Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Iedere professional heeft aandacht nodig

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Blog
Datum
7 augustus 2017
3 minuten leestijd

Goede begeleiding van medewerkers is gebaseerd op inzicht. Als leidinggevende moet je weten in hoeverre een medewerker zelfsturend is. Alleen dan weet je welke begeleiding iemand nodig heeft. En welke leerinterventies nodig zijn. Hoe kom je daarachter?

Luisteren en blijven luisteren

Het inzicht in het ontwikkelingsniveau kun je krijgen door tests te doen, maar vooral ook door gesprekken met de medewerker te voeren. Door de verbinding te zoeken. En verbonden te blijven. Want het niveau van een medewerker verandert door de tijd. En met niveau bedoelen we niet alleen het niveau van competenties, maar ook van motivatie. Zo kan een medewerker uitblinken in een bepaalde vaardigheid, maar er totaal geen voldoening uit halen. De vraag is dan hoe goed een taak dan uit de verf komt.

Niveau per taak

Hoe bepaal je iemands niveau? Om te beginnen is het belangrijk om het ontwikkelniveau niet op functieniveau te beschrijven. Bepaal het per taak. Niemand is immers overal goed of slecht in. En iedereen heeft eigen drijfveren en ambities. Ken je de niveaus van de taken van je medewerker? Dan moeten jullie samen keuzes maken voor een passende leerinterventie. Hoe doe je dat?

Aan jou de keus, of niet?

De keuze voor een interventie hangt af van een aantal factoren. Is het ontwikkelingsniveau van een medewerker ‘laag’ op een bepaalde taak, dan zal de keuze voor een geschikte leerinterventie veelal bij jou liggen. Bij een hoge mate van zelfsturing op een taak, zal de medewerker zelf keuzes maken voor de ontwikkeling van die taak. Als leidinggevende heb je dan nog steeds een belangrijke rol: minder sturing, maar meer coaching en meedenken.

Er zijn altijd kaders

Natuurlijk zijn er altijd kaders waarbinnen je een leerinterventie moet kiezen. Het is goed om die helder te maken voor jezelf en je medewerker. Wat is de visie van een organisatie? Wil een organisatie bijvoorbeeld binnen nu en een jaar het archiveren van de post digitaliseren, dan is het niet zinvol om een medewerker te gaan trainen in fysiek archiveren.

En met welke leerinterventies werkt een organisatie al? Zijn er preferred suppliers en vaste werkmethodes? HR of P&O weet daar het antwoord op. Wanneer er bijvoorbeeld een digitale leeromgeving is met e-modules, is het niet altijd nodig om een medewerker een klassikale opleiding te laten volgen. Of wanneer er maar beperkt opleidingsbudget is, is het niet mogelijk om een medewerker een peperdure training te laten volgen.

Denken in mogelijkheden

Ondanks dat er grenzen zijn aan wat er kan, is het belangrijk om binnen bestaande kaders te denken in mogelijkheden. Is er geen budget? Bekijk dan samen met de medewerker mogelijkheden voor minder kostbare ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld interne stages, e-learning, youtube-trainingen, gratis Massive Open Online Courses (MOOC’s) en linkedin-content.

Een hoger niveau: minder sturing

Hoe meet je de ontwikkeling van een medewerker? Het belangrijkste is om betrokken te blijven bij je medewerker. Plan momenten waarop je in gesprek gaat met elkaar. Wat je zult merken in die gesprekken is dat de intensiviteit van jouw betrokkenheid verschuift. Bij een medewerker die nog niet heel zelfsturend werkt, is het belangrijk dat je actief initiatieven aandraagt voor hoe diegene zichzelf kan ontwikkelen. Een zelfsturende medewerker zal veel vaker zelf met initiatieven komen.

Iedereen heeft behoefte aan aandacht

Het is wel belangrijk om betrokken te blijven. Coachende gesprekken te voeren. Een valkuil is om een eigengereid persoon aan zijn lot over te laten. Denk niet: een medewerker is zelfsturend en zit vol initiatieven, dus deze persoon redt zich wel. Ook een zelfstandige medewerker heeft uitdagingen nodig om gemotiveerd te blijven. Er zijn altijd nog onderdelen binnen – en misschien wel juist buiten - het takenpakket waarin iemand kan groeien. Help mee om iemand die uitdagingen te laten ontdekken!

BEKIJK DE TRAINING 'KRACHT VAN ZELFSTURING'

Een man staat in een kantorenpand en kijkt lachend op zijn tablet. Achter hem staan een paar mensen.

Gerelateerde artikelen