Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Leer effectiever communiceren met deze NLP oefeningen

Thema: Coaching en trainersvaardigheden
Rubriek
Artikel
Datum
10 augustus 2023
7 minuten leestijd

Anderen overtuigen zonder alles uit de kast te hoeven halen. Teams beter laten samenwerken zonder miscommunicatie en coachgesprekken voeren die je coachee inzicht geven in zijn effect op anderen. Of je nu coach, leidinggevende of HR-professional bent: neurolinguïstisch programmeren (NLP) kan je veel brengen. In dit artikel lees je meer over de basisprincipes van NLP en wat je met NLP oefeningen kunt bereiken. We geven ook een paar goede NLP oefeningen waar je direct mee aan de slag kunt. Nog even en NLP is je tweede natuur!

Definitie van NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren, oftewel NLP, geeft inzichten in bewuste en onbewuste interactie met jezelf en anderen. Het woord neuro staat voor je zintuigen. Via je zintuigen neem je iets waar, om dit vervolgens in je hersenen om te zetten in een interpretatie. Hierdoor krijg je bepaalde gevoelens en gedachten en vertoon je bepaald gedrag. 

Het woord linguïstisch betekent het gebruikmaken van taal om je gedachten en gedrag te ordenen. De woorden die je kiest in je hoofd, bepalen hoe je je voelt. Tot slot hebben we het woord programmeren, dat gaat over denkpatronen. Kort gezegd: met NLP beïnvloed je je denkpatronen, zodat je doeltreffender gaat denken, handelen en communiceren.

NLP oefeningen: hier gebruik je ze voor

NLP wordt wereldwijd gebruikt om persoonlijk leiderschap van jezelf en een ander te verstevigen. Veel mensen gebruiken NLP-inzichten en oefeningen voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en coaching.

Niet zo gek, want met NLP krijg je inzicht in de manier waarop je dingen doet.  Vaak is dit al voldoende om verandering op gang te brengen! NLP oefeningen dagen je uit om dat wat je waarneemt tot achter de komma uit te zoeken. Alles met het doel een completer beeld te krijgen van je probleem of uitdaging én de mogelijke oplossing.

Met NLP ontdek je hoe je op persoonlijk en/of professioneel gebied veranderingen kunt realiseren. Denk bijvoorbeeld aan omgaan en oplossen van conflicten in jezelf én die tussen anderen. Of het observeren van non-verbaal gedrag, waardoor je meer inzicht krijgt in hoe jouw boodschap aankomt bij de ander én wat er in de ander omgaat.

Basisprincipes van NLP

De basisprincipes van NLP luiden als volgt.

  1.    Iedereen heeft de kracht in zich

NLP oefeningen gaan ervan uit dat je als mens alles al in je hebt. Je bent in staat jezelf volledig te ontplooien. Jouw emoties, karaktereigenschappen, talenten en waarden fungeren hierbij als hulpbronnen. Wanneer je zelfvertrouwen wordt beinvloed door beperkende overtuigingen ontstaat een probleem. Met NLP oefeningen kun je die overtuigingen ombuigen.

  1.    Lichaam en geest zijn verbonden

Het uitgangspunt is dat de lichaam en geest met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. We zien lichaam en geest niet als twee ‘losstaande zaken’ maar juist als een wisselwerking. 

  1.    We zijn allemaal ‘geprogrammeerd’

Emoties en gedrag zijn gekoppeld aan eerdere ervaringen. Je slaat vanaf je geboorte bewust en onbewust ervaringen op, geeft er interpretaties aan en valt erop terug in latere situaties. Op basis van ooit ingezette denkpatronen neem je besluiten en kom je tot bepaald gedrag. Als je je bewust wordt van je ‘programma’s’, kun je kiezen of je ze handhaaft of gaat herprogrammeren met behulp van NLP oefeningen.

  1.    Voor elk probleem is een oplossing

NLP gaat ervan uit dat als iemand écht besluit iets te willen leren, diegene dat ook echt kan. Mensen zijn in staat veel te leren.

  1.    Doelen zijn het uitgangspunt

Het stellen en uitdiepen van doelen is erg belangrijk binnen NLP. Met het juiste doel kun je het gewenste resultaat behalen.

  1.    We denken op logische niveaus

Een vaak gebruikt model binnen NLP is het model van de (neuro)logische niveaus. Deze niveaus laten zien op welk niveau iemand denkt, verandert of doet. De niveaus lopen van omgeving, gedrag, vaardigheden en overtuigingen tot waarden, identiteit en missie. Als je een verandervraag op alle niveaus kunt beantwoorden, heb je de grootste kans op succesvolle verandering.

NLP oefeningen: dit kun je ermee

Het aantal beschikbare NLP oefeningen is groot en NLP oefeningen kun je inzetten in verschillende situaties. Het is niet zo gek dat NLP breed inzetbaar is, want veel oefeningen gaan over de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe kom ik daar? Hoe kan ik keuzes maken? Zowel thuis als op je werk kun je dus aan de slag met NLP.

