Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De oprichter van Schouten & Nelissen, Jan Schouten, had in 1983 al de visie dat iedereen gelijke toegang tot ontwikkelingsmogelijkheden moest krijgen om sterk genoeg te kunnen zijn om voor zijn of haar rechten op te komen. Hij gaf daarom gratis assertiviteitstrainingen op de Nederlandse televisie aan iedereen die dat wilde. Dat gevoel van gelijke kansen bieden zit ruim 40 jaar later nog steeds in de organisatie.


Wij vinden het belangrijk, dat de manier waarop wij ondernemen bijdraagt aan het welzijn van onze eigen mensen, de mensen die wij trainen en coachen en de mensen in de maatschappij. Wij hechten aan de zorg voor een goede work-life balance, we sturen op diversiteit en exclusiviteit en doen een paar keer per jaar scans om de tevredenheid en de behoeftes van onze medewerkers in kaart te brengen. Wij willen kwetsbare volwassenen en kinderen ondersteunen en onze klanten en leveranciers helpen hun duurzaamheidsambities te verwezenlijken.

Daarnaast voelen wij de zorg voor onze planeet en kopen daarom zo duurzaam mogelijk in. We scheiden afval, gebruiken groene energie en we proberen zo min mogelijk materiaal te gebruiken. Met onze hybride leervormen proberen we ook zo efficiënt mogelijk het aantal reisbewegingen in de leerprogramma’s te beperken. Onze thuiswerk-faciliteiten en onze mobiliteitsregeling bieden de mogelijk dat zo goed mogelijk te organiseren. Wij proberen zo onze ecologische en CO2 footprint zo klein mogelijk te maken. Wij voeren een intensieve stakeholder dialoog om voortdurend onze MVO-performance te toetsen.

Om de performance op ons MVO-beleid te meten en voortdurend te verbeteren is een MVO-managementsysteem ingericht en wij worden ook extern gecertificeerd door Ecovadis. Er zijn meer dan 50 People-Planet-Profit KPI’s waarover gerapporteerd wordt. Wij ondersteunen ook een aantal United Nations Sustainable Development Goals. De MVO-werkgroep, waar jij ook deel aan kunt nemen, coördineert activiteiten en projecten.

Dit zijn onze value statements die richting geven aan MVO-beleid:

 • Schouten & Nelissen wil een netto positief resultaat leveren aan de wereld om ons heen;
 • Als mensgericht bedrijf streven wij excellent werkgeverschap na en wij hebben aandacht voor onze ecologische footprint;
 • Wij willen sociaal en maatschappelijk waarde toevoegen voor onze klanten en hun medewerkers wanneer zij op ons vertrouwen om zich verder te ontwikkelen;
 • Wij stimuleren onze waardeketen om vooruitstrevend te zijn / te innoveren met duurzaamheid.

We willen dit niet slechts voldoende doen maar we zijn hierin zeer ambitieus en wij willen een voorbeeldrol vervullen.

Een vrouw aan het lachen in een zaal vol met mensen

Wat doen we nu?

 • Sinds 2010 wordt het MVO-beleid steeds concreter geformuleerd en vertaald naar resultaten op het gebied van mens, milieu en kwaliteit.
 • In 2019 wordt voor het eerst het Ecovadis Zilver certificaat gehaald
 • er is een zeer uitgebreid scala aan faciliteiten voor de medewerker om zijn/haar/die ontwikkeling te ondersteunen vanaf het moment van onboarding tot en met een levensfase programma tijdens je carrière
 • veel aandacht voor milieu met duurzame energie, afval scheiden, een energiezuinig maken van de gebouwen.
 • Omdat wij willen dat ons MVO beleid breed gedragen wordt door de mensen in onze organisatie, werken we vanaf 2023 met werkgroepen die bestaan uit ons medewerkers. Deze werkgroepen verzamelen initiatieven en helpen deze uit te voeren, verzorgen de communicatie en rapporteren aan de board.

Welke ontwikkelingen zijn er nodig?

 • Bijdrage en initiatieven aan maatschappelijke doelstellingen
 • Implementeren ISO26000
 • Duurzaam inkopen
 • MVO-werkgroep verder inrichten
 • Een betere afspiegeling van de maatschappij worden
 • De lat weer een niveau hoger leggen.

Wat zijn de trends?

De druk op mensen, zowel in de privésfeer als professioneel, wordt steeds groter. Diverse crises zoals eerste de financiële crisis, COVID natuurlijk en recentelijk de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende energie- en vluchtelingen crisis alsmede de grote verandering die plaatsvinden door de klimaatverandering worden door velen gevoeld. De schaarste aan personeel in alle bedrijfstakken vergoot de druk op individuele medewerkers.

Daarom is er extra aandacht voor well being, stress management, voortdurend nieuwe vaardigheden leren, nieuwe leiderschapsprogramma’s en organisatiecultuur. De transitie naar een toekomstbestendig zorgsysteem is alleen mogelijk als we meer inzetten op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte en genezing. Daarom zal het thema gezondheid een steeds grotere rol gaan spelen binnen bedrijven.

In de samenleving ontwikkelt zich een trend gericht op delen en hergebruiken in plaats van bezitten en weggooien. De stijgende grondstof- en energieprijzen helpen ook een handje mee. Dit maakt de circulaire economie steeds aantrekkelijker voor bedrijven.

Door COVID versneld, zijn er nieuwe vormen van werken en leren ontstaan die breed geïmplementeerd zijn bij organisaties. Dat heeft ook zijn consequenties gehad voor ons bedrijf en de manier waarop mensen helpen in hun kracht te staan. Onze klanten vragen ook steeds explicieter om onze MVO-visie. Het is super interessant voor ons om voortdurend nieuwe manieren van gedrags- en cultuurverandering te ondersteunen met zowel technische, als didactische, als psychologische innovaties. Gekoppeld aan het verduurzamen van onze eigen processen en die bij onze klanten.

Naar de website van Ecovadis

Logo Ecovadis, Business Sustainability Ratings