Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Verandermanagement

Benut groeikansen en versterk je positie

Een verandering kan best uitdagend zijn, maar met een helder proces en duidelijke acties creëer je draagvlak. Met verandermanagement richt jij je op het veranderen van de structuur, cultuur en werkwijze binnen organisaties. Het gaat hierbij voornamelijk om het ‘hoe’ van veranderen. Urgentie, visie en verbinding vormen de essentiële ingrediënten voor een succesvol verandertraject. Met een training verandermanagement leer je hoe je invloed uitoefent en hoe je jouw team betrekt bij de verandering.


Wat is verandermanagement?

Verandermanagement gaat over het proces van het plannen, implementeren en beheren van veranderingen binnen een organisatie om bepaalde doelen te bereiken. Het draait hierbij niet alleen dat je veranderingen omarmt, maar ook dat je mensen begeleidt door deze veranderingsprocessen om weerstand te minimaliseren en betrokkenheid te vergroten. Effectief Verandermanagement vereist een systematische aanpak en sterke leiderschapsvaardigheden.

Waarom is verandermanagement belangrijk?

 • 1. Verbeterde flexibiliteit

  Wendbaarheid is een belangrijk thema binnen organisaties. Verandermanagement stelt organisaties in staat om zich snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden, technologische ontwikkelingen en concurrentie.
 • 2. Vermindering van weerstand

  Mensen hebben vaak een natuurlijke weerstand tegen veranderingen. Verandermanagement helpt bij het vinden van de oorzaken van weerstand en het bieden van effectieve strategieën om deze te overwinnen. Hierdoor bevorder je de acceptatie van veranderingen door medewerkers, wat leidt tot een soepelere overgang en positieve betrokkenheid bij het veranderingsproces.

 • 3. Benutten van kansen

  Dankzij effectief verandermanagement speel je als organisatie sneller in op nieuwe kansen. Je leert je sneller aan te passen aan klantbehoeften en markttrends, waardoor je een voorsprong hebt op concurrenten. Op deze manier benut je als organisatie proactief groeikansen en versterk je jouw positie in de markt. Verandermanagement is daarom niet alleen een reactie op verandering, maar ook een strategische troef voor het grijpen van nieuwe kansen en het realiseren van succes.

Een opleiding verandermanagement volgen

Wil je verandermanagement succesvol implementeren dan is het essentieel om medewerkers en leiders op te leiden zodat zij over de juiste vaardigheden en kennis beschikken. Een opleiding verandermanagement is de ideale manier om dit te bereiken. Jij of je team krijgen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectieve veranderingsprocessen tot stand te brengen. Daarnaast ontwikkelen je medewerkers en leiders met de juiste verandermanagement training het vertrouwen om veranderingen te omarmen. Tot slot leg je met een verandermanagement opleiding de nadruk op het behalen van meetbare resultaten, waardoor je organisatie sneller vooruitgang boekt.

Bekijk verandermanagement opleidingen

Verander- management

Veranderingen zijn pas waardevol als ze leiden tot verbeteringen, en dat is precies wat jij kunt bewerkstelligen. Met deze verandermanagement opleidingen leer je doelgericht te handelen en strategische beslissingen te nemen. Zo kun je de organisatie voorbij de dagelijkse drukte en korte-termijn doelen leiden. Maak van elke verandering een kans om de organisatie te versterken en zo te vormen voor de toekomst.