NLP voor coaches
Ben jij loopbaan- of levenscoach? Dan zou je zeker de eerste niet zijn die de voordelen van NLP ziet en NLP oefeningen gebruikt in de dagelijkse praktijk. Met NLP help je je coachee zich bewust te worden van gedrag en (belemmerende) gedachten. Dankzij NLP kun je doelen en hulpbronnen helder krijgen en effectief gedrag ontwikkelen.

NLP voor HR professionals en leidinggevenden
Bovenstaande geldt ook voor HR professionals en leidinggevenden die in hun werk medewerkers coachen. NLP oefeningen kunnen helpen als je beter feedback wilt kunnen geven, een collega wilt overtuigen of wilt omgaan met weerstand. In lastige gesprekken of conflicten kan NLP je helpen waardoor nieuwe oplossingen sneller zichtbaar worden.  

NLP voor jezelf
Misschien heb je een belangrijke presentatie, begrijp je niet waarom bepaalde beslissingen worden genomen of wil je weten hoe je meer invloed krijgt op bepaalde mensen of processen. Hoe dan ook, met NLP oefeningen ontdek je waar belemmerende overtuigingen zitten en waar je voor staat. Met een stevige mening en effectieve communicatie kun je vervolgens zowel op je werk als thuis je voordeel doen.

5 NLP oefeningen waar je meteen iets aan hebt

Oefening 1: Associëren en dissociëren met de drie posities
Deze NLP oefening zet je in als je iemand wilt overtuigen, last hebt van een ander of moeilijk uit je eigen cirkeltje loskomt. Je werkt met vloerankers: jijzelf, de ander en de helikopter. Begin op de ik-positie en leef je helemaal in in jezelf. Wat voel ik? Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk?

Ga hierna op de positie van de ander staan (je manager of collega bijvoorbeeld) en leef je in door jezelf dezelfde vragen te stellen. Daarna stap je in de helikopter. Zoom nu niet in maar uit. Wat zie je als buitenstaander gebeuren? Wat is het effect van ieders gedrag op de ander?

Bekijk de situatie tot slot van de andere kant, dus ga van drie weer terug naar één. We hebben allemaal een natuurlijke voorkeur voor positie één, twee of drie en een uitdaging op één, twee of drie. Hoe zit dat bij jou?

Oefening 2: Doelen tastbaar maken
Schrijf je doel op en leg het daarna op de grond. Ga erop staan. Zo ervaar je of dit echt het doel is wat je wilt bereiken. 

Oefening 3: Gevoelens omdraaien
Met deze NLP oefening verminder je nare gevoelens. Ga eerst met je aandacht naar het gevoel. Voel waar in je lijf het zit. Hoe beweegt het gevoel en welke kleur zou je eraan koppelen? Stel jezelf vervolgens een wit scherm voor. Kijk ernaar en verplaats met je handen het gevoel van je lijf naar het scherm. Kijk hoe het beweegt. Pak dan een kwast met de kleur van je gevoel en kleur de beweging op het scherm in.

Hierna ga je de beweging omdraaien (van links naar rechts of boven naar onder). Kies een mooie kleur en kleur de nieuwe beweging hiermee in. Pak het gevoel met de nieuwe beweging en kleur van het scherm en plaats het terug in je lijf. Wat voel je nu? Je zult ervaren dat het rotgevoel weg, neutraal of veranderd is.

Oefening 4: Succeservaringen herbeleven
Positieve energie is een krachtige bron van inspiratie. Je eigen successen herbeleven, geeft dan ook veel zelfvertrouwen én inzicht in de juiste tactiek. Neem dus een succes van jezelf in gedachten. Wat gebeurde er in die situatie? Draai de film terug en stel jezelf vragen als: ‘Waar kwam mijn goede gevoel vandaan?, Hoe gedroeg ik me?, Hoe voelde ik me fysiek?, Wat waren mijn gedachten?’.

Je kunt deze NLP oefening ook met negatieve gevoelens en ervaringen doen, om ervan te leren. Misschien besef je wel dat je het vervelende gevoel zelf gecreëerd hebt, en niet de mensen om je heen. Vervolgens kijk je hoe je dit kunt voorkomen door jezelf dezelfde vragen te stellen als bij de succeservaring.

Oefening 5: Jezelf in beste stemming krijgen
Met deze NLP oefening krijg je jezelf in een zo goed mogelijke stemming, zowel psychisch als lichamelijk, zodat je optimaal kunt presteren. Begin bij het fysieke stuk en neem een seconde de tijd om te voelen hoe het gesteld is met je lichaam. Ben je goed uitgerust en rustig?

Hoe is je ademhaling? Vervolgens ga je naar je geest en gedachten. Hoe zie je de andere mensen? Snappen ze er helemaal niets van of heb jij gewoon de juiste toon nog niet gevonden? Zie je jezelf groot en zijn je gedachten schoon?

Met je waarneming creëer je je eigen werkelijkheid. Je vindt altijd bewijs voor je eigen overtuiging. Hoe positiever je denkt over jezelf, hoe krachtiger je dus wordt!

Enthousiast geworden en wil je meer leren over NLP? In deze training ontdek je de kracht van NLP.

BEKIJK DE OPLEIDING

Gerelateerde artikelen