Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Vacature Freelance docent Onderzoek (PhD)

Schouten & Nelissen is al sinds 1980 het instituut voor persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en gedragsverandering. Onder de naam SUAS speelt de organisatie met een gevarieerd aanbod aan producten en diensten in op de vraag naar een leven lang ontwikkelen als aanbieder van (deels) gecertificeerde trainingen, gecertificeerde opleidingen en geaccrediteerde opleidingen.


Wij zijn op zoek naar een enthousiaste: 

Freelance docent Onderzoek (PhD)

Module Onderzoek in organisaties

In deze module ontwikkelt de student vaardigheden op het gebied van het ontwerpen van onderzoek, dataverzameling en dataverwerking inclusief statistiek. De opzet van een eigen thesis staat hierbij centraal. De basiskennis die noodzakelijk is om methodologisch te kunnen oordelen en schrijven wordt behandeld. Verder leert de student op verantwoorde manier te rapporteren over de bevindingen van het onderzoek.

Voor professionals met minimaal twee jaar werkervaring zijn de masteropleidingen van SUAS dé schakel tussen toegepaste wetenschap en beroepspraktijk. Onze masteropleidingen dagen de deelnemer uit om op innovatieve wijze up-to-date wetenschappelijke kennis toe te passen in de organisatie. Hierdoor werkt de deelnemer aan zijn persoonlijke ontwikkeling en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en zijn professie.

Masteropleidingen worden verzorgd door vooraanstaande universitair en hbo master docenten en ervaren professionals. In het team is sprake van een bewuste mix van docenten met een PhD en professionals in het vakgebied. (Thesis)opdrachten zijn bij voorkeur gerelateerd aan de eigen werkpraktijk van de studenten, zodat zij de opgedane kennis direct kunnen toepassen. Zo vallen binnen SUAS werken en leren voor een belangrijk deel samen. Met als resultaat dat de studenten tijdens het volgen van de opleiding leren om actuele wetenschappelijke inzichten uit te voeren in de werksituatie. En dat hun gedrag als professional zichtbaar en aantoonbaar is veranderd.

Functieprofiel docent Onderzoek

Omschrijving van het takenpakket

Het werk van de docent bestaat uit een of meer van de volgende drie cyclische, didactische beroepstaken, namelijk:

 • Onderwijs ontwerpen: het kunnen ontwerpen, invoeren, evalueren en verbeteren van een (onderdeel van een) masteropleiding;
 • Onderwijs uitvoeren: het kunnen uitvoeren van instructie en online en klassikale begeleiding van studenten in een (onderdeel van een) masteropleiding;
 • Toetsen en beoordelen: het kunnen beoordelen en toetsen van studenten in een (onderdeel van een) master opleiding.

De kerntaken zijn:

 • Het voorbereiden en uitvoeren van het onderwijs van de module Onderzoek in organisaties;
 • Het beoordelen van thesisvoorstellen;
 • Het bijwonen docentenbijeenkomst (2 maal per jaar).

Eventueel (taken verspreid over het docententeam):

 • Het bijwonen van de diploma-uitreiking;
 • Bij herzieningen van module het lesmateriaal en de toetsen ontwikkelen;
 • De begeleiding van het afstuderen.

Niveau:

PhD

Professionele competenties:

 • Je hebt ervaring en aantoonbare* affiniteit met hbo/master onderwijs en de doelgroep werkende professionals;
 • Je bent bekwaam in het uitvoeren en begeleiden van kwalitatief praktijkgericht onderzoek: actieonderzoek, ontwerpgericht onderzoek en casestudy onderzoek;
 • Je bent (inter)nationaal vooraanstaand wetenschapper in het vakgebied.

Daarnaast ben je in staat om:

 • De theorie en een diversiteit aan beroepspraktijken te verbinden;
 • De theoretische basis van interventies en technieken aan te geven (evidence based werken);
 • Diverse interactieve werkvormen in het onderwijs toe te passen;
 • Actuele vragen en casuïstiek van deelnemers in onderwijs in te passen en te begeleiden;
 • Aan te zetten tot kritisch reflecteren.

*Naast een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) is ook de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) een pre. Bereidheid om deze certificeringen te behalen en/of het bezit van een eerstegraads lerarenbevoegdheid.

Hoe komen we met elkaar in contact?

Enthousiast? Stuur dan je motivatiebrief en cv per mail naar flexpool@suas.nl t.a.v. Margo Weeink en ook voor extra informatie over de vacature kun je terecht bij flexpool@suas.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.