De meest gebruikte verandermanagement modellen

Effectief verandermanagement wordt vormgegeven aan de hand van diverse modellen. In de praktijk wordt vaak een combinatie van verschillende verandermanagementmodellen toegepast om organisatorische veranderingen succesvol te begeleiden. Wij lichten graag een aantal van deze verandermanagementmodellen uit:

 • 1. Het Lewin-model voor verandermanagement: Dit model voor verandermanagement hanteert drie stappen, geïnspireerd op het proces waarmee je een ijsblokje smelt en een nieuwe vorm krijgt. De focus ligt op het 'ontdooien' van het huidige organisatieproces en vervolgens stapsgewijs overgaan naar het nieuwe proces.
 • 2. Het ADKAR-model: Deze mensgerichte aanpak begeleidt individuen door het veranderingsproces. ADKAR staat voor Awareness (Bewustzijn), Desire (Verlangen), Knowledge (Kennis), Ability (Vaardigheid) en Reinforcement (Versterking). Het ADKAR-model ondersteunt organisaties bij het implementeren van veranderingen door duidelijk gedefinieerde fasen waarin begrip, acceptatie en aanpassing aan de verandering centraal staan.
 • 3. De verandercurve van Kubler-Ross: Dit model richt zich op het verwerken van veranderingen aan de hand van de vijf rouwfasen: ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Het biedt inzicht in hoe medewerkers reageren op veranderingen die organisaties doorvoeren.
 • 4. Het 7S-model van McKinsey: Dit model evalueert de samenwerking tussen verschillende delen van een organisatie. Het identificeert zeven fundamentele elementen binnen een organisatie: strategie, structuur, systeem, gedeelde waarden, personeel, stijl en vaardigheden. Deze elementen zijn onderling verbonden, zodat verandering in één element invloed kan hebben op de andere elementen.
 • 5. Het Bridges Transition Model: Dit model heeft overeenkomsten met de verandercurve van Kubler-Ross, maar richt zich meer op de transitie naar de verandering en de ervaring van de betrokken individuen dan op de verandering zelf. Het legt de nadruk op het begeleiden van mensen door de overgangsfase tijdens verandermanagement.

Het stappenplan voor succesvol verandermanagement

Verandermanagement verschilt van organisatie tot organisatie. Toch is er wel een stappenplan wat je als organisatie het beste inzet om veranderingsprocessen in goede banen te leiden. Wil je effectief veranderingen doorvoeren in je organisatie zonder al te veel frictie? Dit stappenplan is het perfecte startpunt.

 • 1. Definieer de nieuwe visies en veranderingen

  Dit lijkt voor de hand te liggen, maar veel organisaties definiëren hun visies en veranderingen niet voldoende. Dit zorgt dat de prestaties, efficiëntie en concurrentiepositie van een organisatie in de problemen komen. Bepaal de verandering zorgvuldig en kijk wat de te nemen stappen zijn als je kijkt naar de doelstellingen, strategie en bedrijfscultuur. Zodra het doel en de middelen helder zijn, kan je beginnen met het veranderingsproces.

  Denk aan vragen zoals ‘Wat moeten we veranderen?’, Waarom moeten wij bepaalde zaken anders aanpakken?’, en ‘Hoe kunnen we onze werkwijze aanpassen?’. De antwoorden op deze vragen moeten helder zijn voordat je daadwerkelijk kan starten met een verandering.

 • 2. Voor welke werknemers/groep collega’s is de impact het grootst?

  Het is essentieel om van te voren na te gaan voor welke werknemers of groep de impact van de verandering(en) het grootst zal zijn. Deze collega’s dienen extra ondersteund te worden tijdens de transitieperiode. Zorg dat je van tevoren al antwoorden hebt op de volgende vragen: ‘Hoe gaan mijn werknemers deze veranderingen omarmen?’ en ‘Wat is de impact van deze veranderingen?’. Probeer de antwoorden op deze vragen inzichtelijk te hebben of draai van tevoren een pilot om te kijken hoe alles er na de veranderingen op de werkvloer uitziet.
 • 3. Stel een communicatiestrategie op

  Informeer alle medewerkers op tijd over aankomende veranderingen. Besluit van te voren welke communicatie hier het beste voor werkt en waar en hoe de veranderingen aangekondigd worden. Bepaal hoe er wordt omgegaan met feedback, en in hoeverre medewerkers mee mogen beslissen. Een transparante communicatiestrategie is van cruciaal belang zodat werknemers precies weten waar ze aan toe zijn. Maak bijvoorbeeld een tijdlijn, zodat iedereen op de hoogte is van alle stappen die worden gezet.

