Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Global Mentoring Programma bij FrieslandCampina

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Klantverhaal
Datum
23 juni 2016
3 minuten leestijd

FrieslandCampina heeft veel kennis en vaardigheden in huis. Deze willen ze intern graag nog beter delen. Samen met Schouten Global ontwikkelde de zuivelfabrikant daarom het Global Mentoring Programma. Hierin worden Senior managers opgeleid tot mentor en gekoppeld aan collega’s met een ontwikkelingsvraagstuk. Leontien Kouijzer: ‘We willen de interne leercultuur binnen FrieslandCampina stimuleren door uitwisseling van kennis en inzichten.’

Leontien Kouijzer is Global Learning & Development Manager bij FrieslandCampina. De zuivelfabrikant die iedere dag miljoenen mensen over de hele wereld van zuivelproducten voorziet.

Vraag
FrieslandCampina zette voorheen externe coaches en mentoren in voor professionele ondersteuning aan medewerkers. De vraag rees of dat niet meer intern belegd kon worden. De zuivelfabrikant had daarbij behoefte aan een programma waarin managers hun mentorvaardigheden verder ontwikkelen waarmee ze collega’s begeleiden in hun professionele ontwikkeling.

Aanpak
Schouten Global ontwikkelde in nauwe samenwerking met FrieslandCampina een Global Mentoring Programma. Senior managers wereldwijd die medewerkers graag faciliteren in hun professionele ontwikkeling worden hierin mentor. Zij gaan in gesprek met hun mentees, schrijven reflectieverslagen en evalueren deze met hun collega-mentoren in groepsgewijze webex-sessies. Daarnaast ontwikkelen ze hun mentorvaardigheden via een individuele coachingssessie met Schouten Global.

Opbrengst

  • Interne kennis en vaardigheden worden beter benut en uitgewisseld
  • De mentoren versterken hun mentorvaardigheden en zetten deze in tijdens hun werk
  • Mentor en mentee leren van elkaar, de relatie is wederkerig
  • Het programma stimuleert de leercultuur in de hele organisatie

Waarom hadden jullie behoefte aan een mentorprogramma?
‘Er zit bij FrieslandCampina veel kennis en vaardigheid verspreid over de hele wereld. We vonden dat deze expertise nog beter benut kon worden. Daarom wilden we een programma ontwikkelen dat onze eigen topmanagers aanstelt als mentor, zodat zij hun collega’s kunnen ondersteunen en begeleiden bij grote stappen in hun carrière . Zoals een stap naar het buitenland.’

Jullie vroegen hulp aan Schouten Global. Waarom zij?
‘We hebben voor hen gekozen vanwege onze goede ervaringen uit het verleden. Dit, samen met de expertise van Schouten Global op het gebied van mentoring en coaching, maakte dat we vertrouwen hadden in een succesvolle samenwerking. Na een intensieve ontwikkeltijd met veel gezamenlijk sparren en reflecteren zijn we tot het Global Mentoring Programma gekomen.’

Hoe verloopt het programma?
‘Uit de Senior Managers bij FrieslandCampina wereldwijd kiezen we per keer 8 gemotiveerde managers die mentor willen worden. Zij lezen zich in op het programma en komen vervolgens samen in een virtuele sessie met Schouten Global om hun verwachtingen te bespreken. Hierna koppelen we hen aan mentees. Ze gaan samen in gesprek en aan de hand daarvan schrijft de mentor een reflectieverslag. Over hun ervaringen sparren de 8 topmanagers ook weer virtueel onder begeleiding van Schouten Global. Daarnaast krijgt iedere manager individuele coaching op mentorvaardigheden door Schouten Global.’

Wat heeft het jullie opgeleverd?
‘Er zijn nu 32 mentoren met in totaal 75 mentees wereldwijd. De ‘leermeesters’ helpen hun collega’s met hun professionele ontwikkeling, maar krijgen andersom ook een frisse blik op de organisatie. Deze wederkerigheid vinden wij heel belangrijk. De managers ervaren het Global Mentoring Programma als waardevol. Het Global Mentoring Programma stimuleert onze interne leercultuur. FrieslandCampina Filippijnen was zo enthousiast dat zij het programma nu ook lokaal inzetten.’

Hoe bevalt de samenwerking?
‘We hebben de reis van het opstarten van dit traject echt samen doorlopen. Die reis verliep goed. De communicatie is open en de lijnen zijn kort. We kunnen alles op tafel gooien en samen komen we eruit. Dat werkt heel prettig.’

Hoe gaan jullie verder?
‘We blijven groepen mentoren opleiden. Daarnaast willen we het in de toekomst zo organiseren dat mentor en mentee elkaar rechtstreeks kunnen vinden. Op deze manier kunnen we veel meer leerrelaties creëren. Nu zorgen wij nog voor de matching tussen beiden.’

Wil je meer weten over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Informeer geheel vrijblijvend naar onze Incompany & maatwerk mogelijkheden?

VRAAG ADVIES AAN

Gerelateerde artikelen