Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Zo ga je voor 40% meer geluk in je werk en je leven

Thema: Persoonlijke effectiviteit
Rubriek
Blog
Datum
20 maart 2018
3 minuten leestijd

Wil je bepaalde elementen in je werk graag anders zien? Zodat je je gelukkiger voelt? Wat we onszelf vaak niet realiseren is dat we een groot deel van geluk (maar liefst 40%!) zelf in de hand hebben. Als je zelf maar in actie komt. Draai dus eens aan de knoppen en ontdek de kracht van job crafting.

Uit onderzoek van Sheldon & Lyubomirsky (2007) over het nastreven van geluk blijkt dat 40% van ons geluk afhangt van de manier waarop we ons eigen leven inrichten. Dat geldt zowel privé als op de werkvloer. Dat roept direct de vraag op: hoe kan ik het beste sturen op geluk? Job crafting is dé insteek om je geluk te bevorderen in het werk.

Wat is job crafting dan?

Job crafting staat voor het vanuit eigen initiatief veranderen van het werk door jouzelf als medewerker. Met andere woorden: initiatieven die je zelf in gang zet met als doel jouw baan nog beter aan te laten sluiten op jouw eigen talenten, voorkeuren, waarden en passie. Je bent dus zelf de bron waar je uit kunt putten op zoek naar dromen en wensen die je om kunt zetten in initiatieven.

Kleine aanpassingen met groots effect

De veranderingen die jij in het werk kunt aanbrengen zijn volgens Wrzesniewski en Dutton (2001) te onderscheiden in veranderingen op:

  • taakniveau
  • relationeel niveau
  • cognitief niveau

Vaak zijn het kleine aanpassingen op deze verschillende niveaus die groots uitpakken. Voor zowel werkgever als werknemer. Er zijn beslist taken in jouw werk waar jij bij het toe-eigenen of het voltooien ervan, een geluksmomentje ervaart. De taken waar je warm van loopt.

Onze tip: ga op zoek naar die taken. Er wordt namelijk van jou verwacht dat je proactief bent en jouw functie waar nodig bijschaaft naar voorkeur. Liggen ze voor het oprapen omdat collega’s er niet op zitten te wachten? Grijp je kans!

Ga voor uitdagende taken

Want ja, het mag best een beetje spannend zijn. Geluk en bevlogenheid worden namelijk vergroot wanneer je uitdagende taken kiest. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe projecten naar je toe te trekken als ook door zelf inhoud aan taken te geven.

Ken daarin jezelf: weet waar je goed in bent en hoe je dat het beste kunt inzetten. Het is belangrijk realistisch te blijven. Job crafting kan niet alleen in je eigen belang zijn, jouw baas moet er ook wat aan hebben. Zoek de win-win.

De waarde van contact met anderen

Relaties hebben een grote invloed op de mate waarin jij jouw werk belangrijk en betekenisvol vindt. Als medewerker kun je veranderingen aanbrengen in de sociale relaties die je op het werk hebt, het relationele niveau. Zoek de mensen op waar jij energie uit haalt, en ga uit de weg wat je remt.

Factoren die sociale relaties bevorderen zijn waardering uiten of ontvangen, acceptatie van de ander en jezelf en het behoren tot een team en een groter netwerk. Een informeel gesprek bij de koffieautomaat of een compliment in de rij voor het lunchbuffet is voor veel medewerkers een teken dat zij positieve sociale relaties hebben met collega’s.

Dus: ga er op uit!

Ontmoet nieuwe mensen. En investeer in inspirerende mensen om je heen. Blijf ook goed signaleren of je de fit met je werk en ook je collega’s blijft voelen. Bijsturen kan noodzaak zijn, en ook dat is job crafting.

Een andere blik op je werk

Een vuilnisman die zijn werk omschrijft als het bijdragen aan een schone samenleving en niet als het ophalen van afval. Een mooi voorbeeld van met een andere blik naar je werk kijken. Het cognitieve niveau houdt in dat je zelf gedachten over jouw werk kunt herdefiniëren, zodat de taak of het werk als betekenisvoller wordt ervaren.

Zo kun je als docent het als je taak zien anderen te ontwikkelen om zo het fundament te leggen voor de samenleving in plaats alleen te denken aan lesgeven. Creëer jouw eigen geluk en zie hoe jij bijdraagt aan het grotere geheel. Die manier van kijken geeft grotere tevredenheid en een helder kader waarbinnen je je werk kunt boetseren. Want er ligt 40% aan potentieel geluk op jou te wachten.

Auteurs: Aniek Gerrits, voorheen Programmamanager SUAS en Janneke Schenning, voormalig Director SUAS.

ONTDEK OOK JOUW PASSIE!

Een vrouw zit in een café en typt iets op haar laptop terwijl ze naar buiten kijkt.

Gerelateerde artikelen