Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Masteropleidingen leveren rendement op

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Klantverhaal
Datum
28 februari 2020
3 minuten leestijd

Als schoolleider heb je een mooie maar ook uitdagende taak. Jij bent degene die mensen in beweging brengt, het beste uit de medewerkers haalt en conflicten oplost. Caroline Versprille-Lathouwers, directeur van SBO de Bouwsteen, rondde onlangs de vakopleiding Conflictmanagement en de masteropleiding Human Development af. “Mijn vak is primair mensenwerk. Door de masters kan ik collega’s beter helpen.”

Hoe ben je tot deze opleiding gekomen?

Toen ik begon met studeren was ik directeur van een school voor primair onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking. Voor mijn werk was het nodig dat ik mij verdiepte in het arbeidsrecht. Dat was nodig omdat ik was overgestapt van een school van openbaar bestuur naar een stichting voor bijzonder neutraal onderwijs.

Daardoor had ik ineens te maken met een andere regelgeving over arbeidsrecht, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet Poortwachter. Ik werd toen zo geïnspireerd door weer samen met anderen te leren en ontdekken dat ik dacht: ‘Dit is zo leuk, ik wil doorgaan’.

Ik heb toen besloten om bij Schouten & Nelissen University de Master Conflictmanagement te gaan doen. Het was door een slimme opbouw van het studieprogramma ook mogelijk om dit samen te doen met de Master Human Development.

Hoe verwerk je het geleerde uit de master in de praktijk?

Ik ben continu bezig met het ontwikkelen en laten groeien van mensen dus heb dagelijks met de onderwerpen uit beide masters te maken. Mensen in beweging brengen, loopbaanontwikkeling, conflicten oplossen en vele andere onderwerpen uit de masters zijn voor mij kernactiviteiten. In de Master Conflictmanagement heb ik het 7-I-model geleerd. Hiermee breng je een conflict voor jezelf in kaart. Dat is vaak lastig als je onderdeel van een conflict bent. Het 7-I-model helpt je om te analyseren hoe vanuit de conflictsituatie een verbetering van de organisatie kan ontstaan. Bij conflicten zitten mensen vaak vast in de emotie. Dan is het belangrijk om weer tot een zakelijk perspectief te komen: waar gaat het over, wat zijn de feiten? Dat werkt ontnuchterd. Vaak gaat men dan zelf invullen hoe men kan bijdragen aan een oplossing. Het 7-I model reikt je interventies en gedragsstijlen aan om van de olifant weer een mug te maken.

Een eye-opener uit de opleiding voor mij was ook de theorie van het ‘eenzijdige conflict’ waarbij mensen zich door aannames over andermans intenties al dan niet terecht boos maken. Bijvoorbeeld wanneer oudere medewerkers onterecht aannemen dat de leiding ze weg zou willen hebben vanwege hun leeftijd. Het aanjagen van veranderende taken waardoor oudere werknemers zich persoonlijk ontwikkelen geeft mij voldoening.

Tijdens de Masters heb ik een model geleerd dat mij helpt om werknemers van weerstand naar veranderbereidheid te brengen. Vaak zitten er door onwetendheid angsten achter die obstakels zijn voor ‘een leven lang leren’.

Van de Master Human Development heb ik veel aan de lessen over loopbaanbegeleiding voor met name het begeleiden van de oudere werknemers. Door autonomie, betrokkenheid en competentie kunnen mensen bevlogen raken en verdwijnen werkdruk en problemen naar de achtergrond. Dan wordt met plezier naar je werk gaan heel gewoon.

Wat is de toegevoegde waarde van de master voor jou?

Mijn vak is primair mensenwerk. Door de masters kan ik collega’s beter helpen, bijvoorbeeld om het ziekteverzuim terug te dringen. Dat is goed voor de organisatie en geeft mij veel voldoening.

Lerarenbeurs voor scholing

Een leven lang leren. Ook van een docent en schoolleider vraagt dit om continu in ontwikkeling te zijn en te streven naar de beste versie van jezelf. De lerarenbeurs voor scholing maakt het mogelijk om de erkende masteropleiding Human Development met een flinke vergoeding te kunnen volgen. Ontdek de mogelijkheden.

MEER OVER DE LERARENBEURS

Een vrouw met donkere bruine haren en blauwe ogen kijkt in de camera.

Gerelateerde artikelen