Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

De heraccreditatie van de Master Human Development is een feit

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Nieuws
Datum
12 april 2023
2 minuten leestijd

De master Human Development (MHD) leidt professionals op die beschikken over een brede opvatting over de ontwikkeling van mens en organisaties. Met deze masteropleiding verdiepen studenten zich in theoretische kennis over psychologie, organisatiekunde en HRM. Ook gaan zij aan de slag met hun eigen casuïstiek, zodat zij ook de opgedane kennis in de praktijk kunnen vertalen.

Deze opleiding is daardoor interessant voor leidinggevenden, HRM of HRD professionals, maar ook voor docenten en trainers. Door de modulaire opbouw is het voor studenten bovendien prettig om te studeren in hun eigen tempo. “Aan de flexibiliteit merk je dat SUAS is ingericht op werkenden. Alle modules zijn deeltijd én te timen naar wens, waardoor het voor mij goed te combineren is met mijn baan.”, zegt een van de MHD studenten.

Een positief advies van de commissie

Niet alleen studenten zijn enthousiast over deze masteropleiding. Recent werd bekend dat ook de heraccreditatie van de master is verleend! Dat betekent dat de visitatiecommissie deze masteropleiding naar alle standaarden van het NVAO kader positief heeft beoordeeld. En dat de commissie een positief advies geeft over de accreditatie van de Master Human Development van SUAS.

Vorig jaar ontving SUAS al de visitatiecommissie die oordeelt over de heraccreditatie. Toen was al duidelijk de visitatie goed was verlopen en dat het oordeel van het panel positief was. Maar dan begint het wachten op het definitieve oordeel. Gelukkig werd dit wachten beloond.

Goede match met de praktijk

“We zijn ontzettend blij en erg trots op deze heraccreditatie. Het betekent dat deze brede masteropleiding erg hoog gewaardeerd wordt”, bevestigt ook Désirée Meijer, vanuit SUAS betrokken als Programmamanager en studiebegeleider van de MHD.

Een van de positieve punten uit het rapport van de uitgebreide opleidingsbeoordeling is dat de opleiding een goede match heeft met de praktijk. De visitatiecommissie heeft ‘waardering voor de goede contacten die de opleiding onderhoudt met het werkveld. Deze werkveldcommissie bestaat uit deskundige leden die de opleiding frequent van passende, actuele input voorzien.’

Docenten en studenten

Ook ondervraagde studenten ervaren dat ‘de inhoud van de modules een praktische vertaling naar de praktijk kent.’ Dat is belangrijk, want in de praktijk vinden veel professionals hun weg als onder andere HR-medewerkers, HR-directeuren, teamleiders, lijnmanagers, adviseurs talent en leren, opleiders, trainers, organisatieadviseurs leren en ontwikkeling.

Daarnaast was men over de docenten en begeleiding van studenten te spreken. De visitatiecommissie trof een ‘gedreven, inhoudelijk sterk en voor de studenten inspirerend docententeam aan.’ De studenten die de commissie sprak, zijn ‘positief over het contact met de studieadviseur(s). Zij geven aan dat er duidelijk advies wordt gegeven en informatie wordt verstrekt.’

Al met al lovende woorden in het rapport, dat hier in zijn geheel na te lezen is. Wil je meer te weten komen over deze masteropleiding? Ben je op zoek naar verbreding of verbreding van je rol?

BEKIJK DEZE MASTER

Iemand staat voor een groep mensen en geeft een presentatie. Ze zitten met z'n alle in een grote zaal.

Gerelateerde artikelen