Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Jouw kennis naar een wetenschappelijk niveau?

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
7 juli 2011
2 minuten leestijd

In september starten er verschillende modules van de masteropleidingen Kwaliteitsmanagement, Conflictmanagement en Human Development van Schouten & Nelissen University. Daarnaast gaat ook de Pre-master Psychologie in 7 dagen van start.

Master Human Development

Voor een gezonde en vitale organisatie is de ontwikkeling van mensen in die organisatie cruciaal. Hoe zorg je ervoor dat zij op gezonde wijze functioneren en blijven functioneren? Door inzichten uit de psychologie en organisatiekunde te bestuderen in de context van de wisselwerking tussen organisatie, maatschappij en privésituatie van mensen, ontwikkel je een brede kijk op Human Development in organisaties. Je kunt er ook voor kiezen een losse mastermodule te volgen.

Master Kwaliteitsmanagement

De hedendaagse kwaliteitsmanager wordt geacht naast zijn klassieke rol als expert op het vakgebied méér te kunnen bieden. Hij moet zich bijvoorbeeld door analyse van de strategische en/of maatschappelijke omgeving van een organisatie een beeld kunnen vormen van de gewenste competenties en eigenschappen van groepen, afdelingen, leveranciers en partners in en buiten de organisatie (antenne- en innovatierol). In deze geaccrediteerde master leer jij vanuit verschillende perspectieven naar kwaliteit te kijken, zodat je nog beter bent toegerust om veranderingen en verbeteringen te begeleiden. Door de modulaire opzet is het mogelijk om de mastermodules afzonderlijk te volgen.

Master Conflictmanagement

Waar mensen werken, ontstaan conflicten. Nu misschien wel meer dan ooit, want doordat organisatiestructuren minder gestructureerd en hiërarchisch zijn, liggen taken minder vast – wat de kans op botsingen verhoogt. Daarnaast lopen in deze individualistische maatschappij de persoonlijke belangen en het organisatiebelang vaak niet parallel. Maar conflicten bieden ook kansen– door ze om te buigen naar iets positiefs. In deze geaccrediteerde master leert u wat nodig is om de negatieve gevolgen van conflicten te beperken en positieve gevolgen te creëren. Je kunt er ook voor kiezen om een afzonderlijke mastermodule te volgen en zich in een specifiek onderdeel te verdiepen.

Pre-master Psychologie in 7 dagen

De pre-master Psychologie in 7 dagen gaat in op de psychologie binnen een organisatie. Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen en hoe kun je interveniëren? Je maakt uitgebreid kennis met verschillende principes uit de psychologie en met psychologische processen en begrippen die belangrijk zijn in organisaties.

Een close-up van een stapel boeken.

Gerelateerde artikelen