Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

De kracht van kwalitatief organisatieonderzoek

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
16 april 2019
2 minuten leestijd

Als je aan organisatieonderzoek denkt, denk je waarschijnlijk aan vragenlijsten en statistische analyses. Dit soort onderzoek geeft een cijfermatig onderbouwd beeld van hoe medewerkers in een organisatie, afdeling of team hun werk beleven. Dat is een zeer waardevolle manier om werkbeleving te onderzoeken, maar er zijn meerdere wegen die naar inzicht leiden. Al eens gedacht aan kwalitatief onderzoek?

Wat is kwalitatief organisatieonderzoek?

Bij kwalitatief organisatieonderzoek staan de gedragingen, motivaties en denkbeelden van mensen binnen de organisatie centraal. Je kunt kwalitatief onderzoek inzetten bij onderzoeksvragen als:

Waarom loopt de samenwerking tussen afdeling A en B niet goed? Waarom voelen sommige medewerkers zich erg betrokken bij de organisatie, maar anderen helemaal niet? In Business Unit Y voelen medewerkers grote werkdruk, maar uit het medewerkersonderzoek blijkt dit niet: waar zit die druk dan in? Wat zijn de knelpunten die team X beletten om daadwerkelijk zelfsturend te worden?

Kwalitatief onderzoek geeft verdieping en antwoord op hoe- en waarom-vragen.

Voorbeelden

Er zijn verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden in te zetten voor organisatieonderzoek:

  • Interviews: de onderzoeker gaat in gesprek met medewerkers of leidinggevenden over een bepaald thema.
  • Observaties: de onderzoeker kijkt mee in een bepaalde setting en situatie, vaak voor een langere periode. Soms doet de onderzoeker zelfs mee in het werk - dit heet participerende observatie.
  • Focusgroepen: de onderzoeker gaat in gesprek met een groep medewerkers en/of leidinggevenden over een bepaald thema.
  • Case studies: de onderzoeker neemt een bepaalde eenheid onder de loep, bijvoorbeeld een team of afdeling, en doet daar via verschillende methoden onderzoek naar een bepaald thema of knelpunt. Bij ‘vergelijkende case studies’ worden meerdere eenheden, die op een bepaald aspect elkaars tegenovergestelde zijn, onderzocht en met elkaar vergeleken.
  • Dagboekonderzoek: medewerkers of leidinggevenden houden gedurende een bepaalde periode een log- of dagboek bij, die zij digitaal of via papier bij de onderzoeker indienen.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineren

Waar vragenlijstonderzoek gaat over het meten van werkbeleving in brede zin, zoomt kwalitatief organisatieonderzoek juist dieper in op specifieke vragen. Het combineren van die twee heet mixed-methodonderzoek of methodentriangulatie.

Daar zijn verschillende mogelijkheden in. Denk aan interviews en observaties als voorbereiding op een vragenlijstonderzoek. Een case study als verdiepend onderzoek naar aanleiding van een vragenlijstonderzoek. Een dagboekonderzoek dat parallel loopt aan een vragenlijstonderzoek. Generaliserend én verdiepend: een gouden combinatie!

Aan de slag!

Organisatieonderzoek is mogelijk in vele vormen en maten. Wil je eens sparren over hoe kwalitatief onderzoek kan helpen om jouw organisatie te versterken? Vraag vrijblijvend advies aan of bel ons op +31(0)418 - 683 440 en we gaan graag met jou in gesprek. 

VRAAG ADVIES AAN

Twee vrouwen achter een bureau in overleg, op het bureau staat een laptop en ligt een notitieboekje

Gerelateerde artikelen