Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Dag Happiness Officer. Hallo Curiosity Coach!

Thema: Vitaliteit en stress
Rubriek
Artikel
Datum
28 april 2020
4 minuten leestijd

Op de vraag: ‘Waarnaar streef je in je leven?’, antwoordt ruim 80% van de mensen: ‘Gelukkig zijn’. Geen verstandig streven, want bij het leven horen positieve én negatieve ervaringen. Door te streven naar nieuwsgierigheid in plaats van geluk, boor je een bron aan van ontwikkeling en groei.

Door: Tania van Slageren, consultant Schouten & Nelissen Vitality@work

Kinderen van vier jaar stellen zo’n 300 vragen per dag. Naarmate we ouder worden stellen we vooral nog procedurele vragen en in de werkomgeving stellen werknemers vooral vragen om de verwachtingen van managers of leidinggevenden te peilen.

Uit onderzoek1 blijkt dat slechts 24% van de werknemers zich met regelmaat nieuwsgierig voelt in het werk, terwijl zo’n 70% belemmeringen ondervindt bij het stellen van vragen. Bovendien verwachten medewerkers geen échte antwoorden van leidinggevenden en denken ze het risico te lopen te worden gezien als dom wanneer ze (veel) vragen stellen.

Het zoeken van nieuwe informatie, ervaringen opdoen en nieuwe mogelijkheden verkennen, zijn fundamentele menselijke eigenschappen. Zo leren en ontwikkelen we. In een snel veranderende wereld waarin organisaties zichzelf steeds opnieuw moeten uitvinden en flexibel moeten inspelen op de transformerende realiteit bieden nieuwsgierige medewerkers veel voordeel.

Nieuwsgierige mensen zijn gelukkiger, gezonder, hebben betere relaties, leven langer en zijn intelligenter.

Onderzoek1 toont aan dat nieuwsgierigheid veel belangrijker is voor de prestaties van organisaties dan eerder werd gedacht. Het cultiveren ervan op alle niveaus helpt de organisatie zich aan te passen aan onzekere marktomstandigheden en externe druk: als onze nieuwsgierigheid wordt gewekt, denken we dieper en rationeler na over beslissingen en komen we met creatievere oplossingen. Oprecht nieuwsgierige leidinggevenden krijgen meer respect van hun medewerkers en inspireren hen om meer positieve samenwerkingsrelaties met collega's te ontwikkelen.

Door kleine veranderingen door te voeren in de manier waarop managers leidinggeven, kunnen ze nieuwsgierigheid aanmoedigen - en zo hun bedrijven verbeteren. Dit geldt in elke branche en voor zowel creatief als routinematig werk.

Nieuwsgierige mensen zijn gelukkiger, gezonder, hebben betere relaties, leven langer en zijn intelligenter2. Negatieve ervaringen worden door nieuwsgierige mensen met belangstelling geëvalueerd waardoor het lerend vermogen toeneemt. Sometimes you win, sometimes you learn. Voor mensen die geluksgevoel nastreven voelt een negatieve ervaring daarentegen als falen, waardoor het leermoment wordt gemist.

3 belangrijke voordelen van het stimuleren van nieuwgierigheid in organisaties:

#1. Betere beslissingen
Nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat we minder neigen naar bevestigingsvooroordelen (op zoek gaan naar informatie die onze overtuigingen ondersteunt in plaats van naar bewijs dat we ongelijk hebben) en stereotypering van mensen. Dit voorkomt tunnelvisie en leidt tot het nemen van weloverwogen en objectieve beslissingen.

#2. Creativiteit en innovatie
Nieuwsgierige mensen hebben een open mind, overwegen meer opties en denken vaker out of the box. Hierdoor komen organisaties die nieuwsgierigheid en het stellen van vragen stimuleren, tot meer innovatieve en creatieve oplossingen voor uitdagingen en wordt er beter omgegaan met veranderingen.

#3. Positieve werkrelaties en betere teamprestaties
Nieuwsgierigheid moedigt leden van een team aan zich te verplaatsen in elkaars standpunten en ideeën in plaats van te focussen op het eigen perspectief. Er is meer open communicatie waardoor effectiever en soepeler wordt samen gewerkt. Dit resulteert in afname van het aantal conflicten en betere teamprestaties.1

Er zijn veel argumenten die pleiten voor het bevorderen van nieuwsgierigheid in organisaties. Maar hoe pak je het aan?

4 I’s

Todd Kashdan Ph.D. (auteur van o.a. het boek Curiosity) definieerde 4 I’s die je kunt inzetten bij het stimuleren van nieuwsgierigheid:

Identiteit
Stimuleer het stellen van vragen en creëer een nieuwsgierige werkomgeving. Probeer naar het bekende te kijken door nieuwe ogen, je zou zo maar iets nieuws kunnen ontdekken.

Incentives
Koppel beloningen aan kritisch- en out of the box denken en aan innovatieve ontwikkelingen.

Iteratie
Oftewel herhaling. Vind jezelf steeds opnieuw uit. Blijf vragen stellen en aanpassen totdat alle mogelijke en onmogelijke perspectieven zijn bedacht. En stop ook dan niet met onderzoeken, want in een wereld waar verandering de enige constante is, kan beste oplossing van vandaag morgen zijn achterhaald.

Intersectie
Ontdek en onderzoek in groepjes met input uit verschillende disciplines en met openheid en kinderlijke nieuwsgierigheid. Zo zorg je voor kruisbestuiving en inspiratie.

Geluk is hard werken

Het streven naar ‘gelukkig zijn’ is hard werken en geeft veel druk. In een samenleving waar influencers een schijnwereld creëren waaraan de geluksmeter is gekoppeld, is het bij voorbaat niet haalbaar om steeds maar gelukkig te zijn.

Iedereen is in de basis nieuwsgierig, al zijn velen van ons de nieuwsgierigheid in de loop van ons leven een beetje verloren. Er is altijd een klein vonkje dat kan oplaaien tot een warm brandend vuur. Vitaliteit en nieuwsgierigheid staan (als enige twee) wereldwijd constant in de top vijf van factoren die bepalend zijn voor het komen tot een plezierig, betekenisvol en gelukkig leven3. De bouwstenen van het leven zijn momenten. Door die momenten bewust te ervaren, open en nieuwsgierig, en te focussen op wat belangrijk is en daarbij steeds te blijven ontdekken en experimenteren, kun jij je (als bijvangst) dus maar zo gelukkig voelen. Zet in op nieuwsgierigheid binnen je organisatie. Zeg dag tegen de Happiness Officer en hallo tegen de Curiosity Coach!

Bronnen

  1. Francesca Gino (2018)
  2. Todd Kashdan (2009)
  3. Gallup

Meer nieuwsgierigheid in je organisatie

Hoe kan je werken aan een nieuwsgierige organisatie? De Actieteamaanpak leent zich uitstekend om nieuwsgierigheid in de organisatie te stimuleren.

Wil je hier meer over weten? Vraag dan geheel vrijblijvend advies aan.

VRAAG ADVIES AAN

Een vrouw met krullende haren lacht.

Gerelateerde artikelen