Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Strategisch talentmanagement: investeer in je mensen én je bedrijf

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
18 juni 2024
6 minuten leestijd

‘Wat als we investeren in onze mensen en ze daarna vertrekken?’ ‘Nou, wat als we het niet doen en ze blijven?’ Een dergelijk gesprek tussen een directeur en een HR professional heb je vast wel eens gehoord. Het benadrukt het belang van strategisch talentmanagement. Heb je de directeur eenmaal overtuigd, dan is het tijd voor actie. Lees verder over de verschillende stappen van talentmanagement en ontdek hoe je zowel je medewerkers als je organisatie helpt bij optimale groei en ontwikkeling.

Wat is strategisch talentmanagement?

Talent management is meer dan traditioneel HR en het managen van instroom, doorstroom en uitstroom. Doe je aan talent management, dan verbind je de organisatiedoelen met de benodigde talenten, nu en in de toekomst. Juist deze verbinding met de bedrijfsdoelstellingen is de toegevoegde waarde van strategisch talentmanagement.

Welke talenten en competenties heeft je organisatie nodig om de doelstellingen te behalen? Hoe groot is de kloof tussen nu en straks? En hoe ontwikkel je de vaardigheden van huidige en toekomstige medewerkers zó dat zowel zijzelf als het bedrijf er beter van worden? Al deze vragen staan centraal bij strategisch talentmanagement.

Een man laat een vrouw iets zien op een iPad, achter hun staan twee mensen aan een staantafel te kijken naar een laptop

Het belang van talentmanagement

Als je talent goed herkent, werft, ontwikkelt en behoudt, voeg je waarde toe aan je organisatie. Ten eerste brengen talentvolle medewerkers kennis en competenties met zich mee die je bedrijf naar een hoger plan kunnen tillen. Hun talent wordt jouw talent, zeg maar. Tevreden talenten werken verder als een magneet op andere talentvolle mensen. Ook leidt strategisch talentmanagement tot hogere productiviteit en meer inkomsten.

Mensen die zich gesteund en gewaardeerd voelen, zijn immers gezonder, betrokkener en gemotiveerder. Ze zijn creatiever en innovatiever, doordat ze zichzelf continu mogen ontwikkelen. Door te investeren in je mensen, willen ze bovendien langer blijven. Heb je niet voor niets geïnvesteerd in het werven van je talent en het inrichten van een goed onboarding-proces. Én het scheelt jou weer de kosten die verzuim en verloop anders met zich mee zouden brengen. Genoeg reden dus om vorm te geven aan strategisch talentmanagement!

Stappenplan voor strategisch talentmanagement

1        Bepaal de organisatiedoelen

Als het nog niet gedaan is, stel dan – samen met het MT en directie - het gewenste resultaat voor de organisatie vast. Misschien willen jullie een nieuwe bedrijfstak opzetten of groter worden op een bepaald gebied. Het kan ook zijn dat bepaalde teams efficiënter moeten gaan werken of dat de organisatie wendbaarder en flexibeler moet worden. Deze fase is belangrijk bij talentmanagement. Wat heb je immers aan een medewerker die fantastisch kan bloemschikken als je een online webshop wilt ontwikkelen? Het begint allemaal bij de organisatiedoelstellingen. Van daaruit kijk je verder.

2        Vertaal deze doelen naar benodigde talenten

Weer zo’n belangrijkste stap: de vertaling van doelen naar talenten. Welke talenten heeft jouw organisatie nodig om van A naar B te komen, en later van B naar C? Probeer deze talenten zoveel mogelijk te omschrijven in menselijke vaardigheden en competenties, oftewel werkgedrag. Dat maakt het concreet. Neem hierin zowel zachte als harde skills mee. Je hebt immers een complete set power skills nodig om resultaat te bereiken.

3        Communiceer over je talentmanagement plannen

Neem iedereen in de organisatie in een vroege fase mee. Hoe eerder en hoe beter de medewerkers je plannen en acties rondom talentmanagement kennen en begrijpen, hoe groter de kans dat het een succes wordt. Praat erover tijdens groepsbijeenkomsten, teamoverleggen, in nieuwsbrieven en in ontwikkelgesprekken.

4        Breng aanwezig talent in kaart

En dan is nu de analyse van aanwezige talenten aan de beurt. Welke talenten, kwaliteiten en krachten heb je al in huis? Kijk hierbij naar teams en individuen en denk niet alleen aan talent dat al zichtbaar is, maar ook aan ontwikkelpotentieel bij je huidige medewerkers. Praat met je medewerkers over hun ambities, wensen en dromen. Wie weet heeft iemand altijd al een bepaalde vaardigheid willen leren die essentieel is om jouw organisatiedoelen te bereiken. Als je niet doorvraagt en goed onderzoekt, weet je dat niet en ga je straks misschien onnodig iemand aannemen met deze skill.

