Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

In zes stappen naar een effectief beleid t.a.v. ongewenst gedrag

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
25 juni 2015
2 minuten leestijd

Onze aanpak is er op gericht om na het doorlopen van onderstaande zes stappen een concreet beleid vorm te kunnen geven. Op organisatie, leidinggevende en medewerkerniveau. Een bondige omschrijving van de te zetten stappen vind je hieronder:

Stap 1: onderzoek

Om de risicogebieden in kaart te brengen, voeren we een kader stellend onderzoek uit. Op organisatie- en afdelingsniveau wordt gerapporteerd in welke mate er sprake is van ongewenst gedrag, ongewenste omgangsvormen en agressie en geweld.

Stap 2: intentieverklaring

Het maken van een intentieverklaring en het bepalen van een gedragscode. Hierin worden de concrete normen, uitleg van verschijningsvormen en voorbeelden van pestgedrag gegeven. Deze gedragscode omvat ook wat Gewenst gedrag inhoudt. Het betrekken van de medewerkers hierin verhoogt de kans op succes aanzienlijk!

Stap 3: klachtenloket

Het opstellen van een klachtenreglement met beschrijving van de procedure en mogelijke sancties waarbij een commissie de klachten beoordeelt. Doel is het verschaffen van een middel aan individuele medewerkers om een situatie van ongewenste omgangsvormen te kunnen beëindigen. Het is daarnaast belangrijk deze klachten te registeren. Van belang is dat medewerkers op de hoogte zijn waar zij met hun melding terecht kunnen. Meestal is dit bij een vertrouwenspersoon.

Stap 4: gerichte interventies

Het maken van een stappenplan voor adequate interventies op organisatie, leidinggevende en individueel niveau. Vaak is er rondom pesten veelal individuele aandacht voor het slachtoffer, terwijl ook het team en de groepscultuur een kritische blik verdienen. Hieronder vind je mogelijk interventies op de genoemde niveaus:

  • Interventies op organisatieniveau
  • Interventies op niveau van de leidinggevende
  • Interventies op medewerker niveau
  • Gratis e-training pesten

Stap 5: inventarisatie

Het zorgen voor adequate en kwalitatief goede opvang (indien nodig een doorverwijzing naar professionals) en voldoende nazorg door de vertrouwenspersoon en/of leidinggevende. Inventariseer of de situatie is verbeterd en er met een schone lei kan worden begonnen.

Stap 6: verankeren beleid

Het waarborgen dat het beleid een blijvend terugkerend punt op de agenda van MT en OR is! Voorlichting over (financiële) consequenties als verzuim, productiviteitsverlies en mogelijke imagoschade ondersteunen de motivatie hiertoe.

Het resultaat

Een structurele aanpak om pesten en ongewenst gedrag voor altijd te weren uit je organisatie. Dit heeft tevens een positief effect op de motivatie en bevlogenheid van je medewerkers.

BEKIJK DE TRAINING

Twee vrouwen en een man praten met elkaar.

Gerelateerde artikelen