Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

1 op de 5 werknemers ervaart ongewenst gedrag

Thema: Vitaliteit en stress
Rubriek
Nieuws
Datum
9 oktober 2018
2 minuten leestijd

Een groot deel van de beroepsbevolking heeft te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer (20%). Van die groep geeft een derde aan te maken te hebben met intimidatie en/of pesten. Dat blijkt uit het onderzoek Werkstress of werkplezier dat Schouten & Nelissen liet uitvoeren onder ruim 1300 werkenden.

De 5 vormen van ongewenst gedrag zijn, in volgorde van mate waarin het voorkomt.

20% - Intimidatie
12% - Pesten
7% - Discriminatie
4% - Ongewenste seksuele aandacht
1% - Geweld van collega’s of leidinggevenden

Het ervaren van een hoge werkdruk en uitputting op het werk heeft een belangrijke relatie met ongewenst gedrag. Van de mensen die aangeven uitgeput te zijn, geeft maar liefst 30% aan te maken te hebben met intimidatie. Het contrast is groot: van de mensen die niet uitgeput zijn, heeft slechts 12% te maken met intimidatie. Daarnaast blijkt er een relatie is tussen de ervaren werkdruk en pesten. 24% van de mensen die aangeeft veel werkdruk te hebben, ervaart pestgedrag op het werk. Dit ten opzichte van de medewerkers die weinig werkdruk ervaren, hiervan geeft slechts 14% aan pesten te ervaren op de werkvloer.

Jessica van Wingerden, voormalig directeur Organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen, over de resultaten: ‘Het is confronterend om te zien dat 1 op de 5 medewerkers in organisaties te maken heeft met ongewenst gedrag. Zeker gezien de impact op het welzijn van medewerkers binnen organisaties.’

Invloed van een positief werkklimaat

Organisaties kunnen samen met medewerkers actief werken aan het succesvol terugdringen van ongewenst gedrag. Dit start met aandacht voor het werkklimaat dat medewerkers binnen teams en de organisatie ervaren.

Van Wingerden: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers die een positief werkklimaat ervaren, lager scoren op intimidatie, pesten, cynisme, uitputting en werkdruk. Daarbij zien we dat deze medewerkers meer gemotiveerd zijn, meer eigen initiatief nemen en bevlogen zijn in het werk.’ Een positief werkklimaat is niet vanzelfsprekend. Hoge druk, werkstress en ongewenst gedrag liggen dagelijks op de loer. Het bespreekbaar maken en houden van die onderwerpen is een belangrijk startpunt om problemen op de werkvloer aan te pakken.

Ministerie van SZW en Schouten & Nelissen slaan de handen ineen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 20 organisaties ondersteund in het bevorderen van een positief werkklimaat. In samenwerking met Schouten & Nelissen doorliepen 20 organisaties een intensief traject. Onder hen afdelingen van McDonald’s, UMC Utrecht en de Rechtspraak.

Van Wingerden: ‘We begeleidden de organisaties 4 tot 6 maanden. We gebruikten hiervoor de wetenschappelijk onderbouwde actieteamaanpak. Een team van mensen uit de deelnemende organisatie ontwikkelt gezamenlijk acties, voert ze uit en ontdekt in de praktijk wat werkt. De resultaten zijn zeer positief.’ Op het congres Grip op een positief werkklimaat, presenteren deelnemers de resultaten.

BEKIJK DE TERUGBLIK OP HET CONGRES

Een man zit gefrustreerd achter zijn bureau, op zijn bureau staat een laptop en een kopje koffie.

Gerelateerde artikelen