 • 4. Voer de communicatiestrategie uit

  Nadat de communicatiestrategie besproken is, wordt het tijd deze daadwerkelijk uit te voeren. Je weet op welke werknemers de verandering de grootste impact heeft, waardoor je ervoor kunt zorgen dat zij de juiste vaardigheden en kennis in huis hebben om deze verandering door te komen.

 • 5. Blijf je werknemers ondersteunen

  Als de veranderingen uitgevoerd zijn, is het belangrijk om medewerkers te blijven ondersteunen. Ga er niet van uit dat nu de verandering achter de rug is het ‘nieuwe normaal’ al daadwerkelijk normaal is. Zorg dat medewerkers binnen je organisatie de mogelijkheid hebben om vragen te beantwoorden. Zo zorg je ervoor dat medewerkers betrokken blijven bij het veranderingsproces en begrijpen zij hun rol in dit proces. Blijf vragen stellen zoals: ‘Wie heeft het meeste behoefte aan ondersteuning?’ en ‘Is de huidige ondersteuning voldoende?’. Het is dan mogelijk om bij te sturen en begeleiding te bieden.

 • 6. Monitor de veranderingen

  Je wilt als organisatie veranderingen doorvoeren ter verbetering van de huidige gang van zaken en om bedrijfsdoelstellingen eenvoudiger te behalen. Het is dan wel belangrijk om de vooruitgang van de veranderingen te monitoren. Hiervoor is het belangrijk om antwoorden te krijgen op de volgende vragen: ‘Hebben de veranderingen bijgedragen tot succes van de organisatie?’ en ‘Waar hebben de veranderingen toe geleidt? Documenteer de voortgang van het veranderingsproces zodat het makkelijk wordt om dit achteraf te evalueren. Zo wordt het inzichtelijk hoe effectief de verandering is geweest.
  Vind je het lastig hiermee aan de slag te gaan? Volg dan een van onze verandermanagement opleidingen of trainingen.

Sterkmakers College gedrag geleidelijk veranderen met Harry Jonker

Harry Jonker is als docent betrokken bij de Lean opleidingen van SUAS en medeoprichter van het consultancy bedrijf The art of Dialogue.

Sinds 2008 is hij werkzaam als zelfstandig trainer, team- en organisatieontwikkelaar. Zijn klantenbestand bestaat voornamelijk uit productie en logistieke dienstverleners, maar daarnaast heeft hij ook een voorliefde voor familiebedrijven in zowel Nederland als Tanzania.

In dit Sterkmakers College deelt Harry Jonker zijn ervaringen met gedragsverandering trajecten binnen teams en geeft hij drie tips waarmee gedragsverandering op gang kan worden gebracht. 

 

Luister naar dit Sterkmakers College

Boeken over Verandermanagement

Aan de slag met verandermanagement

Streef jij naar groei en wil jij jouw organisatie aanpassen aan een veranderende omgeving? Ga aan de slag met een opleiding verandermanagement. Begrijp de noodzaak van verandering voor je organisatie en identificeer de gewenste doelen. Vervolgens zijn een doordachte planning, effectieve communicatie, en het vermogen om weerstand te overwinnen de sleutels voor een succesvol veranderingsproces. Succesvol verandermanagement stelt organisaties in staat om hun koers te wijzigen, nieuwe kansen te benutten en aanpassingsvermogen te bewerkstelligen.

Bekijk verandermanagement opleidingen

Vragen of advies nodig?

Klik op onderstaande links om hulp te ontvangen

Portretfoto van Kenneth Bernardina. Een man met dread locks, snor en een paarse blouse.

Kenneth Bernardina

Opleidingsadviseur