Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Wanneer voelen medewerkers zich ondernemer?

Thema: Management en leidinggeven
Rubriek
Blog
Datum
3 juni 2016
2 minuten leestijd

Zelfsturende teams zijn dé trend. Medewerkers bepalen samen de richting. Dit levert een platte en wendbare organisatie op. Bij BK Ingenieurs werken ze met zelfsturende teams. Een aantal van onze klanten bracht hen een bedrijfsbezoek. Levert het nieuwe democratisch organiseren de gewenste resultaten op? En wat zijn leermomenten?

Leuker en klantgerichter werken

BK is een allround ingenieurs- en adviesbureau met ongeveer 250 medewerkers. Na een fusie kregen de medewerkers meer vrijheid en autonomie. Dit leidt tot klantgerichter werken en meer omzet met een gezond rendement.

De belangrijkste uitgangspunten op een rijtje:

  • De organisatie bevordert en faciliteert ondernemerschap en eigenaarschap
  • Besluitvorming komt zo laag mogelijk in de organisatie tot stand

Ieder team is een klein bedrijfje

Het werk is georganiseerd rond multidisciplinaire (branche)teams. De teams zijn een soort mini-bedrijfjes die verantwoording afleggen aan elkaar en aan het kernteam. Ze plannen en organiseren hun werk en beheren de financiën. BK werkt met einddoelen die voldoende ruimte laten om het ‘hoe’ van het werk zelf te bepalen. Welke rol iemand heeft kiest diegene zelf. De aanpak van BK lijkt op het concept ‘resultaatgericht werken’ van Schouten & Nelissen. Omdat de teams voor het ‘hoe’ op zichzelf zijn aangewezen zijn de teamleden meer autonoom.

Zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling

Het is de kunst zonder tussenkomst van een manager problemen te analyseren en op te lossen. Het leren van elkaar is belangrijk. De ontwikkeling van de medewerkers vindt ook plaats doordat iedereen binnen het team meerdere rollen kan vervullen. En elkaar daarbij helpt.

Openheid en plezier staat centraal

Er is volledige transparantie en sociale controle; teams volgen online elkaars prestaties. De medewerkers voeren zelf functionerings- en beoordelingsgesprekken en bepalen zelf wie welke beloning krijgt. Door de ‘pleziermeter’ – een online medewerkersonderzoek – is er altijd een actueel beeld van het werkgeluk en de waardering. Collega’s spreken elkaar ook aan op verantwoordelijkheid.

Aandachtspunten bij het werken zonder baas

  • De verbinding tussen de diverse teams is een aandachtspunt. Bij BK is er een ‘plezierteam’ in het leven geroepen. Dit team coacht de onderlinge teams en zorgt voor verbinding. De teamleden verbinden ook op rolniveau, bijvoorbeeld via Yammer.
  • Sommige medewerkers vinden het lastiger te werken in een flexibele, zelfsturende organisatie. Maar ook op managementniveau is de omslag van managen naar faciliteren niet altijd even makkelijk.
  • De principes van het nieuwe organisatiemodel zijn het geven van vertrouwen, het krijgen van vrijheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Het is belangrijk te zorgen voor een goede balans werk en privé. Bij BK nam het ziekteverzuim toe. Door training en coaching bereiden ze medewerkers nu beter voor op ‘werken zonder baas’.

Wat bereik je met zelfsturende teams?

De organisatieverandering bij BK is geslaagd. De omzet en winst zijn gegroeid, de medewerkers zijn bevlogen en ervaren een prettige werksfeer. Meer zeggenschap en autonomie zorgt voor innovaties. Er is voor medewerkers meer ruimte zich te richten op wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Meer werkgeluk!

Wil jij ook meer werkgeluk voor jouw medewerkers? Ons adviesteam kan je hepen bij het kiezen van de juiste training of een coachingtraject zodat ook jouw medewerkers meer verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Dat is een mooie eerste stap naar zelfsturende teams!

VRAAG ADVIES AAN

Mensen met gele en oranje hesjes staan te juichen.

Gerelateerde artikelen