Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Van preventie naar amplitie

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Blog
Datum
12 oktober 2020
2 minuten leestijd

Bij Schouten & Nelissen geloven we in de kracht van amplitie: dat je als werkgever een positieve werksituatie creëert waarin de medewerker zelf kan zorgen voor een goede balans tussen stress en energie. Met als gevolg bevlogenheid, welbevinden en energie. Én een werkklimaat waarin medewerkers productiever en met meer tevredenheid werken.

Wat betekent Amplitie?

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’. De betekenis van amplitie is versterken, vergroten en vermeerderen. Amplitie is niet gericht op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van de negatieve gevolgen van werkstress, maar juist op interventies die daaraan voorafgaan. Op het bevorderen van positieve toestanden bij werknemers, zoals bevlogenheid, welbevinden en gezondheid.

Amplitie: een positieve benadering

Door als organisatie in te zetten op amplitie en het vergroten van het psychisch welbevinden, zal de noodzaak van interventies rondom curatie en preventie afnemen. Het creëren van een positieve werkbeleving heeft invloed op alle medewerkers. Ook op degene die niet tot de risicogroepen behoren. Want ook het potentieel van medewerkers die zonder problemen functioneren, worden vaak nog niet optimaal benut. De reikwijdte van deze positieve benadering is dan ook vele malen groter.

Uit onderzoek weten wij welke factoren een rol spelen bij amplitie:

  • Sociale omgeving op het werk
  • Ruimte voor potentieel en autonomie van de medewerker

Zowel medewerkers als leidinggevenden spelen hierin een rol. Essentieel zijn:

  • Teamwork
  • Collega's die er voor elkaar zijn
  • Een leidinggevende die een veilige situatie creëert, ruimte en goede feedback geeft

De medewerker kan stress beter opvangen als hij regelvrijheid heeft, zelf de regie kan pakken en kan terugvallen op zijn vakkennis en professionele vaardigheden.

Een man heeft lucht met zijn collega. Hij drinkt een kopje koffie terwijl hij luistert naar zijn collega.

Gerelateerde artikelen