Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Beter samenwerken door een andere hoed op te zetten

Thema: Communicatie en presenteren
Rubriek
Blog
Datum
19 maart 2016
2 minuten leestijd

Samenwerken in een team is voor veel mensen een van de plezierigste aspecten van het werk. Zeker als die samenwerking als vanzelf lijkt te gaan. Dan merk je pas echt dat je elkaar goed aanvult. Het denkhoedenmodel van De Bono kijkt hóe teamleden elkaar aanvullen. Uitgangspunt is dat denken geen aangeboren talent is, maar een aan te leren vaardigheid.

De Bono onderscheidt hierbij zes denkrichtingen, te weten:

Wit – Objectiviteit

Wit denken is ‘koel’ beredeneerd en vanuit het hoofd. Teamleden met een voorkeur voor deze hoed maak je blij door het noemen van feiten en cijfers.

Rood – Emotie

Spreken vanuit je gevoel en openstaan voor spontane ingevingen zijn het uitgangspunt van deze denkhoed. Durven vertrouwen op je intuïtie en ingevingen.

Geel – Kansen

Geel staat voor zonneschijn; het benadrukken van kansen en voordelen en het denken in mogelijkheden zijn voorbeelden van geel denken.

Zwart – Risico’s

Teamleden met een zwarte denkhoed op leggen graag uit waarom iets niet werkt en welke gevaren op de loer liggen.

Blauw – Planning

Een typisch voorbeeld van denken vanuit blauw is de voorzittersrol. Deze mensen zijn graag bezig met plannen en structureren van processen.

Groen – Creativiteit

De tegenhanger van de blauwe hoed is de creativiteit van groen. Deze benadrukt andere invalshoeken en komt met alternatieven en nieuwe ideeën.

Om te benadrukken dat het hier om denkrichtingen gaat, noemt De Bono de denkrichtingen ‘denkhoeden’. In een effectief werkend team is er balans tussen de verschillende denkhoeden. Je kunt de denkhoeden ook gebruiken als indicator voor de kwaliteit van besluitvormingsprocessen. Een doordacht besluit vereist dat alle denkhoeden hebben bijgedragen.

  • Welke denkhoed heeft jouw persoonlijke voorkeur?
  • Welke denkhoeden gebruikt jouw team vooral bij de besluitvorming?
  • Welke denkhoed wordt te weinig gebruikt?

Bijvoorbeeld: jij ziet dingen die de ander over het hoofd ziet en een ander bewaart de rust, daar waar jij ‘m in de hectiek van het moment lijkt te verliezen. Met een goed team kom je tot resultaten die verwachtingen overtreffen.

Samen kom je verder

Je werkt graag samen, want succes bereik je niet alleen. Van actief luisteren tot een slechtnieuwsgesprek voeren of conflicten aanpakken: jouw vaardigheden om de interactie aan te gaan zijn cruciaal voor goede resultaten in jouw werk. Communiceren betekent veel meer dan vertellen wat je te zeggen hebt. Wat wil je aanscherpen of bijleren? Bekijk onze trainingen op het gebied vanmondelinge communicatie, gesprekstechnieken en onderhandelen.

Twee vrouwen zitten op een bankje aan de waal, op de achtergrond ligt de Martinus Nijhoffbrug.

Gerelateerde artikelen