Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Van een passende baan naar een passende organisatie

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
8 januari 2019
3 minuten leestijd

Bij werving en selectie zijn de capaciteiten van een kandidaat vaak doorslaggevend. Oké, een persoonlijke ‘klik’ met de persoon aan de andere kant van de tafel is er meestal ook wel. Maar of iemand echt bij een organisatie past, daar kom je meestal pas naar verloop van tijd achter. Als iemand binnen een halfjaar weer vertrekt… bijvoorbeeld.

Dat scenario is herkenbaar voor veel organisaties, maar zeker niet wenselijk. Reden genoeg om te onderzoeken wat het effect is van een goede aansluiting van persoonlijke waarden bij organisatiewaarden. De person-organization value fit (P-O value fit). Prof. dr. Jessica van Wingerden, dr. Laura Berger en prof. dr. Rob Poell onderzochten de complexe relatie tussen de waarde fit en de perceptie van medewerkers op werk, hun gedrag en hun welzijn.

Betekenisvol werk zorgt voor betrokken medewerkers

Uit eerder onderzoek bleek dat er een significant effect is van betekenisvol werk op de betrokkenheid. Hoe betekenisvoller het werk, hoe hoger de betrokkenheid. De verwachting is dat de mate waarin waarden van een organisatie overeenkomen met de waarden van een medewerker effect heeft op het gevoel betekenisvol werk te doen. En dus op de betrokkenheid.

De kracht van sterken en talenten

Hetzelfde geldt voor talent en sterkten. Hoe meer medewerkers die sterkten in kunnen zetten, hoe groter het gevoel van betrokkenheid bij een organisatie. De verwachting is dat passende organisatiewaarden, medewerkers motiveren om hun sterkten en talenten in te zetten in hun baan.

Voorspelling: gezamenlijke waarden hebben positief effect

Het onderzoek voorspelt uiteindelijk een algeheel effect op de betrokkenheid bij de organisatie als medewerkers zichzelf vinden passen binnen een organisatie. Gezamenlijke waarden, het gevoel van betekenisvol werk en de mogelijkheid om eigen talenten in te zetten zullen uiteindelijk leiden tot een hogere betrokkenheid van medewerkers.

Resultaten bevestigen voorspelling

De resultaten van het onderzoek onder 1.050 medewerkers bevestigen de voorspelde effecten. Het wetenschappelijk onderzoek toont aan dat hoe goed iemand past bij een organisatie, een significant effect heeft op de intentie om te blijven. En op de betrokkenheid bij het bedrijf. Medewerkers die aangeven zichzelf te herkennen in de waarden van een organisatie, ervaren hun werk als meer betekenisvol, zetten hun sterkten en talenten in en voelen zich betrokken bij de organisatie.

3 concrete kansen

Dat betekent dat er kansen liggen voor organisaties. Er zijn drie concrete acties die HR(D) kan koppelen aan deze resultaten.

#1 Neem de waarde fit of aansluiting van waarden op als selectiecriterium.

In de sollicitatieprocedure is het vaak het belangrijkste dat een persoon past bij de omschreven baan. Dat is wel belangrijk, maar veel belangrijker misschien wel is de vraag of iemand past bij een organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat als iemand bij de start al goed matcht met de waarden van een organisatie, de kans groot is dat het een stimulans is om talenten optimaal in te zetten. Op een betekenisvolle en betrokken manier.

#2 Draag de organisatiewaarden actief uit

Om de organisatiewaarde als kracht te laten werken, is het belangrijk dat lijn- en HR-managers die waarden laten zien. En ernaar handelen. Daarmee beïnvloeden zij op een positieve manier het gevoel dat het werk betekenisvol is. En vergroten zij de inzet van talenten en de betrokkenheid bij het werk.

#3 Geef de ruimte tot ontplooiing

Medewerkers die de ruimte krijgen om hun talenten in te zetten op een manier die bij hen past, zijn meer betrokken. Zorg daarom voor een werkcultuur met taken die passen bij de talenten van een persoon. Waarin medewerkers elkaar versterken met hun eigen sterkten. En geef hen daarin de vrijheid om te experimenteren en ontdekken.

 

Zes collega's zitten in een kring en lachen met elkaar.

Gerelateerde artikelen