Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Vindt jouw organisatie elk jaar opnieuw het wiel uit?

Thema: Management en leidinggeven
Rubriek
Blog
Datum
1 september 2017
2 minuten leestijd

Peter startte de MT meeting. 'Dit jaar gaan we het helemaal anders doen. Ik heb het seminar met Schiffer gevolgd. Dat was zó inspirerend. Dit gedachtegoed geeft dé richting voor onze organisatie.' Peter kijkt vol overtuiging de vergadering rond om te zien of zijn vonk is overgeslagen. Mariëlle kan een zucht niet onderdrukken. Is dit een herkenbaar beeld voor jou?

Daar gaan we weer

Heb je, net als Mariëlle de afgelopen jaren meegewerkt aan het invoeren van lean, agile, zelfsturing,…? Ben jij belast geweest met het invoeren van een compleet nieuwe werkwijze voor de hele organisatie? Denk eens terug aan de organisatie van heidagen met alle managementteams en inspiratiesessies die je hebt verzorgd voor alle medewerkers. Waarschijnlijk ben je nog bezig met het staartje van de nieuwste ommezwaai, namelijk die van afgelopen jaar. Heeft jouw leidinggevende nu al weer een nieuwe trend ontdekt die leidend gaat zijn voor het nieuwe jaar? Zie jij de bui alweer hangen, heb je het budget al gereserveerd? Kortom, wordt in jouw organisatie jaar op jaar alles op zijn kop gezet om het wiel opnieuw uit te vinden?

Gemotiveerd, lerend en bevlogen

Jaarlijks is er een hoos aan nieuwe visies en modellen. Modellen die beloven dat jouw organisatie sneller, wendbaarder en innovatiever wordt als je deze nieuwe manier van werken adopteert. Er verschijnen goeroes met seminars en boeken, die beloven dat na invoering van het nieuwste van het nieuwste in elke organisatie alle medewerkers gemotiveerd, lerend en bevlogen zijn.

Het roer om of verder bouwen op behaalde successen?

Mariëlle gelooft hier niet meer in. Ze denkt dat de veranderingen beter beklijven als deze voort bouwen op de bewegingen die al in gang zijn gezet. Zij zou willen evalueren wat de invoering van de laatste trend heeft opgeleverd. Ze wil kritisch bekijken waar op voortgebouwd kan worden en wat aanpassingen vraagt. Om van daaruit weer vervolgstappen te maken. Ze wil verder kunnen bouwen op behaalde successen en aanscherpen waar nodig is.

Revolutie is opeenstapeling van evoluties

Het perspectief van evoluties. Dat is wat mij helpt in een dergelijk geval. Een revolutie kun je zien als een opeenstapeling van evoluties. Nieuwe manieren van organiseren zijn aan de orde van de dag. In de hectiek van de dagelijkse praktijk lijkt ons soms te ontglippen dat het één voortbouwt op het ander. Het is onwaarschijnlijk dat alles van gisteren slecht was en dat de dag van morgen paradijselijk is. Het is onnodig telkens iets compleet nieuws te omarmen. Wanneer de tijd wordt genomen om het grotere geheel beter te aanschouwen biedt dat ruimte om duurzamer te sturen.

Gebruik die zucht!

Mijn tip aan Mariëlle (en al die anderen) als je weer in een dergelijke setting komt waar alles wat was, plaats moet maken voor alles van morgen. Gebruik die zucht dan om diep in te ademen en even tijd te nemen om vragen te formuleren, zoals:

  • Wat was succesvol aan de veranderingen van afgelopen jaar?
  • Waar willen we graag op door en wat gaat dat opleveren?
  • Waar is bijsturing nodig?
  • Hoe kan de nieuwe inspiratie hier een logisch vervolg op geven?

Want, we willen het kind natuurlijk niet met het badwater weggooien.
Mariëlle, succes met de plannen voor het komende jaar!

BEKIJK DE OPLEIDING

Vijf mensen staan in een kantoor bij een raam en denken na, een van de vijf heeft een laptop vast.

Gerelateerde artikelen