppen, omdat ze niet meer ‘on speaking terms’ waren met elkaar. Daarnaast moest er voor nieuwe medewerkers een prettig werkklimaat gecreëerd worden. Schouten & Nelissen bood de helpende hand met conflictcoaching.

Bestaande situatie

Binnen de vakgroep werken de medisch specialisten als één man samen aan het herstel van een patiënt. Ze moeten het stokje naadloos aan elkaar kunnen overdragen. Zonder ruis; de patiënt mag er geen hinder van ondervinden. Het beleid moet eenduidig zijn, net als alle daaruit voortvloeiende protocollen en werkafspraken. Bij deze vakgroep broeide er al lange tijd wat. Naast botsende karakters waren er flinke meningsverschillen over de werkwijze. Het te volgen beleid bij het aannemen van een nieuwe collega was de druppel die de emmer deel overlopen.’

Plan van aanpak

Medisch specialist en lid van de vakgroep: “We hebben de hulp ingeschakeld van een mediator / conflictcoach van Schouten & Nelissen. Zij kreeg de concrete opdracht een werkbare situatie te creëren en een prettige werksfeer voor nieuwkomers te scheppen.” Per vakgroeplid hebben we individuele diepte-interviews gehouden, waarna het team in coachingsbijeenkomsten aan de slag is gegaan met kernkwaliteiten, conflicthanteringsstijlen en zelfreflectie.

Het inzicht in ons eigen doen en laten, onze karakters en onze rol binnen het team én de reflectie daarop, waren eigenlijk nog belangrijker dan deconflicthantering zelf” - Medisch specialist en lid vakgroep

Het resultaat

“Alles is boven water gekomen: óók dat de tegenstellingen niet meer te rijmen vielen. Onze oude vakgroep is dan ook uit elkaar gevallen. Ongedwongen, want Iedereen heeft voor zichzelf gekozen wat hem het beste leek. Ook al is onze oude afdeling ‘niet meer’, door de gekozen aanpak kunnen we elkaar nog wel in de ogen kijken! En: we hebben lessen geleerd uit het verleden waardoor we nu samen de coach een sterk nieuw team kunnen opbouwen.”

Een vrouw met korte blonde haren en blauwe ogen kijkt in de camera.

Gerelateerde artikelen