Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Vitaliteit van je medewerkers monitoren kan ook op afstand.

Thema: Vitaliteit en stress
Rubriek
Artikel
Datum
2 april 2020
2 minuten leestijd

Het coronavirus zet Nederland op zijn kop. In sommige sectoren moeten medewerkers hard aan de slag om deze crisis te lijf te gaan. Op andere plekken worden de deuren gesloten of worden medewerkers gevraagd thuis te werken. We besteden door deze situatie meer aandacht aan onze gezondheid en vitaliteit dan ooit. Hoe draag je als werkgever bij aan de vitaliteit van medewerkers in deze tijd?

Zeker wanneer je fysiek niet bij elkaar kunt zijn, wordt expliciet aandacht besteden aan gezond en vitaal werken nog belangrijker. Aandacht daarvoor begint bij de gezondheid en vitaliteit van je medewerkers te monitoren. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld met pulsemetingen.

Krijg (be)grip met pulsemetingen.

Zolang de coronacrisis duurt, maar zeker ook daarna, hebben organisaties behoefte aan snel beschikbare informatie over het welzijn van medewerkers en de ontwikkeling daarin. Dit is precies wat pulsemetingen doen: het zijn korte vragenlijsten, gefocust rond een bepaald thema, die gedurende een bepaalde periode en met een relatief korte tussenperiode worden uitgezet onder medewerkers. Hiermee krijgt je als organisatie een goed beeld van de ontwikkeling van de beleving van medewerkers op die specifieke thema’s. Denk aan actuele thema’s als vitaliteit, gezondheid, werkstress, werkdruk, betrokkenheid, of motivatie. Dat geeft leidinggevenden en management de inzichten die nodig zijn om te bepalen hoe medewerkers momenteel in hun vel zitten, wat hun behoeften zijn en waar en hoe eventueel moet worden bijgestuurd.

Goed monitoren: drie voorwaarden

  1. Praktisch gezien moet een pulsevragenlijst in 5 minuten kunnen worden ingevuld. Het risico met vaak meten is namelijk dat medewerkers het onderzoek moe worden en de respons daarmee zakt. Dat beïnvloedt de betrouwbaarheid van de resultaten.
  2. Naast een deelnemersvriendelijke vragenlijst is ook communicatie daarom belangrijk: wat is het doel van het pulse-onderzoek, wat wordt er gedaan met de uitkomsten, en hoe zien medewerkers dat direct terug in hun werk?
  3. De frequentie van de pulsemetingen is daarbij afhankelijk van het doel en de beoogde ontwikkeling die gemeten moeten worden. Doe je het dagelijks? Om de twee dagen? Wekelijks? Belangrijk is de opvolging in de gaten te houden: wat is realistisch?

Aan de slag met pulsemetingen?

Juist in deze uitzonderlijke periode is het belangrijk de vinger aan de pols te houden bij je medewerkers. En hen te ondersteunen als werkgever, ondanks de mogelijke afstand. Wij hebben de tools, kennis en jarenlange ervaring met medewerkersonderzoek om jou daarbij te helpen. Vraag geheel vrijblijvend de  brochure aan of vraag advies aan.

DOWNLOAD BROCHURE

VRAAG ADVIES AAN

Een vrouw zit achter haar bureau en staart naar haar laptop. Haar handen heeft ze op haar hoofd alsof ze hoofdpijn heeft.

Gerelateerde artikelen