Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Wat zorgt voor gelukkige werknemers?

Thema: Vitaliteit en stress
Rubriek
Artikel
Datum
21 januari 2016
2 minuten leestijd

Geluksgevoelens leveren volgens diverse onderzoeken een belangrijke bijdrage aan de omzet en winst van organisaties. Hoe maken we van de organisatie een omgeving die werknemers gelukkig maakt?

In de media lezen we momenteel veel over het invoeren van de ‘chief happiness officer’. Dat doet denken aan het aanstellen van een ‘quality officer’ die moet zorgen voor kwaliteit in het bedrijf. Of de HRD-officer die verantwoordelijk gemaakt wordt voor de competenties. Het verantwoordelijk maken van een persoon voor een uitdaging die de héle organisatie aangaat, dat werkt niet. Het gaat er juist om dat medewerkers zelf aangeven waarvan ze wel en niet gelukkig worden. Voor de éénn betekent zingeving meer zelfsturing, voor de ander juist duidelijke aansturing en doelstellingen.

Vier factoren voor werknemersgeluk

Maar kunnen we ook iets zeggen over wat mensen in organisaties over het algemeen gelukkig maakt? Harvard hoogleraren Paul R. Lawrence en Nitin Nohria beschrijven in hun boek: ‘Driven: How Human Nature Shapes Our Choices’ vier fundamentele, biologische drijfveren die bijdragen aan het geluk van de werknemers. Dat zijn:

  • Resultaten en doelen behalen
  • Sociale binding, samen
  • Vernieuwing
  • Zekerheid en structuur

Deze drijfveren zitten diep in ons onbewuste en geven overlevingswaarde in een onzekere wereld (VUCA world). Succesvolle producten en diensten appelleren aan deze vier drijfveren. Zo zal een succesvol trainingstraject respectievelijk specifieke doelen hebben, het groepsproces centraal stellen, de deelnemers leren omgaan met nieuwe situaties en een duidelijk programma hebben. Een organisatiecultuur die mensen gelukkig maakt zal ook deze vier drijfveren bedienen.

Vier dimensies van organisatiecultuur

Het bekende model van Quinn & Cameron gaat uit van vier dimensies van organisatiecultuur die overeenkomen met de vier drijfveren van Lawrence & Nohria:

  • Marktcultuur (prestaties leveren, doelen halen)
  • Familiecultuur (binding, mens en motivatie)
  • Hiërarchie (structuur, processen)
  • Adhocratie (creativiteit en zelfsturing)

Wat is de belangrijkste factor voor werknemersgeluk?

Welke mix van factoren die zorgt voor optimaal gelukkige medewerkers? Uit mijn lopende onderzoek met de HPO-scan (waar het Quinn-model een onderdeel van is) blijkt werknemersgeluk verreweg het sterkst te correleren met de drijfveer ‘doelen en resultaten’ (correlatie 0.83).

Blijkbaar wordt persoonlijke zingeving vooral bepaald door duidelijke doelen te hebben. Doelen die aansluiten bij de ambitie van de werknemer. Waardering voor het behalen van die doelen vergroot het geluksgevoel. Dat betekent dat werkgevers die een hoge mate van afstemming van organisatiedoelen en werknemersambities en - talenten weten te organiseren, de gelukkigste werknemers zullen hebben.

Meer weten?

Het afstemmen van organisatiedoelen op persoonlijke ambities is een gezamenlijke taak van managers en HRD. Schouten & Nelissen faciliteert dit streven naar werknemersgeluk door resultaat- en competentiegericht management. Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

VRAAG ADVIES AAN

Een close-up van een vrouw op kantoor, op de achtergrond zitten twee mannen op een computer te werken.

Gerelateerde artikelen