Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Loopbaanplanning: in dialoog met mijn leidinggevende

Thema: Persoonlijke effectiviteit
Rubriek
Artikel
Datum
29 november 2011
4 minuten leestijd

Maak jouw organisatie gebruik van persoonlijke ontwikkelplannen? Dan is het de normaalste zaak van de wereld dat jouw leidinggevende direct betrokken is bij het vormgeven van jouw loopbaan. Maar ook als deze plannen ontbreken. is het slim om jouw leidinggevende actief te betrekken bij jouw loopbaanplannen. Of je nou wilt doorstromen naar een andere functie binnen de organisatie of dat je jouw loopbaan buiten de organisatie wilt voortzetten? Zelfs in het laatste geval is jouw leidinggevende erbij gebaat om te zorgen dat jij werk doet waar je energie van krijgt en je jouw talenten volledig in kwijt kunt. De vraag is hoe je het beste met jouw leidinggevende de dialoog kunt aangaan.

Klankborden loont

Vraag om te beginnen aan jouw leidinggevende om een gesprek met jou te voeren over jouw loopbaan. Zorg ervoor dat het gesprek ook echt alleen over jouw loopbaan gaat. Dus niet als onderdeel van een regulier gesprek uit de beoordelings- en functioneringscyclus, omdat daarmee jouw loopbaan als agendapunt makkelijk ondersneeuwt en niet de tijd krijgt die het verdient. Vraag jouw leidinggevende vervolgens hoe hij of zij zelf zijn loopbaanplannen heeft verwezenlijkt:

  • Welke stappen ondernam jouw leidinggevende en wat was daar het resultaat van?
  • Welke sleutelfiguren (in of buiten de organisatie) waren onmisbaar bij de keuzes in de loopbaan van jouw leidinggevende?
  • Welke opleiding is onontbeerlijk gebleken?
  • Welke gouden tips op loopbaanvlak zou jouw leidinggevende je kunnen geven?
  • Vraag de mening van jouw leidinggevende over jouw eigen loopbaanplannen

De antwoorden hierop kunnen een interessante inspiratiebron zijn. En de meeste leidinggevenden vertellen overigens graag over hun eigen ervaringen. Mocht jouw leidinggevende goede tips voor je hebben, dan hoef je waarschijnlijk weinig te doen om deze tips met de bijbehorende acties uit te voeren. Als jouw leidinggevende je bijvoorbeeld vertelt veel baat te hebben gehad bij een externe loopbaancoach, dan zul je hem of haar snel kunnen overtuigen als je zelf ook een loopbaancoach in de arm wilt nemen.

Loopbaanplanning: eigenbelang en organisatiebelang

Omdat het om jouw loopbaan gaat is het verleidelijk om al jouw loopbaanplannen te bekijken vanuit jouw eigen perspectief. Jouw leidinggevende kijkt breder en ziet niet alleen jouw belang maar denkt en handelt met name in het belang van de organisatie in zijn geheel. Probeer dus zo veel mogelijk jouw loopbaanplannen te vertalen naar het belang van de organisatie. Wat levert het de organisatie op als je zich gaat inzetten op een andere plek? Welke mogelijkheden krijgen anderen als je doorschuift in de organisatie? What’s in it for them dus!

Een opleiding volgen? Deel de kennis met collega’s!

Wil je een opleiding volgen in het kader van jouw loopbaanplannen en moet jouw leidinggevende daar toestemming voor geven? Stel dan voor dat je de kennis uit de opleiding deelt met uw collega’s . Zo kun je, over een onderwerp dat voor collega’s ook interessant is, een korte presentatie geven tijdens het werkoverleg. Ook kun je artikelen, boeken of modellen die je in jouw opleiding krijgt verspreiden of uitlenen aan geïnteresseerde collega’s. Zo snijdt het mes aan twee kanten en komt de investering van de opleiding ook ten goede aan jouw bestaande collega’s .

Tacit knowledge overdragen

Als je langere tijd een bepaalde functie uitoefent beschik je vaak over tacit knowledge, ook wel impliciete kennis geheten. Deze kennis bestaat uit ervaringen en attituden die je in de praktijk heeft opgedaan en die niet uit boeken te halen zijn. Het overdragen van deze kennis aan collega’s kan zeer waardevol zijn. Als uw plannen ten aanzien van jouw loopbaan concreter worden en je een stap buiten jouw afdeling gaat zetten, kun je voorstellen aan jouw leidinggevende om jouw eigen impliciete kennis over te dragen. Laat bijvoorbeeld minder ervaren collega’s met je meelopen, zodat ze je vragen kunnen stellen. Ook kun je toelichten waarom je bepaalde dingen in jouw werk doet zoals jij ze doet. Op deze manier kun je waarde blijven toevoegen aan jouw afdeling terwijl je stappen zet op jouw loopbaanpad. Jouw leidinggevende zal jou dankbaar zijn!

Wat moet je niet doen?

Niemand vindt het leuk om onder druk gezet te worden. Kom daarom niet in de verleiding om jouw loopbaanplannen kracht bij te zetten door dreigementen te uiten richting jouw leidinggevende. Praat niet met teveel anderen over jouw loopbaanplannen maar focus je op jouw huidige werk. Voor je het weet word je niet meer gevraagd voor interessante klussen. Hoewel de kans bestaat dat jouw motivatie wat verslapt omdat jouw loopbaan een andere wending zal nemen, moet je er zeker voor zorgen dat je jouw taken met dezelfde aandacht en inzet blijft uitvoeren. Als jouw baas het gevoel heeft dat je met jouw gedachten al half bij jouw volgende functie bent, zal de verdere medewerking aan jouw loopbaanplannen zeker niet toenemen.

Tot slot

Als je jouw loopbaan serieus neemt en zich regelmatig verplaatst in jouw leidinggevende (en jouw collega’s) en kiest voor een dialoog zul je merken dat dit meer oplevert dan in stilte jouw loopbaanplannen smeden zonder steun van anderen. Tenslotte wil je, als je straks een andere functie heeft, ook met plezier terugkijken op jouw huidige functie. Een constructieve dialoog met jouw leidinggevende over jouw loopbaanplannen draagt daar zeer zeker aan bij. Succes!

Weten hoe je de volgende stap in uw loopbaan kunt vormgeven? Regisseer jouw eigen loopbaan!

BEKIJK DE TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

Een man en een vrouw staan in een kantoor en lachen naar elkaar, ze hebben allebei koffie in hun handen

Gerelateerde artikelen