Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Ook binnen Philips is thuiswerken ‘het nieuwe normaal’.

Thema: Vitaliteit en stress
Rubriek
Klantverhaal
Datum
5 juni 2020
6 minuten leestijd

Veel organisaties ontkomen er sinds de coronauitbraak niet aan: medewerkers werken massaal thuis. Zo ook bij Philips in Nederland. Van de ene op de andere dag moest vrijwel al het kantoorpersoneel thuis aan de slag. Geheel Philips eigen werd daar direct op ingespeeld. In korte tijd zette HR een innovatief aanbod neer ter ondersteuning van het thuiswerken: 'Philips develop@home'. Met Schouten & Nelissen als ondersteunende partner.

foto: Philips

Als wereldwijde speler ontkomt ook Philips niet aan de gevolgen van de coronapandemie. Niet alleen de business, maar ook de manier van werken is in korte tijd veranderd. Frank Visser, HR clustermanager Employee & Social Sustainability bij Philips, stelt dat er een korte aanpassingsperiode nodig was om de omslag naar grootschalig thuiswerken te maken. "We zijn massaal digitaal gaan samenwerken, vooral via Teams. Medewerkers moesten een goede fysieke werkplek thuis regelen en op een andere manier leren balanceren tussen werk en privé. Er moest aandacht komen voor beweging en energiemanagement thuis. De manier van mensen aansturen is veranderd. Terwijl andere dingen gewoon doorlopen: het werk zelf, maar ook bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk waar Philips veel waarde aan hecht".  

Philips Develop@home: ontwikkeling en ondersteuning op afstand

Hoe gaat Philips als werkgever om met zulke drastische veranderingen in korte tijd? Visser: "De dienstverlening van Philips draait om het stimuleren en verbeteren van de gezondheid en welzijn van mensen. Dit willen wij ook uitstralen naar onze eigen mensen toe." Om medewerkers thuis daarin optimaal te ondersteunen, bracht HR kort na aanvang van de crisis een scala aan interventies bijeen rondom gezondheid en welzijn thuis. Zo ontstond het 'develop@home' aanbod. In samenwerking met Schouten & Nelissen en Archipel Academy zette Philips dit aanbod op het online leerportaal voor medewerkers. Frank Visser: "Het bestaande leerportaal wordt jaarlijks door meer dan 5000 medewerkers gebruikt. Na de opzet van het aanbod stuurden we alle medewerkers in Nederland een nieuwsbrief met informatie over het develop@home leeraanbod. De leidinggevenden kregen ook nog apart een mail hierover. Zo hopen we zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken."

Digitaliseren en ontwikkelen van leeraanbod

Het develop@home aanbod bestond deels al (niet digitaal) en is deels nieuw ontwikkeld. In eigen beheer, maar ook in samenwerking met leveranciers zoals Schouten & Nelissen. "Criteria om opgenomen te worden als aanbod waren dat de stof omgezet moest kunnen worden naar online leervormen en dat dit snel kon gebeuren", aldus Visser. "Daarbij schakelden we met bestaande partners. Zodat snelheid van handelen mogelijk was zonder aan kwaliteit in te boeten. Wij vertrouwden daarbij op de deskundigheid van onze partners. Bij Schouten & Nelissen was dat eenvoudig: blended leren zit al in jullie DNA."

Het bestaande aanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit bestond pre-corona vooral uit face-to-face sessies, coaching en klassikale bijeenkomsten. Dit aanbod is in korte tijd gedigitaliseerd. Sommige workshops konden eenvoudig in een online jas worden gestoken. Bij andere was er meer denkwerk nodig: hoe lang mag een oorspronkelijk dagprogramma zijn wanneer het virtueel wordt? Hoe kun je informatie online goed overbrengen zonder mensen uit te putten?   

Naast de digitalisering van bestaand aanbod werden nieuwe producten ontwikkeld. Zo zette HR ‘thuiswerkseminars’ op: interactieve zelfstudiepagina’s rondom onderwerpen zoals leren overtuigen. Ook maakten Frank en collega’s podcasts beschikbaar, bijvoorbeeld over klantgerichtheid of een introductie in de breinkunde. Er kwamen nieuwe online leerreizen en workshops over energy management en veerkracht. En in samenwerking met Schouten & Nelissen zette Frank de Work@home scan op. Dit is een centraal onderdeel van het develop@home aanbod.