5        Stel de kloof vast tussen aanwezig en benodigd talent

Als je weet wat je nodig hebt aan talenten en wat je al in huis hebt, kun je de kloof hiertussen vaststellen. Welke benodigde talenten ontbreken nog bij je teams en medewerkers? In de volgende stap ga je vervolgens aan de slag met het dichten van deze kloof, zodat je organisatie de gewenste doelen kan bereiken. Je zet de stap van onderzoek naar actie. Het daadwerkelijke talentmanagement gaat beginnen!

6        Start werving, behoud en ontwikkeling van talent

Binnenhalen van talent
Een manier om de juiste talenten in huis te krijgen, is de missende talenten te werven en binnen te halen. Houd ook bij de selectie van nieuwe medewerkers rekening met het ontwikkelpotentieel.

Behouden van talent
Met de instroom van het gewenste talent, komt de volgende uitdaging: dat talent behouden. Je hebt er niks aan als die geworven medewerker met de gewenste kennis van agile werken binnen een jaar weer vertrokken is. In dit artikel lees je meer over het behouden van medewerkers. Spoiler: medewerkers tevreden houden gaat stukken verder dan een goed loon bieden. 

Ontwikkelen van talent
Doordat je de organisatiedoelstellingen vertaald hebt naar de benodigde skills, kun je een ontwikkelplan maken. Met dit plan kunnen je medewerkers zich in precies de gewenste richting ontwikkelen. Je kunt ontwikkelplannen maken voor teams en individuele medewerkers. In de SUAS training Leiderschap en AI leer je bijvoorbeeld hoe je je team meer AI-vaardig kunt maken.

Hierna is het zaak je medewerkers te ondersteunen in het uitvoeren van hun ontwikkelplannen. Laat ze fouten maken en toon of stimuleer leiderschap waarmee je mensen motiveert in plaats van controleert. Belangrijk bij dit onderdeel van talentmanagement is ook dat je medewerkers verantwoordelijk maakt voor hun ontwikkeling van de gewenste talenten. Maak bijvoorbeeld ontwikkelafspraken en monitor deze door regelmatig voortgangs- of ontwikkelgesprekken te voeren.

Talentmanagement modellen en tools

Bij de verschillende stappen van strategisch talentmanagement kun je diverse handige instrumenten en talentmanagement modellen gebruiken. Hieronder staan de meest gebruikte.

  • Talentmanagement met assessments

Veel gebruikt bij instroom en ontwikkeling van medewerkers zijn assessments. Een assessment geeft je inzicht in het aanwezige talent van een (potentiële) medewerker en zijn of haar ontwikkelpotentie. Een assessment kan op die manier helpen bij zowel het vaststellen als het verkleinen van de aanwezige talent gap.

  • Talentmanagement met 360 graden feedback

Ook het vragen van brede feedback over medewerkers is een goede manier om de aanwezige talenten en ontwikkeling van talent in kaart te brengen. Met de 360 graden feedbackmethode reflecteren medewerkers op zichzelf én vragen ze collega’s, klanten en andere betrokkenen om zich heen om feedback. Zo krijg je ieders mening en kijk op tafel.

  • Talentmanagement met ­tevredenheids­onderzoek

Een derde talentmanagement model of tool is een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Je krijgt hiermee zicht op de verbeterpunten in je organisatie. Waar zijn mensen blij mee? Wat stoort ze en wat zouden ze liever anders zien? Door open te staan voor verbetersuggesties en verbeterpunten actief aan te pakken, maak je medewerkers tevredener en meer gemotiveerd om aan hun talentontwikkeling te werken. Komt er uit het onderzoek dat medewerkers voelen dat ze hun talent niet kunnen ontwikkelen, dan moet je dat beter faciliteren. Je kunt op tijd bijsturen en talent dat anders wellicht zou vertrekken behouden voor de organisatie. Af en toe vinger aan de pols houden met een employee survey is dus aan te raden als je aan de slag gaat met talentmanagement.

Meer leren over talent- en medewerkersontwikkeling

Ben jij een HR professional die talentmanagement op de kaart wil zetten in jouw organisatie? Dan heb je een brede kennis van HR en human development nodig. Van kennis van psychologie en verandermanagement tot teamcoaching en kwaliteitsmanagement; al deze competenties komen aan bod. In de SUAS master Human development leg je een solide basis en studeer je in je eigen tempo, zoals je leest in dit verhaal van Lois. Je kiest zelf op welke onderwerpen jij de nadruk wilt leggen. Met de specialisatie Leren en Innoveren bijvoorbeeld maak jij van jezelf de talentmanager waar je organisatiedoelen om vragen!

BEKIJK DE MASTER HUMAN DEVELOPMENT

Gerelateerde artikelen