De Work@home scan van Schouten & Nelissen

De ‘work@home scan’ is beschikbaar voor alle Philips medewerkers die thuiswerken. Nu tijdens de coronapandemie, maar ook wanneer deze in de toekomst weer goeddeels voorbij is. "Als medewerker word je geacht je werk te blijven doen ondanks de verandering van werkplek", stelt Visser. "Ik wil medewerkers ondersteunen om de overgang van de oude naar de nieuwe manier van werken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het doel van de scan is medewerkers helpen in kaart te brengen wat aandachtsgebieden zijn voor hun thuiswerkplek. En met het feedbackrapport en de coaching die daarop volgt, stimuleren we hen om verbeteringen aan te brengen. Welke issues heeft een medewerker waar hij of zij mee geholpen kan worden?"

Medewerkers die de work@home scan aanvragen via het leerportaal, vullen een korte scan in en bespreken de resultaten daarna met een coach – alles uiteraard digitaal. De scan gaat in op verschillende aspecten van het thuiswerken, zoals de fysieke werkplek, de werk-privébalans, relatie met collega’s en leidinggevende, leefstijl en ontwikkelbehoeften. Kan een medewerker in stilte werken thuis? Wat vindt een medewerker van de communicatie met de leidinggevende? Hoe gaat een medewerker thuis om met werkdruk? Met het feedbackrapport dat deelnemers direct na invullen ontvangen, krijgen zij een beeld van waar het thuiswerken al prima gaat, en waar ruimte voor verbetering is.

Toegevoegde waarde van online coaching

Tijdens een online gesprek met een coach worden de aandachtspunten uit de scan vervolgens onder de loep genomen. Wat kan de medewerker zelf (anders) gaan doen? Hoe kan de leidinggevende hier een rol in spelen? En hoe kan de behoefte van de medewerker worden ingevuld door het andere thuiswerkaanbod van Philips?

"Coaching is een integraal onderdeel van de scan", aldus Visser. "De rol van de coach is om te helpen met de duiding van de resultaten. De coach geeft aan wat opvalt in de antwoorden van de medewerker en legt dit terug bij de medewerker. Hij of zij helpt om stappen te zetten door concrete acties te formuleren". Zo’n actie kan bestaan uit het maken van een verbeterplan voor de thuiswerkplek, prioriteiten bepalen zoals het kopen van een nieuw bureau, manieren bedenken om de werk-privébalans beter te bewaken, of het volgen van een workshop over durven spreken tijdens virtuele vergaderingen. "Na een week of vier is er een terugkoppeling. Die follow-up moet ervoor zorgen dat de scan daadwerkelijk iets oplevert voor de medewerker."

Op weg naar een ‘nieuw normaal’

Een groot deel van de medewerkers werkt voorlopig vooral thuis. Ook bij Philips in Nederland. Voor Frank Visser betekent dit dat het nieuwe develop@home aanbod een blijvende pijler in het leeraanbod van Philips wordt. "Ik ben ervan overtuigd dat de ervaringen die we nu opdoen en de eisen die de nieuwe samenleving gaat stellen aan ons – de 1,5 meter afstand, ontwikkelen van digitale vaardigheden, het reizen met het OV - ervoor zorgen dat thuiswerken meer gestimuleerd gaat worden. Het is dus belangrijk aandacht te blijven besteden aan goed en gezond thuiswerken. En het is daarbij belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid hebben om zich ook vanuit huis te kunnen blijven ontwikkelen."

Philips bereidt zich dus voor op een andere toekomst van werk. Het hebben van een interne HR dienstverlening die op die nieuwe situatie aansluit, is essentieel voor de optimale effectiviteit van HR binnen de organisatie. De work@home scan en het bredere develop@home aanbod dragen daaraan bij. Visser: "Het develop@home aanbod is ontstaan door corona. De crisis leert ons op een andere manier te kijken naar persoonlijke ontwikkeling. Een voorbeeld is de workshop mindmapping: die boden we altijd op verschillende locaties aan, maar in sommige locaties was het lastig om groepen vol te krijgen. Online is dat geen issue meer. Dit is één van de voordelen van het nieuwe leren waar we een paar maanden geleden nooit bij stil hadden gestaan."

Wil jij jouw medewerkers net als Philips optimaal ondersteunen in het thuiswerken?

De work@home scan van Schouten & Nelissen kan ingezet worden als individuele tool (met coaching) of als organisatiebreed onderzoeksinstrument. Neem contact met ons op door te bellen naar 0418 683 440 of mail ons.

Wil je meer weten of advies over het inrichten van een leerportaal voor jouw medewerkers?

Neem dan contact op met Archipel Academy

Een vrouw werkt vanaf huis, naast haar zit haar zoontje.

Gerelateerde artikelen